Utskrift från gbg.yimby.se
....

GP debatt: Scandinaviums framtid finns i Gamlestaden

 
Vi skriver på GP debatt om den ny arena planeras som ersättning för Scandinavium. Det finns många fördelar med en placering i Gamlestaden. Vi har tidigare analyserat förslagen om en ny arena vid Skånegatan och dess konsekvenser på stadslivet.Illustrationsskiss över Yimbys förslag till ny arena i Gamlestaden. I den infällda kartan syns arenans placering (i rött) i förhållande till Göteborgs centrum.

 

Debattartikeln följer i sin helhet:

 

Scandinaviums framtid finns i Gamlestaden

Scandinavium är föråldrat och flera aktörer presenterar nu idéer för en ersättare. De flesta vill bygga den i nära anslutning till dess nuvarande läge vid Skånegatan, utan att lyfta blicken och fundera på om en så central placering verkligen är ideal.

Vi i Yimby tror att ytterligare en arena i Evenemangsstråket bara skulle befästa områdets nuvarande karaktär som en barriär mitt i staden, utan ett levande stadsliv. Något som skulle kunna skapas om man istället förtätar området med riktig blandstad, bland annat genom att bebygga Valhallas grusplaner med stadskvarter.

Men var ska arenan byggas? En ny placering måste uppfylla flera krav. Det ska till exempel vara enkelt att ta sig dit med kollektivtrafik, cykel och bil. Tillfartsvägar, parkering och transportsystem måste vara dimensionerade för att klara stora resandeströmmar.

Bara tre kilometer från Gustavs Adolfs torg ligger Gamlestaden, ett område i stor förändring. Det tar idag fyra minuter med tåg och sex minuter med spårvagn att ta sig dit från Centralstationen, 14 minuter från Korsvägen.

Med den nya Marieholmstunneln, Marieholmsbron, pendeltågstation i Brunnsbo och Västlänken kopplas fler stadsdelar närmare Gamlestaden. Därför anser vi att en ny arena bör placeras här, mellan järnvägen och E45 vid Slakthusmotet. Här finns exploaterbar mark som ägs av kommunala Göteborgs Energi och som idag är bebyggd med mindre industribyggnader.

En ny arena i Gamlestaden frigör dessutom attraktiv mark i centrum och möjliggör ny stadsbebyggelse i området mellan Skånegatan och Mölndalsån. Stora markvärden kan på så sätt realiseras och komma göteborgarna till gagn. Samtidigt bidrar den nya arenan till att binda samman de nordöstra stadsdelarna med centrala Göteborg.

Vårt förslag till ny arena är i Globens storlek. Trots det finns ytor kvar för kontor, hotell och bostäder. Och då har vi även plats för all den logistik som ett stort evenemang kräver; angöring för bussar, cykel- och bilparkering, arenatorg, in- och utlastning för evenemangstrafik, taxifickor, eventytor, med mer.

Nordost och Gamlestaden har framtiden framför sig. Med ett nytt resecentrum, utveckling av gamla slakthusområdet, handelskvarteret Kulan, idrottsanläggningarna i Kviberg och en ny arena blir området en livfull och attraktiv del av staden. Så helar vi Göteborg.

Joachim Jensen, Trafikplanerare
Jesper Hallén, Grafisk formgivare
Pär Johansson, Doktor i byggnadsfysik
Alvar Palm, Doktor i industriell miljöekonomi
Patrik Sjöberg, Civilingenjör och kulturgeograf
Annette Vejen Tellevi, Arkitekt

Samtliga representerar Yimby Göteborg

Debattartikeln diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Hans Jörgensen (28 April 2018 14:35):
Ett bra förslag på läge.
Kommunikationer & logistik bör vara starka kort här.
Det skulle ju även vara möjligt att ta sig dit med båt om det i framtiden blir en utveckling av den lokala älvtrafiken.
Möjliga begränsningar kanske är markförhållanden? Jag vet inget om arenabyggen men troligen behövs ordentlig markberedning, kanske pålning.

Som också lyfts fram i artikeln: marken vid nuvarande Vallhalla IP borde användas till mer blandstadsbebyggelse (tidigare skisser som visats här av en Amsterdam-inspirerad stadsdel är underbart inspirerande) än att täppa till detta tomrum med arenor varav iallfall en kommer stå tom de flesta dagar i veckan. En ersättare till Liserbergshallen skulle förvisso antagligen ha en rätt hög beläggning med varierande händelser.
Men sen står kolossen Nya Ullevi intill och alstrar ödslighet i hela närområdet.


Namnförslag till denna arena: G-stadion, GambleStadion, eller nåt annat med anspelning till stadsdelen.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.