Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yimbypriset 2017 går till...

 
Yimby Göteborgs stora pris till Albert Lilienbergs minne går 2017 till...Lukas Memborn och Josefin Westerlund Stadsbyggnadskontoret

för sitt arbete med Göteborgs försvunna eller framtida innerstad.


Motiveringen lyder: 

Med avstamp i historien och med våra äldre stadsplaner som inspiration undersöker de lämpliga möjligheter till förtätning av den befintliga staden och utbyggnad av den nya. Lukas Memborn och Josefin Westerlund har i sann Lilienbergsk anda dragit igång ett arbete som förhoppningsvis kan bidra till och ligga till grund för något så efterlängtat av så många, en riktig stadsplan för Göteborg!


Yimby Göteborgs medlemmar har sagt sitt! Historiens femte Yimbypris går till personerna bakom ett oerhört intressant projekt som bådar gott inför framtiden. Läs mer om deras arbete på vår blogg.

Prisutdelning kommer att ske under våren och här planerar vi att även anorda någon form av aktivitet, mer information om detta kommer längre fram.
Vinnarna får ett specialdesignat diplom och en ansenlig mängd ära! 

Här är ett urval av de otroligt många och fina motiveringar vi fått in från våra medlemmar: 

 

"För att Memborns och Westerlunds arbete är så enormt viktigt för återigen planera för en stad som hänger ihop, med tydliga stråk och stadskvalitéer. I bästa fall kan den som Yimby skriver utgöra underlag för en framtida stadsplan. Kanske kan det här priset lyfta fram deras arbete och bidra till den framtiden."

 

"Äntligen kan staden gå snabbt gå från workshopar till handling. Lär av historien och bygg ihop staden!"

 

"Stadsplanens skickliga förespråkare kan leda till ett genomslag för en anrik arbetsmetod som högst sannolikt blir det verkliga lyftet för Göteborg där aktörer av allehanda storlekar kan få bidra till den organiskt framväxande stadsmässiga mångmiljonstaden."

 

"Inget kan som en regelrätt stadsplan bana väg för de kvaliteter som utgör yimbys kärnvärden. Därför anser jag att Josefin Westerlunds och Lukas Memborns utomordentliga arbete med gamla och nya stadsplaner skall belönas med årets yimbypris."

 

"Mycket bra stadsplanering på alla sätt. Vår nye Lilienberg helt enkelt."

 

"Drömmen om Göteborg. Fantasieggande!"

 

"Alla nominerade är bra men Lukas Memborns och Josefin Westerlunds arbete med Göteborgs försvunna eller framtida innerstad är så omfattande. En gata, ett kvarter eller en bok kan vara betydelsefullt och sätta spår men om Lukas och Josefins planer och idéer blir verklighet så kommer deras inflytande bli så mycket större än en gata, ett kvarter eller en bok någonsin kan bli."

 

"Om något har stor betydelse så är det att stödja denna stadsplan. Jag vet hur mkt blod svett och tårar detta jobb inneburit!"

 

"Att få ihop helheten i de stora förändringar som ligger framför oss är av yttersta vikt. Memborn och Westerlund arbete knyter ihop historia med framtiden och helheten. Bra jobbat. Hoppas deras arbete får stort inflytande."

 

"Om bara tjugo procent skulle genomföras av Lukas och Josefines återfunna innerstad skulle det vara hundraprocent bra för staden! Väldigt inspirerande läsning och framförallt: Fantastiska planer!"

"Fräscht, modigt ny- och återskapande av staden. Precis vad staden behöver som planeringsunderlag!"

 

"Lukas Memborn och Josefin Westerlund förtjänar Yimbypriset 2017 eftersom de genom att blicka både bakåt och framåt, visar hur förtätning av Göteborg kan genomföras i praktiken, bortom värdeord och visioner. De har tagit fram ett konkret underlag som bör användas som ett viktigt dokument i utformningen av nästa översiktsplan för Göteborg."

 

Hedersomnämnanden

Sist men inte minst vill vi passa på att lyfta fram våra övriga nominerade i år som även de har gjort betydande insatser för stadsutvecklingen i Göteborg.
 

 

Trafikkontoret, Avenyfamiljen AB samt fastighetsägare kring Tredje Långgatan  
för omvandlingen av Tredje Långgatan till gångfartsgata.Ett par motiveringar från våra medlemmar: 

"För att ha utvecklat Tredje Långgatan från en intetsägande gata till en livlig och sprudlande del av centrum som kommer att få positiva efterdyningar i området framöver"

"Vilket lyft, inte bara för Tredje Lång utan för hela Haga-Linné!" 

 

Stadsbyggnadskontoret, PEAB, Bornstein Lyckefors, Sydväst Arkitektur och Landskap, Fastighetskontoret samt Trafikkontoret 
för Kvarteret Qvillestaden, förtätning i Brämaregården.Ett par motiveringar från våra medlemmar:

"Äntligen ett riktigt kvarter i en riktig kvartersstad!" 

"Huset är snyggt anpassat till omgivningen och visar att man utan problem kan bygga högre än befintliga landshövdingehus"

"Projektet ger lokaler i bottenvåningen och ett slutet kvarter. Stad helt enkelt!"

 

Jan Jörnmark, Joakim Forsemalm samt Karl Palmås 
för boken "Göteborg - mellan segregation och kreativitet".Ett par motiveringar från våra medlemmar: 

"Forskningen tillsammans med de föreläsningar och mediala uppmärksamhet har betytt en hel del för Göteborgs framtida diskussion om Göteborg"

"Bra och intressant bok! Visar kompetens för samhällsplanering ur flera perspektiv" 


 
Tidigare års Yimbypristagare: 

2016:
Rickard Stark, Maja Ivarsson 
& Johan Navjord, OkiDoki! Arkitekter 
Cathrine Gerle, AB 
Poseidon
A
nnika Carlsson, Egnahemsbolaget 
Carolina Högvall, Stadsbyggnadskontoret
för Backa grön, plan för stadsmässig bebyggelse längs Litteraturgatan i Backa 
2015:
Ola Serneke för Karlastaden, blandstad på Lindholmen 
2014: 
Gustav Appel, Joakim Häggström, Emma Hedenryd och Roland Sundell för Kville saluhall.
2013: 
Håkan Cullberg och Tomas Lundberg för initiativet Viking Green City - stadsplan för Frihamnen. 
Fotnot 
Yimby Göteborgs stora pris till Albert Lilienbergs minne (Yimbypriset) är ett årligt stadsbyggnadspris som går till hen eller dem som bidragit till en bättre stadsutveckling i Göteborg. Vinnaren utses av medlemmarna i nätverket Yimby Göteborg. Ansvariga för Yimbypriset är Yimby Göteborgs samordnare vilka även administrerar tävlingen. 

Lilienberg
Stadsplanefantasten Albert Lilienberg, som vi på detta sätt väljer att hylla eftersom vi älskar stadsplaner, var stadsplanechef i Göteborg 1907-1927 och stod bakom stadsplaner för bland annat Gamlestaden, Brämaregården, Kungsladugård, Bagaregården. Många av hans planer och idéer blev tyvärr aldrig genomförda. Vi ser honom som en förebild och en inspirationskälla när vi tar fram dagens och framtidens stadsplaner för Göteborg.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.