Utskrift från gbg.yimby.se
....

Slutreplik: Bostäder behövs i centralenområdet

 
Vi har skrivit en slutreplik i debatten med Stadsbyggnadskontoret om centralenområdet, vilken publicerades i GP i veckan. Originalartikeln finns att läsa här och stadsbyggnadskontorets replik finns i GP. Dessutom gjorde vi ett inlägg med lite kompletterande illustrationer. Vi är mycket oroliga för att området kommer att bli en utvidgning av Lilla Bommen och Nordstan, eller en kombination av de båda. Vi saknar boende och därmed en stadsmiljö som är trygg under kväller och nätter.Klicka för större.

I arbetet med slutrepliken använde vi oss av många av de kommentarer som skrevs i facebookgruppen i samband med stadsbyggnadskontorets replik. Så ett tack till alla som bidrog! Tyvärr fick vi inte med allt. Slutrepliken följer i sin helhet:

 

Vi efterfrågade fler bostäder för att få stadsliv och trygghet på gatorna vid centralenområdet. Stadsbyggnadskontorets Katja Ketola bemöter det med att för få bostäder kan kompenseras med grönska, vatten, restauranger, hotell och kulturverksamhet.

Det är en vansklig strategi. På vilket sätt leder grönska och vatten till liv och rörelse på gatorna i november? Även de mindre tvärgatorna och torgytorna ska befolkas. Studera de gator som finns i omgivningen, t.ex. Västra Nordstan, Lilla Bommen, Drottninggatan eller Larmgatorna. Trots verksamheter är det få som upplever dem som levande eller speciellt trygga efter kl 20. Vad får barn och ungdomar att vistas i området efter stängningsdags?

Att bygga en tät, blandad innerstadsmiljö presenterades tidigare som prio ett för området. Det är helt i linje med Översiktplanen och andra politiska beslut för Göteborgs utveckling. T.ex. trafikstrategin talar om "tillgång genom korta avstånd", men här vekar huvudinriktningen bli att man ska bo i en kranskommun och arbeta i Göteborg. Att hålla göteborgarna från området gynnar möjligen regionen men inte Göteborg som stad.

Finansdistrikten i New York och Los Angeles har tidigare dragit till sig ljusskygg verksamhet under kväller och nätter. Båda städerna har hanterat det med återbefolkningsstrategier som fördubblat antalet boende under de senaste 15 åren. Klarakvarteren vid Stockholms central har tredubblat sin befolkning på 20 år.

Var finns omvärldsanalysen? Det måste vara helt unikt att en stad utvecklar en så dysfunktionell citystruktur på 2000-talet. Ja, det finns en poäng i att ha mycket arbetsplatser nära kollektivtrafikens knutpunkter, men det finns en ännu större poäng i att ha bostäder nära arbetsplatser. Ni behöver inte ta bort en enda arbetsplats – men fyll på med fler bostäder!

Patrik Höstmad och Johannes Westlund
Yimby Göteborg

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Daniel K (16 Maj 2016 09:30):
Mycket bra åter igen. Hoppas nu att någon lyssnar så att vi slipper ytterligare en död del av staden utanför kontorstid.
 0
Matthias H. (16 Maj 2016 22:38):
Kanonbra Patrik o Johannes igen.
 0
Patrik Höstmad (17 Maj 2016 13:10):
Daniel K, vi blev inbjudna till SBK och har haft en diskussionen med dem. Om det leder till något resultat är oklart.
 0
Lasse (24 Maj 2016 08:16):
Ingen ordmärkare men stavningsk onteöll och redigering är ofta betydelsefullt.
 0
Alex (6 Oktober 2016 13:05):
Vet ni ifall era (viktiga) åsikter har kommit till hörs och något har ändrats i planeringen?
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.