Utskrift från gbg.yimby.se
....

GP debatt: Bygg upp husen på Skansberget igen

 
Vi skriver på GP debatt om göteborgsförslaget som Yimbymedlemmen Alexander Lisinski lagt om att återuppbygga landshövdingehusen på Skansbergets sluttning. Förslaget har tidigare uppmärksammats av Göteborg direkt. Vi skrev då en replik en debattartikel om återuppbyggnaden.

 


Förslag för fastigheten Skansen 3 (Albert Svensson, Göteborgs Arkitekturuppror).

 

Debattartikeln följer i sin helhet:

 

Bygg upp husen på Skansberget igen

GP skrev nyligen (5/4) om planerna på att rusta upp parken på Skansberget. Det är mycket positivt att så sker. Nu finns möjlighet att lyfta en större del av området. Skansen Kronans närmaste omgivning förändrades kraftigt i samband med 1960-talets rivningar av ett antal landshövdingehus på den södra sluttningen. Allt som återstår är de gamla husgrunderna. Istället för en unik kulturmiljö i anslutning till själva skansen har parkering och baracker blivit en slags permanent lösning. Argument mot att ersätta denna torftiga miljö med vackra hus är svåra att hitta.

En återuppbyggnad skapar underlag för service och kollektivtrafik i området som kommer alla till gagn. Ytan på själva parken förändras inte, och husen kommer inte att skymma Skansen Kronan mer än vad dagens träd och buskar gör.

Att bygga moderna landshövdingehus går - exempel finns bland annat på Majstångsgatan i Kungsladugård, i Haga och på Lindholmen. Att få ekonomi i förslaget kan inte heller vara svårt med den bostadsbrist som råder. Efterfrågan på centrala bostäder i vackra byggnader är mycket hög.

Med fördel kan hela eller delar av projektet uppföras som byggemenskap eller med crowdfunding. Kön till hyresrätter i området är längst i hela staden vilket gör att hyresrätter också bör byggas för att skapa blandning.

Tidigare fanns planer på att bygga studentbostäder på Skansberget. Dessa stoppades på grund av protester - husen passade inte med vare sig Skansen Kronan eller annan omgivande bebyggelse. Bilden ovan visar ett förslag för fastigheten Skansen 3 mot Risåsgatan, framtaget av Göteborgs Arkitekturuppror tillsammans med byggnadsantikvarier och arkitekter. Vi har tagit hänsyn till moderna byggregler, men bevarat landshövdingehusens ursprungliga karaktär. Vi vill visa att det går att bygga vackert igen. Vi är övertygade om att projektet kan bli lönsamt, och hoppas att intresset kan väckas för fler liknande återuppbyggnadsprojekt på andra platser i staden.

Vi anser att rivningarna av dessa landshövdingehus var ett stort misstag - liksom de i Annedal, Masthugget och Olivedal - och att husen förtjänar att byggas upp igen. Därför är det glädjande att det Göteborgsförslag som föreslår just detta fått över 200 röster och kommer att tas upp för avgörande i byggnadsnämnden.

Alexander Lisinski
Albert Svensson
Tove Krabo
Jesper Hallén
Pär Johansson
Olof Antonson

Nätverket Yimby Göteborg och folkrörelsen Göteborgs Arkitekturuppror

 

Inlägget diskuteras i Yimby Göteborgs facebookgrupp: Länk.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
John Johansson (30 Maj 2018 18:16):
Hej! Jag läser regelbundet det som postas i Yimby Göteborgs Facebook-grupp, men är inte själv medlem i gruppen. Idag noterade jag att jag plötsligt inte kan se kommentarerna längre. Har ni ändrat någon inställning för gruppen, eller är det Facebook som har gjort någon mer allmän ändring (kanske relaterat till GDPR?)?

Jag tyckte det var tråkigt redan när det började krävas en Facebook-inloggning för att ta del av Yimbys diskussion, men det är ännu tråkigare om det nu även ska krävas medlemskap i gruppen.
 0
John Johansson (30 Maj 2018 20:26):
Jag noterar nu att det är möjligt att se kommentarerna igen. Kanske var det bara ett tillfälligt misstag.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.