Utskrift från gbg.yimby.se
....

Barnfamiljerna flyttar till... Göteborg

 
De två helt oförenliga påståendena "Alla barnfamiljerna flyttar från Göteborg" och "Numera stannar alla barnfamiljerna kvar i Göteborg" lever idag på samma gång. Utflyttningar nämns i bästa fall som någon abstrakt siffra och till stor frustration saknas alltid en djupare analys. Därför är det glädjande att hitta en rapport från Stadsledningskontoret med en massa stats som förvånar en hel del.I "Barnfamiljer och deras flyttar" har Stadsledningskontoret följt alla de 35 000 barn som föddes under åren 2000-2005 tills de blev sex år och började skolan.

Den mindre svartvita och lite gråare statistiken ger att hela 65 procent av barnen födda i Göteborg mellan 2000 och 2005 flyttar från sin första fastighet innan sex års ålder. Så det flyttas. Men samtidig är det närmare 73 procent av barnen som bor kvar inom kommunen vid skolstarten och när de väl börjat skolan är det få som vill ta sin Mats ur den.

Det ger att det bara är 27 procent av barnen med familj som lämnar Göteborgs kommun. Med andra ord flyttar knappt tre av tio från Göteborg samtidigt som drygt sju av tio blir kvar. I de 27 procent som flyttar gömmer sig 16 procent som flyttar till övriga Göteborgsregionen, åtta procent som flyttar till övriga Sverige och tre procent som flyttar till utlandet.

Eftersom antalet födda i Göteborg har ökat kraftigt under 2000-talet så har också fler barn flyttat ut i absoluta tal. Men det är också fler som har stannat kvar. Andelen som flyttar ut respektive stannar kvar har varit stabilt under åren. Ökningen av antalet barn i Göteborg beror på fler födslar och inte på en förändrad andel som stannar kvar.

Sex kurvor för barn födda 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 respektive 2005 som sammanfaller.

 

På jakt efter yta

När barnen föds bor en fjärdedel av dem i småhus men när de är sex år gör hälften av dem det. Flyttmönstren kan till stor del förklaras av skillnader i bostadsbeståndet där småhus och stora bostäder främst finns i Göteborgs ytterområden och i kranskommuner. Flest barn föds i Göteborgs centrala delar (vi har tidigare skrivit om att Olivedal är Göteborgs vagga) men där finns få småhus och färre stora lägenheter. Statistiken ger inte svar på i vilken mån familjerna flyttar endast för att de vill ha större bostadsyta eller om de också efterfrågar en annan miljö. Även om många flyttar från ett flerbostadshus till småhus så sker flest flyttar från ett flerbostadshus till ett annat flerbostadshus.

Skillnader i bostadsbeståndet mellan olika delar ger vart barnfamiljerna flyttar.

 

Etnisk bakgrund och ekonomi spelar en stor roll för flyttmönstren. Var femte (20 procent) barn med svensk bakgrund flyttar ut från Göteborgs kommun mellan noll och sex år men bara en av tjugo (fem procent) av de med utländsk bakgrund. En majoritet av barnen från familjer med låg inkomst (mindre än 60 procent av rikets medianinkomst) bodde i hyresrätt när de var sex år. Barn från familjer med medel- och höginkomster bodde i stor utsträckning i eget ägande och då främst i småhus.

Vid sex års ålder bor hälften av barnen i småhus.

 

Barnen som går mot strömmen

Det går även en ström åt andra hållet. Mellan 2000 och 2011 flyttade 4300 barn födda 2000-2005 in till Göteborg. Ungefär hälften kom från andra kommuner i Sverige och andra hälften från utlandet. De inflyttade barnen landade relativt jämnt spridda över hela kommunen. Utflyttningen gav att födelsekullarna minskade från 34 900 till 25 400 barn och med inflyttningarna så ökar det till 29 700 barn. Nettoeffekten blev att antalet barn minskade med 15 procent. Eftersom barn med utländsk bakgrund står för hälften av de inflyttade och det framförallt är barn med svensk bakgrund bland de som lämnar så går andelen med utländsk bakgrund upp. Från 23 procent vid födseln till 31 procent vid sex års ålder.

Grafik över flyttmönstren.

 

Fallet Centrum

Utflyttningen är tydligast i Stadsdelsnämnden Centrum där bara var fjärde barn är kvar vid sex års ålder. Utflyttningen går till övriga Göteborg och ut ur kommunen. Örgryte-Härlanda och Majorna-Linné visar samma mönster men på en lägre nivå. När barnen föds i Centrum bor två procent i småhus och när de är sex år bodde 60 procent av dem i småhus. Det skulle inte skada med en och annan nybyggd stor lägenhet på Heden eller Nordstans tak.

I de tre centrala stadsdelsnämnderna föds idag 50 procent fler barn än i början av 2000-talet. Det gör också att fler barn bor kvar. Inflyttningen av barn har dessutom ökat något under de senaste 10 åren och närmare en tredjedel av sexåringarna är inflyttade.

Barnen som siffror.

 

Sju av tio barn stannar i Göteborg

Bilden är inte helt enkel. Sju av tio barn är kvar i Göteborgs kommun vid sex års ålder. Vi repeterar: Sju av tio barn stannar i Göteborg. Hälften av barnen bor ett flerbostadshus vid sex års ålder, en tredjedel av barnen i de centrala delarna blir kvar och slutligen finns det en tendens att det är barn till medel- och höginkomsttagare lämnar Göteborg vilka delvis ersätts av barn till låginkomsttagare. Rapporten ger inte svar på om den tendensen är svag eller stark, vilket är synd då det är en av de intressantaste frågorna för stadens ekonomi.

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.