Utskrift från gbg.yimby.se
....

Marknadsanpassning av boendeparkeringstaxorna

 
Kommunfullmäktige i Göteborg har tagit beslut om att ”marknadsanpassa” boendeparkeringstaxorna. Detta innebar i detta fallet en höjning med konsumentprisindex plus 2,5 %. Att höjningen kallades ”marknadsanpassning” är ett intressant retoriskt grepp av de rödgröna, vilka låg bakom förslaget. Genom att hävda att det rör sig om marknadsanpassning gör de det svårare för Moderaterna m.fl. att säga nej till förslaget, eftersom dessa i vanliga fall vurmar för just marknadskrafternas fria spelrum. Just graden av marknadsliberalism är ju överlag den kanske tydligaste skiljelinjen mellan blocken. Lite som om M skulle lansera marknadshyror som en miljöåtgärd för att styra mot minskad överkonsumtion av boaera, i syfte att få med sig MP och V.Så hur hanterade förslagets motståndare (M m.fl.) det hela för att komma undan med hedern i behåll? Jo, genom att hävda att höjningen helt enkelt inte rörde sig om någon marknadsanpassning. Här är några axplock av vad som sades, hämtade från videoinspelningen av debatten (tidsangivelser inom parentes):

Martin Wannholt (tidigare M, nu politisk vilde) (1:56): ”Och dessutom, när man läser [de rödgrönas argumentation], vet ni vad den är? ”Vi håller på och marknadsanpassar”. Det är ju bara det att [skratt] det är ju monopolmarknad från kommunen på de [parkerings]platserna man hänvisar det här till.”

Johan Nyhus (S) (2:14): ”Vad betyder ”marknadsanpassa” för Moderaterna? Det är lite intressant för det diskuterar vi ofta när det gäller kostnad för hyresrätter och annat men aldrig när det gäller parkering, då ska vi inte marknadsanpassa nåt, för då tycker vi att det slår väldigt hårt, men däremot boendet, det kan vi marknadsanpassa.”

Axel Josefsson (M) (2:16): ”Boendeparkeringen är ingen marknad, utan där har vi en monopolställning för Göteborgs stad … marknadspriset är inte bara vad man kan ta ut utan det handlar också om vad som är rimligt att ta ut.”

Martin Wannholt (2:21): ”Det här är ju inte en marknad. På en marknad så har man utbud och efterfrågan och aktörer kan agera på den marknaden. Det är ju ingen som kan få tillstånd att bygga nya p-platser i princip. Dessutom har ni ju gått i armkrok med alla bostadsrättsbyggare som är överlyckliga, tar fullt pris på sex miljoner för lägenheter när p-talet är där nere, pengarna går rätt ner i byggherren, och sedan kommer p-problematiken och dansar in på trafiknämnden längre fram, för efterfrågan på gatuparkering för boende är ingen marknad, och ni borde allihopa gå en obligatorisk kurs på Handelshögskolan Göteborg.”

Motståndarna menar alltså att allt prat om marknadsanpassning är strunt eftersom staden har en monopolliknande ställning på boendeparkeringar. Varför detta skulle göra det olämpligt att marknadsanpassa priserna framgår tyvärr inte. Snarare frågar man sig: om nu staden har monopol, vore inte då varje steg mot marknadsanpassning särskilt angeläget givet M:s ideologi? Borde inte ni marknadsvänner rentav föreslå åtgärder för att avskaffa monopolet? Varför förespråkar ni att staden tar marknadsmässiga priser inom andra områden där en monopolliknande situation råder, t.ex. då staden säljer bitar av sin myckna mark?

Tyvärr ger inte debatten svar på dessa frågor. Ingenstans i debatten hävdas heller att marknadspriserna skulle ligga under de föreslagna nivåerna, vilket ju annars skulle kunna förklara motståndet.

Så hur ligger det till? Är den beslutade höjningen en marknadsanpassning eller inte?

Marknadspriset på parkering kan definieras genom att utgå från vad marknaden är villig att betala vid fri prissättning givet antingen:
1. att mängden parkering är densamma som idag, eller
2. att markägarna själva får avgöra vilken mängd parkerings-, bostads- och kontorsyta de vill bygga på sin mark.

Definition 2 återspeglar ett ”verkligare” marknadspris än definition 1, eftersom utbudet på parkering i scenario 1 (dages verklighet) hålls uppe genom marknadsstörande interventioner (p-tal och övriga restriktioner) som driver ned priset. Under scenario 1 kommer alltså ”marknadspriset” att vara lägre än under scenario 2.

