Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Detaljplan för studentbostäder vid Mölndalsvägen, Krokslätt 182:2 inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg

 
Yimby Göteborg har skrivit ett yttrande över Detaljplan för studentbostäder vid Mölndalsvägen, Krokslätt 182:2 inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg. Den nya byggnaden på upp mot 12 våningar rymmer cirka 100 studentbostäder med möjlighet till restaurang och butik i bottenvåningen.

Illustrationer över byggnaderna saknas i handlingarna så vi får nöja oss med solstudien för att få en uppfattning om den tänkta volymen och utformningen.

Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast idag tisdag den 30:e augusti.

Du kan t.ex. skriva:

Ämne/Subject: Synpunkter på Detaljplan för studentbostäder vid Mölndalsvägen, Krokslätt 182:2 inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg (Diarienummer SBK: BN0535/11)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för studentbostäder vid Mölndalsvägen, Krokslätt 182:2 inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg (Diarienummer SBK: BN0535/11). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som är i grunden positivt till detaljplanen, men som samtidigt bland annat vill se ett slutet kvarter på platsen.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*

Yttrandet följer i sin helhet:

 

Yttrande över Detaljplan för studentbostäder vid Mölndalsvägen, Krokslätt 182:2 inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg

Diarienummer SBK: BN0535/11

 

Allmänt

Planen innebär att en tomt som blivit över efter att en bensinmack lagts ned bebyggs med 100 nya smålägenheter samt möjliggör publika lokaler i bottenplan. Yimby Göteborg anser att bebyggelsen tillför stora värden i området som annars domineras av kontors- och industrifastigheter, storskaliga trafiklösningar med parkering, spårväg samt Mölndalsvägen. Genom bebyggelsen möjliggörs ett attraktivt stadsrum på platsen. Vi hoppas få se fler liknande planer framöver med infill av varierande storlek i den befintliga stadsväven. Dock har vi ett antal synpunkter på planen som skulle kunna göra den ännu bättre.

 

Synpunkter

Det är positivt att ett lågt parkeringstal har använts om 0,1 p-platser per lägenhet Dock med platsens närhet till allmänna kommunikationer och den centrala staden är frågan om det är nödvändigt att ta hänsyn till bilparkering över huvud taget.

Byggnadskroppen är krökt i förhållande till Mölndalsvägen med entréer från en gemensam innergård. För att skapa ett attraktivt och levande stadsrum bör byggnaden placeras utefter Mölndalsvägen med entréer från gatan.

Genom att studera om kvarteret kan slutas skulle problemen med buller på platsen kunna reduceras. Tomten är trång men genom att minska ytan för gatumark och parkering bör det vara möjligt att bygga ytterligare huskroppar runtom innergården.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.