Utskrift från gbg.yimby.se
....

Hela Staden eller Dela Staden?

 

Att välja mellan de förslag som tagits fram för ersättningen av Scandinavium, Lisebergshallen och Valhalla A-sporthall är verkligen som att välja mellan pest eller kolera, mellan något riktigt dålig och något ännu sämre, mellan two evils, mellan Oldsberg eller Kronér, mellan... De riskerar att göra evenamangsbarriären ännu starkare, leda till att kopplingen till Gårda blir ännu svagare och förstöra Mölndalsåns framtida potential.

Fyra förlag har tagits fram för politikerna att välja mellan och yrkanden har skrivits (länk).

 

 

I alla förslagen placeras de tre nya arenorna tätt intill varandra eftersom tjänstemännen i uppdraget har haft en mycket begränsad yta att lösa uppgiften på. Inte ens marken där Ullevi står är med i ekvationen. Det finns en tanke om samutnyttjande med mässan men synergierna är inte på något sätt klarlagda i underlaget – ännu mindre att mässan skulle ha behov av alla tre arenorna.

Alla förlsagen har uppenbara negativa effekter på staden:

  1. Vallhallagatan blir renodlad arenagata och Valhallabadet rivs. Dessutom kommer staden vara utan arena under ett par år då de nya byggs där den gamla står.
  2. Scandianviums ersättare läggs rakt över Valhallagatan som får gå i en tunnel och leder till en kraftig försvagning av ett av få stråk till Gårda.
  3. Valhallabadet rivs och värdeful stadsutvecklingsmark utmed Mölndalsån går förlorad till bulkverksamhet.
  4. Mycket stadsutvecklingsmark vid Valhalla plast och grus utmed Mölndalsån går förlorad till bulkverksamhet.

Det är ganska uppenbart att en eller två av arenorna ska bort ur ekvationen i detta område. Processen borde istället utgå ifrån vad man vill åstadkomma utmed stråket Mölndalsån. Det stråket är för värdefull och har för mycket potential för att det ska få ta emot ännu fler byggnaders baksidor.

I vår senaste julkalender skissade Annette Vejen Tellevi på Mölndalsåns potential (se lucka 23 "Vallhalla grus").

 

Man glömmer hur vacker Mölndalsån är ...

 

... och hur den kvaliteten skulle kunna vidareutvecklas och tillgängliggöras.

 

Ett förtätningsförslag ...

 

... med potential att rama in vattenrummet.

 

Peder Johnsson skrev en klockren kommentar i en tråd i Facebook-gruppen som är värd att återge. Det inledande citatet är från V:s yttrande i frågan till kommunstyrelsen.

"Göteborg är unikt i att ha flera kommunalt drivna arenor i innerstaden"

Det kanske finns en anledning till att det är unikt? Men kanske har politikerna i Göteborg upptäckt något som resten av världen missat.

Jag tycker personligen att tanken på ett evenemangsstråk är ett feltänk då det det "dödar" en del av innerstaden pga det utrymme det kräver. Föresten kan det diskuteras om ett dött område kan kallas innerstad bara för att det råkar befinna sig geografisk nära den levande staden. Jag har inget emot fler/nya arenor men jag är mycket tveksam att staden ska stå för såväl investering som risk. Om nu staden ska stå för fiolerna så placera ut arenorna på olika ställen så att hela staden får del av investeringen och de nya marknadsmöjligheterna. Det vore väl stadsbyggnad och fördelningpolitik i praktiken!

 

Vilket är precis samma tankar som Jane Jacobs förde fram i kapitlet om "Behovet av blandade primära funktioner" i boken "Den amerikanska storstadens liv och förfall". Hon kallade publikdragande aktiviteter för primära funktioner. Enligt Jacobs är det viktigt att använda de primära funktioner som staden själv kan styra över på ett klokt sätt. Kulturinstitutioner och förvaltningar bör förläggas så att de understödjer många stadsdelar. Om man istället väljer att lägga dem bredvid varandra eller, ännu värre, isolerar dem i speciella reservat, så slösar man bort några av de få verktyg man har för att skapa en välfungerande stad.

Koncentrationen av anläggningar runt Valhallagatan leder till att staden delas upp istället för att helas. Ska vi hela staden eller dela staden?

Inspiration för Mölndalsåns framtid.

 

Inlägget diskuteras i Yimby Göteborgs facebookgrupp: Länk.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.