Utskrift från gbg.yimby.se
....

Få överklaganden av Norra Masthugget

 
Överklagandena av detaljplanen för Norra Masthugget / Masthuggskajen / Järnvågsgatan är en glad överraskning!? Det finns inget massivt motstånd. Istället är det två relevanta invändningar, varav en möjligtvis skulle kunna hålla i rätten, samt det obligatoriska överklagadet om bibehållna siktlinjer pga att lägenheten var dyr. Men det är bara en. Det finns inget massivt motstånd från de 1000 bostadsrätterna i Brf Masthugget eller Brf Kostern. Inte heller är det någon som har invändningar mot de högre husen kring Järntorget.

Linné och Masthugget får äntligen vattenkontakt. Ill: Kanozi Arkitekter

Tre överklaganden har inkommit från (se bilagorna sist):
– Brf Masthugget
– Två personer i en lägenhet i Brf Masthugget
– Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co AB

Första Långgatan ramas in och den ovänliga sidan levandegörs. Ill: Kanozi Arkitekter

 

Bostadsrättsföreningen Masthugget vill att Stenas Lines flytt och Oscarsledens sänkning beslutas innan detaljplanen tas fram. De menar att förlängningen av avtalet med Stena till 2035 (med möjlighet att säga upp avtalet 2025) medför att ingen koppling skapas till älven och det går helt emot Vision Älvstaden. Deras invändning är rimlig och välmotiverad (se bilagorna) men det inget som håller för ett överklagande i domstol.

De två personerna åberopar precis som Brf Masthugget att Stena Line och Oscarsleden borde ha försvunnit samt bibehållna siktlinjer. Kostern framställs som gott exempel och överklagan avslutas med

Huvudanledningen till att offra stora ekonomiska resurser på en bostad i Brf Masthugget var den fantastiska utsikten. Nu tas denna bort, vilket närmast kan liknas vid konfiskation.

Slutsatsen blir alltså att den visuella kontakten med älven måste bevaras.


Det håller inte heller för ett överklagande i domstol.

Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co AB äger fastigheten med Fryshuset vid Östra Sänkverksgatan. De framför att tillgängligheten till fastigheten har försämrats och delvis omöjliggjorts på grund av att avfarten till Oscarsleden stängs av, Östra Sänkverksgatan blir en minipark och Masthamnsgatan en gångfartsgata. De yrkar att

Genom att detaljplanen saknar lösningar om tillgänglighet till fastigheten och att fastigheten f.n. blir helt instängd av detaljplanen så anför härmed bolaget besvär över detaljplanen och hemställer att Mark- och Miljödomstolen bifaller bolagets talan om saknade tillgängligheter (till- och utfarter) och upphäver planen.

Bästa läget i Göteborg? Ill: Kanozi Arkitekter

 

Det här får väl ändå anses som mycket positivt för stadsutvecklingen i Göteborg. Det finns inget envetet och bergfast motstånd mot bra stadsutveckling. Nyckeln ligger troligtvis just i "bra". Det här är en plan som omvandlar markparkeringsplatser som inte gör någon glad till en potentiellt levande stad. Det bästa motståndet mot Nimbys är att i planerna tillföra bättre kvaliteter än de som redan finns. Det handlar snarare detta än om ännu mer dialogproceser. Dialogerna är säkert bra för att få in lokal kunskap och brukarperspektiv, men de raderar inte bort överklaganden per automatik. Jämför hur Nya Hovås framställdes som ett under av fantastisk dialogprocess men som ändå ledde till de två obligatoriska överklagandena.

Vi hade förstås en och annan synpunkt under samråd och granskning och skrev t.o.m. en debattartikel om befarade svagheter och de problem de skulle kunna generera. Några farhågor kvarstår, men på det stora hela är detta långt över medel, för att inte säga riktigt bra.

Ett stort tack till Stadsbyggnadskontoret och andra inblandade som lyckats klämma in ny stad med ett skohorn mellan trafikleder, riksintressen och politiska ambitioner. Vi får hoppas att också genomförandeekonomin håller.

Levereras bra planer så finns en god chans att många göteborgare låter det passera och kanske till och med ser fram emot de nya stadskvaliteterna.

"Öppen för världen". Göteborg har alltid varit öppen för influenser från omvärlden... Ill: Kanozi Arkitekter

...och Norra Masthugget följer den traditionen genom att vara besläktat med många andra europeiska utvecklingsområden. Ill: Kanozi Arkitekter

 

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.

 

Bilagor

Klicka för större.

Överklagan från Brf Masthugget:

Del av överklagan från två personer i en lägenhet i Brf Masthugget:

 

Del av överklagan från Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co AB:


 

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Sofia Buhrgard (11 Juli 2018 16:02):
Ni har det bra ni i Göteborg ;)
+1
JohnJohn (11 Juli 2018 20:38):
+1
Patrik Höstmad (12 Juli 2018 14:07):
Ja, vi har det bra ur vissa aspekter... :-)
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.