Utskrift från gbg.yimby.se
....

GP debatt: Riv Evenemangsstråket och bygg ny attraktiv stad

 
Vi skriver på GP debatt med anledning av det förslag till beslut som Alliansen med stöd av Socialdemokraterna tagit fram för ersättning av Scandinavium, Valhalla sport A-B-C, Lisebergshallen och Valhallabadet. Det var inte vad vi hoppades på. Istället för att utreda alternativa placeringar går man nu vidare med de förslag som vi kritiserat tidigare.Stora Ullevi i vattenspegel. Foto: Jesper Hallén.

Evenemangsstråket utanför stora Ullevi. Foto: Jesper Hallén.

Avsaknaden av gångsstråk genom evenemangsstråket år 2035 med de planer som fanns 2015. Från rapporten Morgondagens gångbara stad, Trafikkontoret.

 

Debattartikeln följer i sin helhet:

Riv Evenemangsstråket och bygg ny attraktiv stad

I dagarna kom så förslaget på beslut. Göteborgarna ska få nya arenor som ska ersätta Scandinavium, Valhalla sport A-B-C och Lisebergshallen. Äntligen får fler stadsdelar del av de folkströmmar som följer med arenorna. Nya arenor sprids ut över staden och skapar underlag för ett rikare utbud av t.ex. restauranger. Det stora såret i stadsväven, evenemangsstråket, läks samman genom att området mellan Skånegatan och Gårda bebyggs med riktig blandstad. Det välbesökta och populära Valhallabadet renoveras och bevaras då det är en av få anläggningar i staden som används av en stor del av befolkningen. Finansieringen av arenorna sker genom att värdefull central mark används till att bygga stad, samtidigt som billig gammal industrimark i mellanstaden används till arenabyggena. Självklart! Så hade det kunnat vara. I en annan stad. Men inte i Göteborg.

I Göteborg trängs alla evenemangsarenor samman på en begränsad yta. Alliansen med stöd av Socialdemokraterna föreslår nu att de nya arenorna ska byggas vid det så kallade evenemansstråket. Ett område som lever upp ett fåtal timmar när det är ett större evenemang. Få göteborgare har andra ärenden till området som därmed står öde och tomt större delen av året.

Den yta som blir ledig mellan Svenska Mässan och Valhallagatan föreslås utformas som ett nytt ”upplevelsecenter” som ska stödja verksamheterna i arenorna. Detta kan inte vara något annat än ett nytt inomhusshoppingcenter som slår sista spiken i kistan på den hotade cityhandeln (GP 26/4, 28/4). Området fortsätter vara en otrygg och ogästvänlig miljö. Mitt i centrum. I samma anda som Heden. Heden som nu, utan den utlovade dialogprocessen, hastigt och lustigt föreslås omvandlas från en plats för spontanidrott till en plats för proffsfotboll.

Forskare på bland annat Chalmers har visat att den svenska utformningen av städer är problematisk både när det gäller segregation och hållbarhet. Vi har helt enkelt byggt så att få människor har möjlighet att bo urbant och mötas i vardagen. Ett urbant boende ger tillgång till ett stort utbud av kommunal och privat service runt hörnet. I vårt Göteborg saknas naturliga mötesplatser där olika befolkningsgrupper möts och integreras.

Att samla alla arenor i centrum, dit många ändå beger sig, skapar missade utvecklingsmöjligheter i andra delar av staden. Stadens utformning är även viktig för valet av transportmedel vilket i Göteborg innebär att det ofta är enklare att välja bilen än att gå eller cykla. Bara två procent av Göteborgs mark kan räknas som kvartersstad, men den hyser nästan 15 procent av byggnadsarean. När nu central mark annekteras för ännu fler arenaprojekt läggs en död hand över östra centrum för överskådlig framtid.

Den utväxling som hade kunnat fås genom att riva stora Ullevi, Valhalla IP, Scandinavium samt Valhalla sport A-B-C och istället bygga stad går om intet. Hade stadens arenautredning istället handlat om att omlokalisera arenorna till andra platser hade resultatet varit ett annat.

Vi i Yimby* har tidigare (GP 19/3) föreslagit att en ny arena ska byggas i Gamlestaden. Kanske hade en förutsättningslös utredning med fokus på stadsbyggnadseffekter visat att närheten till järnvägen och E20 gör att Gamlestaden är den bästa platsen för en ny arena. Samtidigt hade frigjort kapital kanske möjliggjort en upprustning av det rivningshotade och kulturhistoriskt intressanta Valhallabadet. Vidare hör arenor enligt konceptet ”all under one roof” till det förgångna. Dagens arenabesökare vill ha ut så mycket mer. De vill mötas av levande stadsmiljöer med utbud av caféer, restauranger och service runt hörnet. Inte av blåsiga överdimensionerade gator, torg och öde platser.

I området kring evenemangsstråket har vi nu en unik möjlighet att skapa ett nytt Linnéstaden. Göteborgs mest populära stadsdel. Lägg ner tanken på ett dedikerat evenemangsområde. Vi föreslår en ny förutsättningslös arenautredning. En utredning som tar sin utgångspunkt i markvärden, lokala och globala stadsbyggnadseffekter, liksom möjligheten att öka integration och möten mellan människor, samtidigt som en mer jämlik och attraktiv stad skapas. Göteborgarna förtjänar det.

Pär Johansson, Doktor i byggnadsfysik
Tove Krabo, Konstnär
Jesper Hallén, Grafisk formgivare
Patrik Sjöberg, Civilingenjör och kulturgeograf

Samtliga är samordnare för Yimby Göteborg

 

Debattartikeln diskuteras i Facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.