Utskrift från gbg.yimby.se
....

Replik i GP: Villaområden är inte en bra affär för någon

 

Yimby Göteborg har skrivit en replik i GP på Christer Harryssons och Glenn Welanders debattartikel "Bygg fler småhus - bra, billiga och energieffektiva". Efter några foton på olika typer av stadsradhus från Lukas Memborns Infill 1 om Stadsrahus så följer repliken i sin helhet.

 

Villaområden är inte en bra affär för någon

Christer Harrysson och Glenn Welander påstår att gruppbyggda småhus skulle vara mer eftertraktade, billigare och energieffektivare än flerbostadshus.

De menar att ”80 procent av befolkningen vill bo i småhus”. Som man frågar får man svar. Frågorna ”vill du bo centralt?”, och ”vill du bo nära en tunnelbanestation?” får också ett rungande ”ja!”.

Undersökningar som Göteborgs stad och SpaceScapes ”Värdeskapande Stadsutveckling” bekräftar att bostadsköpare – även de som väljer småhus – är beredda att betala mycket för närhet till stadskärnan, urbana verksamheter och kollektivtrafik. Betalningsviljan visar att köparna generellt värderar centrala lägenheter högre än perifera småhus när det väl kommer till kritan.

Husens kostnader omfattar mer än bara byggnaderna i sig. Inräknat kostnader för mark, infrastruktur och service blir vidsträckta småhusområden inte en god affär, varken för samhället eller individen. Boende i småhusområden lägger i genomsnitt långt mer pengar på transporter än boende i flerbostadshusområden, då småhusområden tenderar att bli mer bilberoende.

Småhus ger en gles bebyggelse med otillräckligt befolkningsunderlag för kollektivtrafik och med långa avstånd till vänner, arbete, service, handel och nöjen. FN:s klimatpanel IPCC, som sammanställer forskningsläget kring klimatfrågan, är i sin senaste sammanställning tydliga med att gles villabebyggelse inte är hållbar – där är det svårt att klara sitt dagliga liv utan tillgång till bil.

En hållbar stad kräver förhållandevis tät bebyggelse i flerbostadshus för att även kollektivtrafik, cykel och gång – jämte biltrafiken – ska fungera och vara attraktiva. Lösningen för den större barnfamiljen som vill ha en egen gräsmatta är snarare att erbjuda en större andel urbana radhus i stadskvarter.

Alvar Palm
doktor i industriell miljöekonomi, samordnare för Yimby Göteborg

Patrik Höstmad
docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers, samordnare för Yimby Göteborg

 

Repliken diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.