Utskrift från gbg.yimby.se
....

GP-debatt: Fyll området runt Centralen med liv!

 
Idag skriver Yimby Göteborg på GP-debatt om Stadsutvecklingsprogram 2.0 för centralenområdet. Vi är mycket oroliga för att området kommer att bli en utvidgning av Lilla Bommen och Nordstan, eller en kombination av de båda. Vi saknar boende och därmed en stadsmiljö som är trygg under kväller och nätter. Debattartikeln finns att läsa på GP-debatt.

Nils Erikssontoget. Illustration: FOJAB Arkitekter

 

Planen är att tillföra 16.000 arbetsplatser, men bara 2000 bostäder.

 

Torg, park, torg, torg, torg, torg, torg, park, torg, park. ...och då är inte ens GAT utmarkerat som torg.

 

Stora ytor planeras som hållplats, torg och park vid Lilla Bommen.

 

Tänk väntan på ett byte i snålblåst och horisontellt regn kl 23:14 i november med få människor vid hållplatsen. Illustration: FOJAB Arkitekter.

 

Delområden i planen.

Antal planerade bostäder i varje delområde och uppskattad täthet med ytan mätt på eniro.se. Antagande om 1.6-2.0 inv/bostad.

Lilla Bommen: 200 bostäder och 25-30 inv/ha.
Del av Gullbergsstrand: 580 bostäder och 75-90 inv/ha.
Del av Gullbergsvass: 400 bostäder och 160-200 inv/ha (!)
Stationsområdet: 650 bostäder och 60-75 inv/ha.
Del av Stampen: 180 bostäder och 130-160 inv/ha.
Lilla Bommens - Stora Bommen: 0 boståder och 0 inv/ha för en bra tid framöver.

Delområdenas täthet kan jämföras med UN-Habitats min täthet av 150 inv/ha och att Göteborgs bästa blandstad har mer än 300 inv/ha över en större sammanhängande yta .

Debattartikeln följer i sin helhet.

 

Göteborgs stadskärna skall utvidgas och framöver väntar en rad mycket spännande projekt. På ritbordet ligger bland annat Frihamnen, Hisingsbron, Västlänken, RegionCity, nedsänkning av Götaleden och hela Gullbergsvass. Äntligen kan Göteborg få en sammanhängande innerstad av anständig storlek.

När man tittar närmre på planerna dämpas emellertid entusiasmen högst betänkligt. Är det verkligen en levande innerstad likt den populära Linnéstaden som vi kommer få? Det finns dessvärre skäl att tvivla.

Området vid centralstationen och Hisingsbron är strategiskt viktigt som länken mellan delarna. Utgångsläget är Nordstan vars kommers stänger kl 20, ett kontoriserat Lilla Bommen som släcks ner kl 18 och ett Gullbergsvass som är ett industriområde för lång tid framöver. Här planeras det nu för upp mot 16.000 arbetstillfällen, men samtidigt endast 2.000 bostäder.

Den här arbetsplatstunga strukturen är ett Central Business District (CBD) och bygger på den gamla principen med inpendling av arbetskraft utifrån. Erfarenheter visar att den i hög grad sker med bil. Efter arbetstid försvinner folklivet med bilströmmen och stadsdelen blir istället en tom och otrygg barriär. För att förvärra saken planeras två stora torgytor runt hållplatserna trots att stora torg, som Drottningtorget, ligger nära. De få tillkommande bostäderna kommer inte förmå att skapa gator och torg som är levande dygnet runt.

Detta är relevant när man tittar på stadens planer på att expandera stadskärnan, både ut över älven till Frihamnen och ut över Gullbergsvass. Om de nya stadsdelarna i kopplingspunkten möts av ett urbant vakuum så får vi ingen egentlig utvidgning av innerstaden. Förvisso får vi en geografiskt sammanhängande stadsmassa, men delarna kommer inte att kommunicera med varandra genom gående och cyklande människor vid alla tider på dygnet. I praktiken riskerar stadsdelarna under kvällar och nätter att upplevas som isolerade öar.

