Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yimbypriset 2017 - de nominerade

 
Yimbypriset firar i år femårsjubileum och nu är det dags att utse årets Yimbypristagare. Precis som vanligt består juryn av Yimby Göteborgs alla medlemmar. Samordningsgruppen har tagit fram fyra nominerade som presenteras nedan.

För att rösta går man in på Yimbyprisets webbsida www.yimbypriset.se och
klickar sig fram till röstningsformuläret. För att rösten skall räknas krävs det
förstås att man är medlem.
 

De nominerade är...


Lukas Memborn och Josefin Westerlund, Stadsbyggnadskontoret 
för arbetet med Göteborgs försvunna eller framtida innerstad

Trafikkontoret, Avenyfamiljen AB samt fastighetsägare kring Tredje Långgatan 
för omvandlingen av Tredje Långgatan till gångfartsgata.

Stadsbyggnadskontoret, PEAB, Bornstein Lyckefors, Sydväst Arkitektur och Landskap, Fastighetskontoret samt Trafikkontoret
för Kvarteret Qvillestaden, förtätning i Brämaregården.

Jan Jörnmark, Joakim Forsemalm samt Karl Palmås
för boken "Göteborg - mellan segregation och kreativitet".


Lukas Memborn och Josefin Westerlund, Stadsbyggnadskontoret
för arbetet med Göteborgs försvunna eller framtida innerstad
Genom att utgå från Göteborgs äldre stadsplaner har en möjlig inriktning på hur Göteborgs stadskärna kan växa tagits fram. Exempel på hur gamla stadsplaner kan användas vid utbyggnaden av Frihamnen och Norra Masthugget har tidigare publicerats på Yimby Göteborgs blogg. Arbetet tydliggör hur viktigt det är med kopplingar mellan stadsdelar och över älven, liksom att det lyfter fram viktiga stråk som inte bör byggas igen. Ett oerhört inspirerande och viktigt arbete som lovar gott inför framtiden. Kanske rentav en grund till en efterlängtad stadsplan för det framtida Göteborg! 


Se även Lukas Memborns hyllade föreläsning Stadsplanens återkomst: 
________


Trafikkontoret, Avenyfamiljen AB samt fastighetsägare kring Tredje Långgatan
för omvandlingen av Tredje Långgatan till gångfartsgata.
Efter att ha varit gågata på försök under två somrar kommer gatan att bli permanent gågata från och med 2017. Gaturummet har omvandlats från något som bestod av parkeringar och bilar till en slags fortsättning på Haga Nygata där människor kan mötas och umgås.
Vi hoppas att detta bara är det första steget på utvecklingen av en stadskärna i gångfart och med variation i ögonhöjd! _________Stadsbyggnadskontoret, PEAB, Bornstein Lyckefors, Sydväst Arkitektur och Landskap, Fastighetskontoret samt Trafikkontoret
för Kvarteret Qvillestaden
"Qvillestaden" är ett ambitiöst projekt, och ett föredömligt exempel på förtätning av en befintlig stadsmiljö. Genom att komplettera ett till viss del obebyggt kvarter, tillförs närmare hundra omsorgsfullt planerade lägenheter i varerande storlek, men även urbana värden i form av lokaler i gatunivå och stärkta stråk. Detaljplanen visar förtjänstfull på vikten av att föreskriva aktiva bottenvåningar för att skapa levande stadsmiljöer. Arkitekterna har i sin tur tagit fasta på att hitta en lokal förankring i gestaltningen genom en nytolkning av det för Göteborg karaktäristiska landshövdingehuset. De två våningarna ovanför den i sten, som historiskt utformades i trä, är dock i detta fall både fler till antalet och klädda i korrugerad plåt, som är ett vanligt förekommande fasadmaterial i Brämaregården. Plåten går igen i både tilläggsisolering av äldre landshövdingehus som i de nybyggen från sent 1970-tal runt Kvilletorget. Med en indelning av fasaderna i olika färgsektioner skapas även ett vertikalt uttryck, som ger variation i gatumiljön. Vi ser fram emot det färdiga resultatet! Jan Jörnmark, Joakim Forsemalm samt Karl Palmås
för boken "Göteborg - mellan segregation och kreativitet"
"Göteborg - mellan segregation och kreativitet" och arbetet bakom den ligger i Jane Jacobs anda. De tar vid och sätter fokus på det som hände på nivåerna ovanför gatans balett i Göteborg och Göteborgsregionen under 1900-talet och fram till idag. De visar hur staden länge utbrett sig glest i periferin och hur slutligen den centrala staden slogs sönder med förödande konsekvenser för stadens kraft och beskriver hur staden genomgått en stadskris snarare än en varvskris. Den centrala återhämtningen från 1990-talet sätts i en internationell kontext och de visar att den är svag i Göteborg. Sista kapitlet redogör för nutidshistorien bakom den löst underbyggda regionförstoringsstrategi som nu verkar och som tar investeringsutrymme och ger komplikatoner i den centrala staden. Boken sätter fingret på beroendet av stadens traditionella tillväxtmönster och stora olösta problem från 1960-talets ofullgångna expansionsperiod som måste hanteras för att central mark ska bli tillgänglig för stadsutveckling.
Arbetet är ett mycket viktigt bidrag för förståelsen för vad som krävs om vi med kraft ska kunna göra Göteborg tåligt för framtiden.
Fotnot 
Yimby Göteborgs stora pris till Albert Lilienbergs minne (Yimbypriset) är ett årligt stadsbyggnadspris som går till hen eller dem som bidragit till en bättre stadsutveckling i Göteborg. Vinnaren utses av medlemmarna i nätverket Yimby Göteborg. Ansvariga för Yimbypriset är Yimby Göteborgs samordnare vilka även administrerar tävlingen. 

Lilienberg
Stadsplanefantasten Albert Lilienberg, som vi på detta sätt väljer att hylla eftersom vi älskar stadsplaner, var stadsplanechef i Göteborg 1907-1927 och stod bakom stadsplaner för bland annat Gamlestaden, Brämaregården, Kungsladugård och Bagaregården. 

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Erik Funck (9 Mars 2017 12:01):
Memborn och Westerlund!
 0
Jesper Hallén (10 Mars 2017 10:58):
Ragnar: Jag tänkte detsamma först och är fortfarande djupt skeptiskt till plåt som fasadmaterial, men vi får ge det en chans. Förhoppningsvis blir det en betydligt värdigare variant än den korrugerade plåten som många andra av Kvilles hus klätts i sedan 1970-talet. Om inte annat kan det ju alltid ersättas med träfasad vid senare tillfälle. En fasadreform som jag tror och hoppas att de övriga plåtbeklädda byggnaderna i stadsdelen kommer att genomgå i framtiden.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6733 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee