Utskrift från gbg.yimby.se
....

Göteborgsförslaget: Rösta för återuppbyggnad av landshövdingehusen på Skansberget

 
Yimbymedlemmen Alexander Lisinski har lagt ett fint göteborgsförslag om att återuppbygga landshövdingenhusen som fram till 1966 stod längs Risåsgatan och Lilla Risåsgatan i Skansbergets sluttning. Vid minst 200 röster så kommer förslaget tas upp i ansvarig nämnd.Bebyggelsen som sanerades 1966. Foto: Solveig Holstein.

 

Flygfoto 1948-49. Bebyggelsen på Skansberget i förgrunden. Fotograf: okänd.

 

Förslaget följer i sin helhet:

Återuppbygg landshövdingehusen på Skansberget

Sammanfattning

Många har lyft frågan att göra något åt området runt Skansen Kronan, som uppfattas som ett öde slumområde, men ingenting har hänt.

Risåsgatan innan saneringen.

 

Hela förslaget

Fram till år 1966 stod flera landshövdingehus på Skansberget, mot Linnégatan. Dessa revs för att göra plats för studentbostäder, men sådana byggdes aldrig och sedan dess har platsen stått öde (1), bortsett från en barack. Många har lyft frågan att göra något åt området runt Skansen Kronan, som uppfattas som ett öde slumområde (2)(3), men ingenting har hänt. Med dagens bostadsbrist skulle det utan tvekan löna sig för staden att rusta upp och bebygga området.

Förslaget innebär att Göteborgs stad/Byggnadsnämnden möjliggör återuppbyggnad av de ursprungliga landshövdingehusen. De som röstar på förslaget inser naturligtvis att planen behöver genomgå gängse prövningar samt att någon byggaktör måste finnas som kan ta sig an projektet, men vill ändå markera ett intresse för en återuppbyggnad.

Det förra förslaget sågades (4)(5), förmodligen då det passade mycket dåligt in i omgivningen. De röstande tror att en återuppbyggnad av de gamla fina husen faller fler personer i smaken.

 

(1) Varför så öde? av Jan Jörnmark
"Varför ligger så många ödeplatser som sår i Göteborgs stadsbild? Och vad skulle man kunna göra åt dem, undrar Jan Jörnmark i en ny serie på GT:s kultursida. I dag: Skansberget."

(2) Ett slumområde mitt i Göteborg av Anna-Clara Löfvenberg
"Skansen Kronan är ett landmärke för Göteborg. Området runt historiska platsen har dock helt förfallet. En kulturskandal, tycker GT:s Anna-Clara Löfvenberg"

(3) Skansberget av Louise Brodin
"Kommer Skansberget att bebyggas eller inte? Frågan har diskuterats i många år och flera förslag till bebyggelse – mer eller mindre höga – utmed kullens sydsida har tagits fram. Och protesterna har inte uteblivit. Men många av kritikerna tycks inte veta om att det i mer än hundra år förekommit bostäder på Skansbergets väst- och sydsida."

(4) 350 bostäder på Skansberget från Rädda Skansbergets blogg
Om planerna på 350 studentbostäder runt år 2000.

(5) Utsikten från Skansberget i GP
"Veckans nu-och-då-bild visar utsikten från Skansberget för dig som står med ryggen mot Skansen Kronan och ansiktet vänt mot gamla Masthugget."

Bilder från Solveig Holstein samt Yimby Göteborg.

Vykort från Carlotta. Fotograf okänd.

 


 

Inlägget diskuteras i Yimby Göteborgs facebookgrupp: Länk.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Davve (18 Februari 2018 23:04):
Grattis - fler än 200 röster uppnått och förslaget måste behandlas!
Men om man studerar andra förslag som nått 200 röster så är det dåligt med uppföljning. Snart 1 år gamla förslag har ännu inte behandlats utan bara skickats vidare utan uppföljning... Och förslag som avslås gör det med väldigt tunt underlag... Göteborgsförslaget är en bra idé, men borde generera bättre uppföljning.
Summan av kardemumman = Ligg på dom och efterfråga seriös behandling av förslaget.
 0
Föreningen Rädda Skansberget! (3 Mars 2018 11:45):
Alexander Lisinski vill "återuppbygga landshövdingehusen som fram till 1966 stod längs Risåsgatan och Lilla Risåsgatan i Skansbergets sluttning." Men det handlar inte om att bygga upp igen! För det första är det inte tekniskt möjligt att skapa en slags pastischer av de gamla husen från 1890-talet. För det andra är det omöjligt för en byggherre att få ekonomi i ett bygge av ett antal trevåningshus på berget.
Vi menar att man inte skall bygga några hus på berget överhuvud taget!
Det finns en lång historia av motstånd mot byggnation på Skansberget.
Landshövdingehusen på berget var bara en 70-årig parantes i bergets historia. Sedan fästningen uppfördes i slutet av 1600-talet har den södra delen av berget, den som idag ägs av kommunen, i stort sett varit obebyggd förutom ovanstående period.
I stället för att bebygga berget bör man fullfölja den parkplan för berget som fanns redan 1993!
Skansberget och Skansen Kronan utgör tillsammans en omistlig kulturhistorisk miljö som har kommit att bli en av de mest kända Göteborgssymbolerna. En ytterligare bebyggelse inkräktar i allra högsta grad på denna miljö och innebär en kränkning av hela det kulturhistoriska arv och det riksintresse som Skansberget och fästningen utgör.
Föreningen Rädda Skansberget!
+1
Alexander Lisinski (3 Mars 2018 16:04):
Vi tackar för kommentaren och värdesätter att hålla dialog i ett tidigt stadium av planeringen. Vi tror det är möjligt att bygga upp husen i nära nog ursprungligt utseende, med anpassning efter moderna krav, utan att det behöver bli pastischer. Det finns flera exempel på nybyggnation av landshövdingehus, t.ex. JM:s bygge på Majstångsgatan. Vi tror heller inte att ekonomin är något hinder. Tvärtom, tomterna finns ju kvar. De aktuella byggnadsprojekt som blivit dyra har nästan alla gemensamt att de krävt omfattande markarbeten. Det är billigare att bygga på plan mark än på lera och vatten.

