Utskrift från gbg.yimby.se
....

Gullbergsvass blir Gullbergs Vass

 

För några år sedan var Gullbergsvass på tapeten som ett kommande stadsutvecklingsområde och det presenterades ett antal framtida scenarier med olika typer av (strössel-)bebyggelse. Sedan dess har det varit betydligt tystare och när Trafikverket frågade vad som planeras hända ovanpå tunneltaket hade staden inget svar. Men efter vad som vekar vara påtryckningar från Geely / Kina har staden nu snabbt tagit fram en konkret plan: Gullbergs Vass. Ja, det är så illa som det låter.

En av de tidigare framtagna skisserna för Gullbergsvass.

 

Informationen går att hitta om man tittar i de senaste protokollen från nämnderna. Det verkar vara koordinerat från Stadsledningskontoret för förvaltningarna och nämnderna går här i takt – och det har gått fort.

Den bärande tanken är att återställa stora delar av Gullbergsvass till den sankmark som det var innan det fylldes på med fyllnadsmassor. Det talas om en unik kombination av det bästa från världsstaden och det bästa från den svenska småstaden. New York får inspirera med Central Park, om än i mer naturlig utformning, och Alingsås får inspirera med en småskalig omgivande bebyggelse med mycket grönska. Det beskrivs som en kombination av det bästa av två världar som kommer ge mycket konkreta resultat som synergier, hävstänger och ringar på vattnet.

Konkreta positiva effekter av Gullbergs Vass.

 

På vårkanten kommer marken att svämmas över och läggas under vatten men i perioder under sommaren kan delar vara möjliga att beträda med stövlar. Det finns även några skrivelser om möjligheten att lägga spänger men Stadsbyggnadskontorets kulturmiljöutredning avfärdar det som förödande för upplevelsen av den kulturhistoriska miljön innan stadens grundläggning. Istället föreslår de rikligt med kikare monterade uppe på Skansen Lejonet.

Gullbergs Vass tillgängliggörs med kikare från Skansen Lejonet.

 

Park och naturförvaltningen lyfter positiva effekter så som att våtmarken med delvis stillastående vatten kan skapa goda habitat för insekter som mygg, knott, mm. Djur som nästan helt saknas i Göteborg idag. Utredningar visar på positiva effekter genom näringskedjan hela vägen upp till varg och björn.

Fastighetsnämnden kommer att se till att det reserveras plats för det kinesiska konsulatet. Här kan man ana påtryckningar där Geelys etablering av arbetstillfällen i Lundbystrand finns med i vågskålen. Kanske är detta hela anledning till att det till slut gick så snabbt med Gullbergs Vass? Konsulatet kommer att ligga mitt i området omgivet av en vallgrav med samma stjärnform som den ursprungliga vallgraven - om än i mindre skala. Den föreslagna byggnaden kommer vara upp mot 30 våningar, försett med ett drakhål och ska få namnet Skansen Draken.

Kinesiska konsulatet kommer att ha ett drakhål så att inga drakar krockar eller fastnar.

 

Trafiknämnden ser detta som en bra lösning för de framtida behoven och har ritat in kapacitetsstarka ramper och snabba leder som letar sig in i Gullbergs Vass och dockar direkt mot målpunkter som Centralen, Region City, Stampen och kikarna på Skansen Lejonet.

Gullbergs Vass kan komma att användas för att hantera fordonstrafiken.

 

I Trafikkontorets handlingar framkommer det att det även ska reserveras plats för en testbana för autonoma fordon likt AstaZero utanför Borås men som ligger betydligt närmare fordonsutvecklingsklustret på Lindholmen. Gullbergs Vass beskrivs som en lämplig yta då antalet interaktioner med gångtrafikanter och cyklister kommer att vara minimalt.

Något likande AstaZero utan för Borås kan hamna i Gullbergs Vass.

 

Det påpekas att beståndet av rådjur och älg kan vara en säkerhetsrisk, men att den kan hållas kontrollerat låg genom "vårdande jakt" – förslagsvis genom att ge det kinesiska konsulatet eller kungen jakträtten i Gullbergs Vass under förutsättning att köttet görs tillgängligt för stadens invånare. Det beskrivs som en modern form av landeri.

Kunglig jakt i Gullbergs Vass?

 

Byggnadsnämnden ser i Gullbergs Vass en möjlighet att hantera att BoStad2021 inte når upp till målet om 7000 nya bostäder. En ny satsning på samma tema görs i Gullbergs Vass under arbetsnamnet SovStad2023. En ring av bostadslameller kommer att ställas i parkens ytterkant.

Göteborg & c:o har tagit fram en lämplig slogan:

Gullbergs Vass – parken som inte bär

Visionsbild för Gullbergs Vass - parken som inte bär.

 

Det enda smolket i glädjebägaren som riskerar att fördröja projektet är den oenighet som gäller de nya trafiklederna genom Gullbergs Vass, vilket har framkommit när partierna har uttalat sig i Göteborg Indirekt.

"Vi har den trafik vi har och den måste fram." säger Socialdemokraterna.
"Vi har inte den trafik vi har och den måste inte fram." säger Miljöpartiet.
"Vi har den trafik vi har och den måste inte fram." säger Liberalerna.
"Vi har inte den trafik vi har och den måste fram." säger Moderaterna.
"Vi har den trafik som vi planerat och den måste inte fram." säger Vänsterpartiet.
"Vi vet inget om trafik men den måste fram." säger Kristdemokraterna.
"Vi hade haft den trafik som måste fram om vi inte hade haft trängselskatten." säger Vägvalet.
"Vi kommer få den trafik som måste fram när vi väl stoppat Västlänken." säger Demokraterna.
"Grus är större än sand som är mindre än sten." säger Sverigedemokraterna.
"När vi gjort trafiken könsneutral kommer den bara ske med kvast" säger F!.

Oenigheten har gjort att alla beslut bordlagts till efter valet        ...2022.

 

Ha en fortsatt...

Glad Påsk

 

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Vectoor (9 April 2018 17:25):
Jag såg detta lite sent och du skrämde slag på mig haha
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5380 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter