Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande om Centralenområdet - Göteborgs nya entré

 

Vi har skrivit ett kort yttrande över programplanen för Centralenområdet och skickat in. Se även de artiklar vi har skrivit tidigare om planen på GP-debatt (här och här).

Yttrande om Centralenområdet - Göteborgs nya entré

Diarienummer SBK: BN0627/12

 

Allmänt

Yimby Göteborg tycker det är föredömligt av stadsbyggnadskontoret att arbeta med en övergripande plan för hela Centralenområdet. Vi är dock mycket oroliga för att området kommer att bli en utvidgning av Lilla Bommen och Nordstan, eller en kombination av de båda. Vi saknar tillräckligt med boende och därmed en stadsmiljö som är trygg under kväller och nätter. Vi vill öka andelen bostäder i området, men inte nödvändigtvis minska antalet kontor. 

 

Synpunkter

I dagsläget utgör infrastruktur och impediment en stor andel av ytan i området. Med ny bebyggelse kommer tätheten att öka. Denna bör jämföras med UN-Habitats minimumtäthet av 150 inv/ha och Göteborgs bästa blandstad som har mer än 300 inv/ha över en större sammanhängande yta.

Antal planerade bostäder i varje delområde och uppskattad täthet med ytan mätt på eniro.se (antagande om 1.6-2.0 inv/bostad):
Lilla Bommen: 200 bostäder och 25-30 inv/ha.
Del av Gullbergsstrand: 580 bostäder och 75-90 inv/ha.
Del av Gullbergsvass: 400 bostäder och 160-200 inv/ha
Stationsområdet: 650 bostäder och 60-75 inv/ha.
Del av Stampen: 180 bostäder och 130-160 inv/ha.
Lilla Bommen - Stora Bommen: 0 boståder och 0 inv/ha för en bra tid framöver.

Dessutom ligger Nordstan i direkt anslutning med 0 inv/h och Inom Vallgraven med få boende i de östra delarna. Stråken är till största delen obebodda. Det planerade området behöver inte bara hantera sina egna utmaningar utan även omgivningens tillkortakommanden. Det är viktigt att området planeras utifrån den helhet som det skapar tillsammans med staden utanför dess gränser.

 

Blandning i varje delområde

Enligt UN-habitats principer för hållbar stadsutveckling bör, förutom den redan nämnda boendetätheten om 150-450 invånare per hektar, mellan 40% och 60% av totala golvytan vara vikt för verksamheter och mindre än 10% av kvarteren bör vara monofunktionella. 

Utöver en påfyllnad av bostäder skulle det behövas offentliga mötesplatser på icke-kommersiell bas. Vi skulle vilja att ett älvnära Kulturhus eller en ny konsthall utreds. Det skulle vara mycket välgörande som kontrast till Östra Nordstans dominans av kommers. Allra helst med smidig förbindelse mellan köpgallerian och "Kulturhuset".

 

Torgytor

De många och stora torgytor kommer vara svåra att befolka en vardag i november. Dessutom placerar hållplatserna på dessa stora ytor. Bebyggelse behöver komma närmare hållplatserna för att kunna ge nattögon på dessa. 

 

Fler bostäder 

Vi föreslår att framförallt ytan mellan Centralstationen och Nordstan får bli ett antal stadskvarter med framförallt högt bostadsinnehåll. Delar av kvarteren kan tillåtas skjuta mot höjden för att på så sätt få upp tätheten samtidigt som gårdarna får rikligt med dagsljus. Bifogat är ett antal principskisser för hur området skulle kunna planeras.

Alternativ där spårvagnsspåren närmare centralen och hela ytan mellan centralen och Nordstan är bebyggd.

 

Alternativ där spårvagnsspåren går in under byggnaden och ger en väderskyddad hållpats under tak.

 

Illustration över spårvagnsspår som går under kvarter.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.