Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yimby i Samhällsbyggaren: Tajt är det nya hållbara

 
"Tätt, blandat och mycket folk på gatorna. Lite som en modern tappning av centrala Stockholm, Malmö eller Göteborg. Så vill Yimby-förespråkaren Patrik Höstmad att våra städer ska se ut i framtiden. Han vill ta tillbaka de stadskvaliteter som gick förlorade i samband med funktionalismens och framför allt bilismens intåg under 1900-talet."

Läs hela intervjun i tidskriften Samhällsbyggaren.Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Jan Wiklund (11 Februari 2018 15:33):
Kanske en lite för idealistisk historiebeskrivning. Ungefär som att det gick åt helvete - av någon anledning i hela världen - för att några TÄNKTE fel.

Men varför tänkta ALLA fel, plötsligt, på en gång?

Enligt min uppfattning på grund av en ohelig allians som naturligt uppstod i alla fall i alla i-länder. Nämligen mellan markexploatörers önskan att höja värdet på sin mark så mycket som möjligt (genom att köpa billigt och sälja dyrt, vilket görs mest slagkraftigt i periferin), och epokens ledande industribransch, bilindustrin. Eller rättare sagt: staters önskan att främja denna epokens ledande industri så mycket som möjligt för att få åtminstone en del av den inom sitt eget territorium.

Detta har också den finurliga konsekvensen att det går att förklara varför modellen stöter på motstånd överallt, just nu. Bilindustrin - eller bil-olje-komplexet som några har kallat den - är inte längre ledande. Dess behov kan därför inte längre diktera utvecklingen - även om de försöker aldrig så mycket.
 0
Patrik Höstmad (11 Februari 2018 21:45):
Man kan inte breda ut allt i en kort intervju. De första funktionalistiskt planerade områdena, t.ex. Övre Johanneberg, kom långt innan billobbyn var in ful action och de planerades inte för massbilism. Istället var de i anslutning till befintlig stad eller en spårvagnslinje.

Egentligen finns det om bilismens påverkan mellan raderna i följande stycke:
"Bilens intåg i kombination med en stark stat och ett stort behov av att bygga bostäder ledde till en ny typ av stadsplanering. Den gick ut på att sprida ut staden och att bygga stora bilvägar och -leder för att vi skulle kunna transportera oss snabbt och smidigt."

Andra saker som också påverkade som inte fick plats:
– hyresregleringens skadeverkningar
- försvars/atombombs-strategin med glesa städer
- förändrade skatteregler, avregleringar och höginflationspoitik
- statligt styrd planering snarare än underifrån växande (inte minst i USA!)
- mm mm
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee