Utskrift från gbg.yimby.se
....

Det självklara stråket till Stampen

 
De senaste förändringarna i Skånegatans norra ände och det som är på gång längs Bohusgatan gör att det går att börja ana ett stadsstråk som skulle kunna knyta ihop Stampen med Vasastan. Det finns fortfarande svaga delar och det är mer som behöver utvecklas för att sträckan ska bli ett stråk.

Bland annat Condeco har flyttat in i Sweco-huset.

Mittemot Ullevi, framför Polishuset, så har de senaste tilläggen, WSPs stubbe och Swecos rosthus, skapat en antydan till ett trevligt stadsrum. Det är troligen få som idag sörjer macken eller parkeringsplatserna med gräsremsor och vildvuxna häckar som fanns där tidigare. Både WSPs och Swecos byggnader huserar publika verksamhetslokaler.

Längs Bohusgatan förvandlas just nu en sluten kontorsbyggnad från början av 1980-talet till en mer öppen med skyltfönster i två våningars höjd. Och jämte denna byggnad finns färdiga planer för bostäder och verksamheter på en gammal parkeringsplats.

Kontorsbyggnaden vid Bohusgatan har öppnats upp med publika lokaler och skyltfönster...

...vilket ger potential för stadsliv.


Snart ska också parkeringstomten bebyggas...

 

...med bostäder och verksamheter i gatuplan.
 

I planen över parkeringstomten finns följande hoppfulla formulering:

Planens genomförande kan bidra till att Bohusgatan stärks som stråk och därmed till att knyta samman Skånegatan och Heden ur ett fotgängarperspektiv.
Tanken på Skånegatans och Hedens lite halvt upplösta stadsvacuum skulle kunna fungera som ändpunkter på ett stråk är lite lustig.

Men hursomhelst, här börjar ett stråk av verksamheter att formas. I en avlägsen framtid där även Heden är bebyggd skulle man kunna tänka sig ett obrutet stadsstråk längs Vasagatan och Bohusgatan som viker av norrut längs Skånegatan för att via Folkungagatan nå Odinsplatsen ...and beyond. Stråket har potential att knyta Vasastaden till Stampen, två stadsdelar som idag är kraftigt separerade av många barriärer.

Små bitar av stadsliv...

...som borde sammanfogas till ett starkt stråk.

 

När man väl ser stråket på en karta så framstår det som helt naturligt, logiskt, intuitivt (...you name it med positivt värdeladdat ord).

Det finns en delar av sträckan som måste hanteras. Bebyggelse i Vasagatans och Bohusgatans förlängning på Heden är en självklarhet. Likaså att gång- och cykeltrafikanter får tydligt breda, raka och prioriterade stråk över Ullevigatan och Fattighusån så att Skånegatan och Folkungagatan kan knytas tightare till varandra. Och vill man drömma så kan en fil eller två på Ulllevigatan tas bort och broarna över Fattighusån kantas av basarlängor.

Trafiklandskapet breder ut sig.

 

I korsningen Skånegatan - Bohusgatan finns en av alla dessa unika gröna lungor (eller slydungar om man är på det humöret) som Park- och naturförvaltningen inte hinner underhålla. De två senaste tillskotten med verksamhetslokaler blir effektivt separerade av denna rest av landsbygd. Speciellt när underhållet vacklar och grönska väller ut över trottoaren infinner sig känslan av att man är på en plats som någon glömt.

Tog staden slut? Finns det något längre bort?

Skräp, sly och vegetation i en härlig röra bryter effektivt stråket.

Illustration och citat från detaljplanen för Swecohuset: "Bilden visar det sammanhängande parkstråk som kommer att utgöra en stor kvalité för området."

 

Well... Som synes används halva tomten som markparkering. Här finns onekligen potential för att stärka stråket med upprustning och/eller bebyggelse.

Lite skissartat så är det något sådant här det skulle behöva landa i.

Skiss på stråket och ytor som bör utvecklas.

 

Helt plötsligt kommer Stampen vara en del av Vasastan – och tvärtom. Det upplevada tidsavståndet mellan Vasagatan och Folkungagatan är idag i storleksordnigen 45 minuter, men det faktiska tidsavståndet är inte mer än runt 12 minuter. Låt oss också göra det till den upplevda tiden.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Nils (2 September 2016 09:48):
Dags för yimby att plocka upp högbaneförslaget på nytt. Politikerna famlar runt i spårvagn och tunnelbanediskussioner just nu.
 0
Mats (2 September 2016 16:03):
Genialt!
 0
Daniel (7 September 2016 13:28):
Det underbara trafiklandskapet som breder ut sig vid ån är ett resultat av att vissa (Vasakronan, Vägverket, Domkyrkoförsamlingen samt SkansTornet) inte ville att bilisterna skulle känna sig begränsade. allt dokumenterat i Handling 2001 nr 166 Sedan finns det också diverse opinionstyckare som ansåg att det blev bra så här.

Dock är trafiklandskapet tillfälligt vilket också är sagt i bygglovet för trafiklandskapet.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.