Att landshövdingehusen blott stod på Skansberget i 70 år ser vi heller inte som något hinder. Med samma argument kan man kräva en rivning av omgivande hus på Risåsgatan och Kastellgatan, där några har funnits under ännu kortare tid. Detta är såklart inte vad vi vill.

Slutligen ser vi heller inte någon motsättning mellan landshövdingehus och park. Återigen tvärtom, en försäljning av byggrätter kan inbringa pengar till restaurering av parken. Som ni skriver, har det inte hänt någonting med parken på årtionden, och vi tror det är osannolikt att staden i dagsläget skulle lägga stora summor pengar på en upprustning. Vi vill också betona att själva parken, dvs gångstråket från Risåsgatan upp till Skansen, samt hela sluttningen mot Skanstorget, ej kommer påverkas av en återuppbyggnad. De tomter som påverkas hyser idag en förskola, en barack, samt en odlarförening. Skansen kommer inte skymmas mycket mer än vad den gör idag, av omgivande träd och sly. Planen är såklart inte positiv för odlarföreningen, men vi tycker att en stads syfte framför allt är att människor skall bo där. Odlingsbar mark är ingen bristvara i Sverige. Slutligen vill vi påpeka den bristande tryggheten i parken, särskilt kvällstid, vilken skulle förbättras av fler boende i närheten.

Alexander Lisinski
Yimby Göteborg
 0
Andreas (6 Mars 2018 17:16):
Varför är "pastischer" dåligt?

Ett fint/trevligt/passande hus i gammal stil är väl bättre än ett fult/otrevligt/opassande hus i ny stil?

Självklart finns olika bilder av vad fint/fult osv är, men det i sig emotsäger inte min poäng.

Jag är intresserad av genomtänkta svar på denna arkitektoniska fråga, och inte av "bråk".
 0
Föreningen Rädda Skansberget! (7 Mars 2018 09:57):
Vad gäller försök att bygga landshövdingehus i gammal stil har vi ju många närliggande exempel på i Haga. Där försökte man anpassa de nya husen till de gamla. Men som man kan se signalerar de nya husen vilja men inte kunna.
Men om vi bortser från om man lyckas bygga i gammal eller någon ny stil: Att bygga trevåningshus på attraktiv tomtmark är en dyr process. Vid de byggplaner som fanns 2000-2008 fanns det en part, dock inte Rädda Skansberget!, som förespråkade något av samma idé som Alexander. Men det föll på ekonomin. Och det detaljplaneförslag som kommunen förde fram innebar att man måste bygga på ett helt annat sätt. Även om byggplanerna skulle vara mera modesta nu krävs ändå stora ingrepp i berget och det är fortfarande en dyr process.
Att inkomster från byggrätter på något sätt skulle öronmärkas till upprustning av området i övrigt är ett önsketänkande utan verklighetsförankring. Kommunens pengar brukar stoppas in i närmsta akuta slukhål!
Större delen av Skansberget ägs av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV). Genom ett avtal från 1905 kan Göteborgs stad disponera detta område mot att man åtar sig skötseln.
Den södra-sydvästra delen som var bebyggt med landshövdingehus en period av ca 70 år, ägs numera av kommunen. Några mindre delar av berget är privat mark (Hit hör bl.a. Korsettfabriken från 1898 på Kastellgatan vid Skanstorget ).
På den kommunala marken finns inte många hus idag. En förskola i hörnet Kastell-Risåsgatan uppförd 1987 (undantag från gällande plan).
En provisorisk förskola i baracker på Leijonsparres väg 3 uppfördes 2011 med endast ett tillfälligt bygglov. Ett tillfälligt bygglov kan inte gälla mer än 5+5 år och går alltså ut definitivt 2021-12-31.
Bygg inga ytterligare hus på berget!
Kommunen har därför nu en unik möjlighet att fullfölja det program som alla i kommunen, SDN Linné, byggnadsnämnden, SBK och Länsstyrelsen, var överens om och som var klart 1990-10-02. 1993-11-02 fick SBK av byggnadsnämnden i uppgift att utarbeta en detaljplan med innebörden att området skulle förvandlas till parkmark och införlivas med resten av berget. Detaljplanen försvann på SBK men skulle göra att riksintresset Skansen Kronan med stans bästa utsikt också skulle komma ännu bättre till sin rätt i stadsbilden. Låt detta bli kommunens bidrag till Göteborgs stads jubileum 2021. Det skulle vara ett lyft för Göteborg med en helt annan dignitet än vattenspel på Nedre Götaplatsen för 30 miljoner!
Hans Pagander, RS!
 0
Pär Johansson (12 Mars 2018 18:41):
Vi har svarat på Hans Paganders, Föreningen Rädda Skansberget!, kommentar ovan (som även publicerades i tidningen Göteborg direkt) i en replik: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​18/​0​3/​replik-​i-​goteborg-​direkt_​4.​.​
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.