Utskrift från gbg.yimby.se
....

Historisk stadsplaneanalys för Göteborgs Stad: en högupplöst stadsplan

 
Vi har fått möjlighet att publicera det senaste resultatet av Infill- och äldre stadsplanerprojekten. Lukas Memborn har i diskussion med Josefin Westerlund och Sophia Älfvåg ritat en stadsplan för centrala Göteborg. De har studerat Göteborg idag, pågående planer och framförallt äldre stadsplaner in i minsta detalj och utifrån den informationen på detaljnivå planlagt gator, stråk, kvarter, torg, parker, skolor, mm i hela centrala Göteborg med någon meters precision.Klicka på planen ovan för att komma till en lättnavigerad karta eller klicka här för att ladda ner hela den en högupplöst version. OBS! Planen är på 130 MB.

Teckenförklaringen till plankartan.

 

Efter att Mål och inriktning Göteborgs Stad 2018 har antagits i nämnderna under hösten är det nu tydliggjort att den historiska stadsplaneanalysen ska användas vid planeringen av Göteborg:

(...) Förvaltningarna ska genomsyras av målet att få upp takten i byggandet samt att i större utsträckning skapa förutsättningar för fler hyresrätter med rimliga hyror. Ambitionen att bygga staden klimatsmart, tät, grön och blandad är överordnad. Utbyggnadsplanering, Trafikstrategi och Grönstrategi ska vara vägledande i stadsutvecklingen. Satsningar utanför Utbyggnadsplaneringen kan vara motiverade, om de bidrar med hyresrätter med låga hyror, samt ökad kollektivtrafik och service, i områden dominerade av småhus. I stadsutvecklingen skall stråk säkras och att stadsdelarna hänger ihop. I arbetet skall Historisk stadsplaneanalys över Göteborg beaktas.

I stadsbebyggelse ska slutna kvarter med hög exploateringsgrad föredras och bottenvåningen ska inrättas så att de går att använda som lokaler. Vid avsteg ska det finnas goda skäl. (...)

...med min förtydligande svärtning. Vi får bevaka att så sker i planförslagen som läggs fram.

Mål och inriktningsdokumentet.

 

Tidigare har vi publicerat presentationer med specifikt fokus på områdena Gamlestan, Norra Masthugget, Frihamnen och Lindholmen, Lundby och Karlastaden samt Centralen och Gullbergvass.

 

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.