Hur skulle sträckan mellan Brunnsparken och Frihamnen upplevas om expansionen av ett CBD med stora torgytor fortgår? Hur kommer det kännas att röra sig ute kvällstid på väg hem från en vän eller efter nattlivet? Nedsläckta, öde stadsdelar skapar inte en trygg stad. Mixas däremot bostäder in får vi automatiskt mer rörelse och nattögon ner på gatorna. 

Enligt UN-habitats principer för hållbar stadsutveckling bör mellan 40% och 60% av totala golvytan vara vikt för verksamheter, boendetätheten bör vara minst 150 invånare per hektar och mindre än 10% av kvarteren bör vara monofunktionella. Detta kommer inte att uppfyllas.

Med en jämnare fördelning mellan bostäder och arbetsplatser kan transportbehovet minskas och trafikinfrastruktur utnyttjas effektivare då trafikströmmarna går från enkelriktade till mer dubbelriktade. Med den föreslagna planeringen kommer Västlänkens tåg och Götaledens filer vara överfulla i ena riktningen och lågt utnyttjade i den andra vid rusningstiderna. Med fler bostäder i området blir det också fler som får möjligheten att välja 5 min promenad till arbetsplatsen framför 45 min resa med fordon.

Arbetsplatserna ger lunchgäster till restaurangerna men med många boende i området finns även ett lokalt underlag för middagsgäster på kvällen. Det innebär bättre affärsvillkor och effektivare utnyttjande av lokalyta.

Runt centralen och den nya bron behövs väsentligt fler boende än planerat, och de överdimensionerade torgen behöver minskas så att bebyggelse med boende kan ansluta till hållplatserna. Området bör planeras för att bli den attraktiva och levande innerstad som snart sagt alla pratar om, men som aldrig tycks bli av.

Det är hög tid för Stadsbyggnadskontoret att styra upp ur de gamla hjulspåren på CBD-leden och våga ratta in mot den levande stadsgatan. Om vi bara vågar kan Göteborgs kärna bli hur bra som helst!

Johannes Westlund och Patrik Höstmad
Yimby Göteborg

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Daniel K (24 April 2016 16:24):
Mycket bra skrivet, hoppas nu bara att någon lyssnar!
+1
Hans Jörgensen (26 April 2016 20:54):
Bra att satsa på en debattartikel om det här. Nu har jag inte läst igenom det här stadsutvecklingsprogrammet men bilderna i inslaget talar väl för sig. Och på sida 7 i själva programdokumentet, med kapiteltiteln Mål- och stadskvaliteter, visas ett fantastiskt folktomt och dött stadsrum...

Göteborg behöver ju bli tätare eller hur var det nu SBK? Och Centralenområdet behöver förstås fler boende. Här har vi ju chansen när det ändå ska förtätas: ingen Heden-debatt, inte mycket av befintliga grönområden att värna.

Men utöver en påfyllnad av bostäder skulle det behövas offentliga mötesplatser på icke-kommersiell bas. Det jag tänker på främst är nån typ av kulturhus. Minns att i debatten om Stadsbibblans ombyggnad för några år sen förekom förslag om att flytta det hela till området kring Lilla Bommen. Nu blev det väl en hyggligt bra ombyggnad av befintligt bibliotek tycker jag, men varför inte satsa på ett älvnära Kulturhus eller en ny konsthall? Det skulle vara mycket välgörande som kontrast till Östra Nordstans dominans av kommers. Allra helst med smidig förbindelse mellan köpgallerian och "Kulturhuset". Då GP hade sin läsvärda konststads-satsning förra månaden tog jag tillfället att maila in det förslaget till redaktionen. Fast det är ju inte lokaltidningen som planerar här i stan.

Fast ibland undrar man om stadens egentliga planerare, SBK, Trafikkontoret, någonsin kommer längre än till glassiga solnedgångsbilder med inslag av Västtrafik-estetik.
 0
Hans Jörgensen (2 Maj 2016 22:32):
På GP-debatt har stadens representant en replik (verkar inte nås på gp.se för tillfället).
En av poängerna som framförs är att med hög koncentration av arbetsplatser (i bredare mening än bara "kontor") så blir området, tack vare närheten till kommunikationsnavet kring Centralen, ett ställe där hög arbetsplatskoncentration är effektivt ur pendlingssynpunkt. Vidare talas det om "Regioncentrum". Det hela tycks alltså bygga på idén med regionförstoring, dvs att pendling till arbetsplatser ska kunna ske hit från många olika och geografiskt avlägsna delar av regionen. Det kan ju vara en poäng, såvida man verkligen vill driva på regionförstoring på sånt sätt att det ökar pendlingen. Fast frågan är om Gbg-/Västsvenska regionen verkligen behöver ännu starkare daginpendling, den lär redan idag vara extremt ensidig (många pendlar in morgontid jämfört med ut ur Göteborgs kommun för jobb).
Både Malmö/Skåneregionen och Sthlm/Mälarregionen lär ha jämnare fördelning av in/ut-pendling än vår region.
Med en ännu starkare koncentration av verksamheter kring Centralen än idag (Nordstan och kontorsområden finns redan i hög grad i detta område), fås i andra änden en utarmning av regionens övriga orters verksamhetsliv, dvs risken är att orter som Trollhättan, Uddevalla, Alingsås, kanske Borås, m.fl. blir mer som Göteborgs närmsta grannkommuner i mycket fungerar idag, dvs sovstäder. Det kanske på ett sätt är trevligt för dessa kommuner då det ger fler boende och skatteintäkter, som i andra änden Gbg tappar.

Med det sagt är det väl inte fel att satsa på en hög täthet arbetsplatser - men det borde kombineras med hög täthet av bostäder och andra besöksmål (Kulturhus till exempel, se min förra kommentar). För det finns väl inget självändamål med att driva på pendlingsbehovet över kommungränser eller över huvudtaget...
Med många boende i Centralenområdet ökar istället chansen till riktigt effektiv dagpendeling, dvs att gå eller cykla en inte alltför lång sträcka mellan hem och arbetsplats.
 0
Krister (4 Maj 2016 05:52):
Tät blandstad medför ökad brandrisk. Göteborgs centrala delar har brunnit ner ett flertal gånger. Därför är det klokast att bygga glest vilket gör att ev. brand incke sprids till närbelägna fastigheter
 0
Lasse (24 Maj 2016 06:53):
Stilpoäng för obegriplig förkortning.
Ni kan nog bättre.
 0
Lasse (24 Maj 2016 07:09):
"Med en ännu starkare koncentration av verksamheter kring Centralen än idag (Nordstan och kontorsområden finns redan i hög grad i detta område), fås i andra änden en utarmning av regionens övriga orters verksamhetsliv,"
Har du källor som kan styrka det antagandet, HJ?
 0
Hans Jörgensen (24 Maj 2016 23:02):
Lasse, det har jag inga direkta källor för eftersom det är ett något tillspetsat debattinlägg.
Men ett enkelt resonemang (källa: min fundering) kan jag bjuda på:
Idén med "regionförstoring", så som det uttrycks av en del beslutsfattare (exemplifierat med Katja Ketolas/SBK:s debattartikel) tycker jag påminner mycket om funktionsseparerings-planering fast i större geografisk skala än för stadsplanering. Alltså Arbetsplatser där, bostäder där borta, och Innerstadsmiljö där. Sinsemellan förbundet med kapacitetsstarka kommunikationsstråk.
Så med parallell till en storstads sovstadsdelar (som konskevens av bl.a ovanifrån driven funktionsseparering), spekulerade jag alltså i motsvarande utveckling för regionens omgivande städer. Känns inte helt osannolikt ändå.

Jag har inga allmänna invändningar mot vare sig infrastruktursatsningar eller förtätning, oftast tvärtom. Det problematiska ligger i när man från en central planeringsnivå ämnar driva på /tvinga fram en centralisering av vissa funktioner och pendlingsmönster. Det har provats sedan åtminstone 50-60-talet med kända exempel som Klarasaneringen i Sthlm och Östra Nordstan i Gbg. Och specifikt för Göteborgs del anser jag att Centralenområdet behöver ett större tillskott av boende än vad som nu talas om från SBK.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.