Det viktiga är dock att konstatera att nuvarande priser på boendeparkering ligger klart under marknadspriserna oavsett vilken av dessa definitioner vi väljer. Hur vet vi det? Jo, för annars skulle ju p-talet aldrig ha behövt införas. Detta inses lätt av det Wannholt själv påpekar, nämligen att då p-talen sänks blir byggbolagen glada eftersom de då får bygga mer lönsamma saker än parkeringsplatser. Om dagens priser på boendeparkering vore marknadsmässiga skulle byggarna per definition få marknadsmässigt betalt för att tillhandahålla parkering enligt dagens nivåer och de skulle alltså inte behöva tvingas till detta (som de görs genom p-talet).

Att dagens parkeringstaxor ligger långt under marknadspriset blir än mer uppenbart genom en enkel överslagsräkning. Boendeparkeringen i Göteborg kostar idag mellan 194 och 650 kr per månad. Givet att en parkeringsplats upptar ca 20 kvadratmeter blir priset per kvadratmeter och år mellan 116 och 390 kr. Nuvärdesmetoden ger vid handen att om dessa priser motsvarar markpriser på mellan 1660 och 5570 kr per kvadratmeter (antaget 7 % ränta, gratis anläggnings- och driftkostnad, samt evig avkastning, vilket får anses vara tämligen generösa antaganden). Detta ligger naturligtvis långt under de verkliga marknadspriserna på mark. Som exempel kan nämnas att det högsta budet för Cirkustomten i Lorensberg var 260 miljoner kr, vilket motsvarar ca 56 000 kr per kvadratmeter mark. Det är alltså tydligt att en höjning av taxorna leder till parkeringspriser som ligger närmare de verkliga marknadspriserna – men för att uppnå verklig marknadsanpassning skulle taxorna behöva höjas en rejäl bit till.

För den som vill veta mer om den underprissatta parkeringens omfattande skadeverkningar på samhället kan jag rekommendera boken The High Cost of Free Parking av den amerikanska stadsplaneringsprofessorn Donald Shoup (en kort introduktionsfilm).

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Avskaffa Diskrimineringen (27 Februari 2018 19:09):
En marknadsanpassning hade varit att AVSKAFFA boendeparkering. Undrar varför ingen verkar tycka som jag att boendeparkering är dubbel vinst för de som vunnit lotteriet och fått (mutat till sig?) en central hyresrätt också skall få en komunsponsrad central parkering. Återta marken och låt de som behöver resa in och ut från staden använda parkeringen istället..... (Eller vad den anses vara bra till.)
Låt alla som vill parkera centralt betala samma pris för det utan diskriminering!
 0
johnjohn (27 Februari 2018 20:10):
Ibland är det bra att vara partilös!

M pratar sällan annars om att marknaden skall anpassa sig efter vad som är rimligt..
 0
Martin Kolk (4 Mars 2018 01:11):
En verklig marknadsanpassning är som sagt naturligtvis att ta bort boendeparkeringen helt. Sedan kan man ju ha en blandning av en årlig auktion för fasta parkeringsplatser där man får egenrätt under året, med att ha en annan del öppna platser där parkeringsavgifter sätts i realtid. Tekniken finns och används i San Francisco.

Dvs man får priset där utbud möter efterfrågan. Man kunde ju hoppas att något parti vågade driva en sådan politik i Sverige. Om intäkterna stiger från idag, kan man ju sänka kommunalskatten i samma mån.

"marknadspriset är inte bara vad man kan ta ut utan det handlar också om vad som är rimligt att ta ut" är ju bara planekonomiskt nonsens, och det fattar väll varje riktig marknadsliberal.

Att alla parkeringsplatser i en stad ska ha samma pris, och att godtyckliga grupper ska ha någon slags rabatterad förtur, borde ju ses av högern som Gosplan-nonsens värdigt Sovjetunionen, som uppenbart leder till ineffektiva allokering av resurser.
 0
JS (6 Mars 2018 19:22):
Vill bara påpeka att bara för att man gillar mer av marknadsanpassning av boendeparkeringen så betyder det inte att man per automatik önskar någon slags Ayn Rand-utopi för övrigt. Ibland kan man få den känslan när man läser här och på Facebook. Yimby har fått mer av en liberal slagsida och fått åtminstone mig att tappa intresset för rörelsen.
 0
Martin Kolk (6 Mars 2018 21:53):
JS: Att allt ska vara praktiskt och gratis för folk med hög inkomst och bil, på övriga samhällsmedborgares bekostnad, känns mer som högerpopulism i min värd. Att vara emot det kanske är liberalt, men känns även ganska vänster. Det faktum att Yimby ovan stödjer ett förslag som lanseras av vänstern, och motsätts av M, känns ju heller inte riktigt att det gör Yimby till Ayn Rand-utopister.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan