Utskrift från gbg.yimby.se
....

Arbetarstaden Göteborg

 
Var finns, var skapas och var försvinner arbetstillfällena i Göteborg? I vilka stadsdelar? I vilka branscher? I två inlägg dyker vi ner i de senaste årens statistik om arbetstillfällen i Göteborg. Första delen handlar om var arbetstillfällena finns och den kommande delen om var arbetstillfällena har skapats. Siffrorna både bekräftar det man kan ana men ger också en och annan överraskning.Foto: Catrine Lind

 

Göteborg Stads statistiksidor och sammanställningen Göteborgsbladet är en guldgruva för den som vill försöka fånga Göteborgs utveckling. Om man vill försöka fånga samtiden så är år 2015 det senaste året för vilket arbetstillfällen finns redovisat i detalj.

Den övergripande bilden för hela Göteborg är att det finns ca 333 000 arbetstillfällen. Ca 110 000 arbetare pendlar in från andra kommuner och ca 50 000 göteborgare pendlar ut, så två av tre arbetstillfällen i Göteborg innehas av göteborgare och det tredje av en utsocknes.

 

Kunskapsintensivt

Genom att arbetstillfällena redovisas i 16 olika kategorier (och en slask vid namn "okänd verksamhet") så kan man få en uppfattning om branschernas storlek och vilka branscher som finns var.

Göteborg domineras idag av kunskapsintensiva och vård/tjänstebaserade yrken där närmare tre fjärdedelar av arbetskraften är verksamma. De kategorier som samlar flest är Företagstjänster (teknik, FoU, juridik, ekonomi, reklam, arkitektur, mm) som står för närmare 17% av arbetstillfällena följt av Vård och sociala tjänster, Tillverkning och utvinning, Handel samt Utbildning.

Göteborgs arbetstillfällen fördelade i kategorier samt inom vilken stadsdelsnämnd och vilket primärområde som det finns flest arbetstillfällen inom respektive kategori. (Avrundade tal.)

 

Samtidigt finns det fortfarande en högst märkbar andel verksamma inom mer traditionella blåställsbranscher; drygt en femtedel är sammanlagt verksamma inom Tillverkning och utvinning, Transport och magasinering samt Byggverksamhet.

 

Centraliserat

Koncentrationen av arbetstillfällena till centrala Göteborg är fascinerande med nära en tredjedel i SDN Centrum (drygt 100 000 arbetstillfällen) och upp mot 60% totalt inom Centrum, Majorna-Linné, Lundby och Örgryte-Härlanda.

Täthet dagbefolkning beräknat för en kilometers avstånd. Från Trafikstrategi för Göteborg, Underlagsrapport Nuläge, 2013. (Klicka för större.)

 

På primärområdesnivå är det Inom Vallgraven som utmärker sig med flest arbetstillfällen totalt (över 10%) och som etta i många kategorier. Efter SDN Centrum följer i ordning Majorna-Linné, Västra Hisingen och Lundby som alla har över 30 000 arbetstillfällen. Askim-Frölunda-Högsbo och Norra Hisingen har ca 25 000 arbetstillfällen. Botten består av Örgryte-Härlanda, Östra Göteborg, Västra Göteborg och sist Angered med inte ens 10 000 arbetstillfällen. Notera att de mer perifera SDN också är större till ytan så arbetsplatstätheten sjunker mot botten.

Antal arbetstillfällen inom varje stadsdelsnämnd samt vilket kategori som samlar flest arbetstillfällen inom respektiv stadsdelsnämnd.

 

Branschernas placering

Vad gäller de kunskapsintensiva företagstjänsterna så utmärker sig SDN Centrum (25 300), SDN Lundby (7 200). Inom Vallgraven dominerar i centrum följt av Stampen, Heden, Krokslätt och Vasastaden. I Lundby är arbetstillfällena framförallt inom Lindholmen och Eriksberg.

De tio primärområden med flest arbetstillfällen inom Företagstjänster.

 

Vård och sociala tjänster domineras föga förvånande av Sahlgrenska/Medicinareberget och Östra Sjukhuset vilket ger flest arbetstillfällen i primärområdena Änggården (8 600) och Björkekärr (5 400). I övrigt är det drygt 1000 arbetstillfällen inom ett antal centrala primärområden inkl. Inom Vallgraven. Även Frölunda Torg och Angereds Centrum har nära 1000 arbetstillfällen med sina specialist- och närsjukhus.

Västra Hisingen och primärområdet Arendal har flest arbetstillfällen inom Tillverkning och utvinning tack vare Volvo-verksamheterna, raffen, mm.

För Handel är SDN Centrum dominerande (10 400) men med hjälp av de externa handelsområdena Siesjön och Bäckebol är SDN Askim-Frölunda-Högsbo (7 500) och SDN Norra Hisingen (6 500) inte lång efter.

Flest inom Utbildning finns i primärområdet Johanneberg som täcker in chalmersområdet. Lindholmen med chalmersfilial och gymnasieskolor kommer på andra plats, men ordentligt distanserad.

Offentlig förvaltning och försvar står för drygt 5% av arbetstillfällena och en tredjedel av dessa finns Inom Vallgraven. Hela SDN Centrum samlar två tredjedelar av arbetstillfällena inom denna kategori.

Även hotell och restaurang är koncentrerade till ffa SDN Centrum (ffa Inom Vallgraven, Heden, Vasastaden, Stampen) och till viss del SDN Majorna-Linné (Olivedal). Över tre fjärdedelar av dessa arbetar inom restaurang-, catering- och barverksamheter och den resterande fjärdedelen inom hotell och logi.

De återstående mindre kategorierna som inte nämnts ovan har även de flest arbetstillfällen i SDN Centrum med två undantag. Inom Byggverksamhet där det är SDN Norra Hisingen och primärområdet Tuve som levererar - tack vare Tuve Bygg mm får man förmoda - och inom Jord-, skogsbruk och fiske är det Västra Göteborg och Fiskebäck som är störst. Men i den senare kategorin är bara 600 verksamma i hela Göteborg.

Noterbart är också att Stampen har flest arbetstillfällen inom Transport och magasinering vilket är lite otippat för ett så centralt primärområde. Det är en konsekvens av att Gullbergsvass (som ingår i primärområde Stampen) fortfarande är ett outvecklat område dominerat av logistik (centralstation, kombiterminal, postterminal).

Dagbefolkning 2015 (antal pers). Illustration: Patrik Sjöberg. (Klicka för större.)

 

 

Kunskapsintensivt och centralt

Dagbefolkningstäthet 2015 (pers/ha). Illustration: Patrik Sjöberg. (Klicka för större.)

 

Så sammantaget, arbetstillfällena är framförallt kunskapsintensiva med en mycket stark dragning mot centrala Göteborg, SDN Centrum och primärområdet Inom Vallgraven. Just de kunskapsintensiva företagen tjänar på att ha korta avstånd till varandra, vilket vi skrivit om tidigare under rubriken "Korta avstånd för ökat välstånd".

Det finns fler arbetstillfällen i primärområdet Inom Vallgraven än i något av de övriga stadsdelsnämnderna (SDN Centrum där Inom Vallgraven ingår är förstås undantaget). De blåställsarbeten som finns ligger framförallt i periferin. Arbeten inom vård domineras av Sahlgrenska och Östra Sjukhuset. Angered i nordost har få arbetstillfällen.

Så långt hur landet ligger. Det kommande inlägget, som är betydligt mer spännande, kommer handla om hur det har rört på sig de senaste åren. Vilka branscher växer och vilka krymper? Var?

 

 

Inlägget diskuteras i Yimby Göteborgs facebookgrupp: Länk.

 

Utvald rådata med detaljer följer för den som är intresserad. Skriv en kommentar om du hittar något mer intressant?

Arbetstillfällen i kategorier och stadsdelsnämnder (SDN). År 2015.

 

Arbetstillfällen i kategorier och stadsdelsnämnder (SDN) angivet som procentuell fördelning inom varje kategori. År 2015.

 

Arbetstillfällen i kategorier och stadsdelsnämnder (SDN) angivet som procentuell fördelning inom varje stadsdelsnämnd. År 2015.

 

Arbetstillfällen kategorier och primärområden för de tre stadsdelsnämnder som har flest arbetstillfällen. År 2015.

 

Arbetstillfällen kategorier i några utvalda primärområden. År 2015.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6734 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee