Utskrift från gbg.yimby.se
....

40e Yimbyvandringen: Högsbo industriområde

 

 

Söndagen den 13/5 var det så dags för årets första stadsvandring. Fyrtio stycken har det blivit runt omkring i staden sedan Yimby Göteborg grundades 2008. Denna gång var vi en liten skara på sex personer, som möttes upp vid Marklandsgatan för att titta närmare på det intressanta projektet Södra Änggården i Högsbo industriområde.

 

Ungefärlig sträcka. Notera Änggården längst upp till höger. Projektet Södra Änggården motsvaras i stort av det inringade området längst ner i bild.

 

Vi påbörjade vår vandring från Marklandsgatan ner mot Högsbo industriområde.

 

Den äldre villabebygelsen vittnar om en tid innan Dag Hammarskjöldsleden.

 

Notera ytan mellan skivhusen och leden.

 

I väntan på boulevardisering ...

 

Emanuel tog initativet till vandringen, och visar den tänkta rutten.

 

Status quo i kvarteren närmast leden i väntan på stadens planer på eventuell boulevardisering.

 

Juste milieu ...

 

Ett kvarter skall byggas på markparkeringen framför sjukhusbyggnaden, vilket utgör den nordligaste delen av planen.

 

En rest från den lantliga småhusbebyggelse som låg på platsen innan industribyggnaderna tog över. Husen hyser enligt uppgift hunddagis sedan många år, och kommer att rivas till förmån för en större byggnad ut mot gatan med förskola i bottenvåningen.

 

Pågens bageri. Fram till år 2000 drevs verksamheten under namnet Pååls, som bildades 1958 genom en sammanslagning av Olof Asklunds ångbageri på Övre Husargatan och Majornas ångbageri.

 

Delar av fotbollsplanen kommer att sparas för parkändamål.

 

Dagen till ära var Platzers showroom öppet. Ordinarie öppettider är torsdagar kl. 10-16, då även Erikshjälpens second hand har öppet. Detta gäller fram till sommaren, sedan skall den tillfälliga byggnaden flyttas och marken den står på saneras. Tack för fikat!

 

Lisa Häggdahl, projektchef på Platzer, berättade om planen, och hur processen sett ut. Det är glädjande att se en såpass hög ambitionsnivå, i synnerhet beträffande stadsmässighet, och då i ett förhållandevis perifert läge. Under lång tid har avstånd från centrum använts som alibi för en bebyggelse av mer förortsmässig sovstadskaraktär, men i denna plan ses en funktionsblandad kvartersstad som värdeskapande.

 

Den första etappen kommer troligtvis att följas av fler då andra markägare inser vilka värden som kan skapas. Okidoki arkitekter.

 

Framtida scenario? Pågens befintliga byggnad kan ses till vänster i bild. Illustration: Okidoki arkitekter (klicka för större bild)

 

High tech: Fikabordets färgglada mönster aktiverade en digital modell över den tänkta stadsbebyggelsen.

 

I detta ortofoto från 1967 ses ännu rester av den lantliga karaktären. Dag Hammarskjöldsleden har invigts något år tidigare, och på andra sidan byggs det för fullt. Notera de äldre vägarna i det som kommer att bli "Södra Änggårdens" huvudsakliga parkområde. Kanske finns några rester av dem kvar idag att bygga vidare på? Källa: Lantmäteriet (klicka för större bild)

 

Dag Hammarskjöldsleden har tilltagit i omfång 50 år senare, och fungerar som en effektiv barriär mellan de olika delområdena. Källa: Lantmäteriet (klicka för större bild)

 

Avfotograferad plan från Platzers showroom. (Klicka för större bild)

 

Helikopterperspektiv. Okidoki arkitekter (klicka för större bild)

 

Diskussion nere vid Marconimotet.

 

Trädraden med kastanjer är kvar i förslaget, och markerar dess södra gräns.

 

Industritomterna söder om A Odhners Gata blir troligtvis föremål för framtida exploatering.

 

Några byggnader har redan rivits.

 

Medan andra väntar.

Rivning pågår i bakgrunden.

 

Körsbärsträd i full blom.

 

Framtida parkområde.

 

En avstickare till Högsbo pegmatitbrott.

 

Tillbaka igen på andra sidan Dag Hammarskjöldsleden avslutades stadsvandringen, men först  funderade vi lite kring skillnaden mellan sammanhållna grep och godtycklig "mer av samma"-förtätning.

 

Ytterligare nytillkomna exempel på vägen tillbaka mot Marklandsgatan.

 

Punkthus i park.

 

Tack för en trevlig vandring!

 

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.