Utskrift från gbg.yimby.se
....

Krönika: Cykelbanor håller cyklister borta från gående på Korsvägen

 
Under rubriken Krönika publicerar vi opinionsmaterial och texter som kan vara friare till sin karaktär, och där innehållet inte nödvändigtvis speglar Yimbys officiella hållning i frågan. Detta inlägg är ett förslag från Cykelfrämjandets göteborgskrets genom Erik Sandblom.

Korsvägen ska byggas om för att anpassas till Västlänken. I en brevväxling med Trafikkontoret och Trafiknämnden har Cykelfrämjandet konstaterat att liggande förslag innebär en försämring för cyklister jämfört med idag, och att Cykelprogrammets krav på det prioriterade sk pendlingscykelnätet inte uppfylls. Cyklister leds på omvägar, och på det mest trafikerade stråket tas cykelbanan bort helt. Cykelfrämjandet konstaterar att det uppstår plats till cykelbanor när hållplatser flyttas.

Trafikkontoret har sagt att de vill separera gående från cyklister och ska därför göra dedikerade cykelbanor. Men liggande förslag visar inte det, och Trafikkontoret har också sagt att cykelbanor skulle påverka framkomligheten för övriga, eftersom trafiken kommer öka framöver:

Så det är en 'kamp' om ytorna, och därmed är det en lösning som bygger på kompromisser, där jag skulle våga påstå att inget trafikslags önskemål är helt tillgodosedda. Gena cykelstråk rakt över Korsvägen skulle innebära att fotgängarna hade fått röra sig på ett annat sätt, vilket skulle göra knutpunkten mindre attraktiv ur ett resenärsperspektiv. Detta blir en plats i framtiden som ingen kommer att färdas snabbt genom, varken bil, kollektivtrafik, eller cyklister.


Cykelfrämjandet föreslår inte cykelbanor rakt över Korsvägen. CF menar tvärtom att volymen cyklister, ca 900 per maxtimme i dagsläget, talar för att det blir lättare för gående om de får egna ytor som inte trafikeras av cyklister. De ytor som CF vill ska bli gena stråk för cykelbanor ligger på ytor i utkanten som blir lediga när dagens hållplatser flyttas. Dessa ytor behövs inte för gående som byter mellan de nya hållplatserna.
 

Karta över cykelbanor på Korsvägen
Cykelbanor i Korsvägens utkanter ger gena cykelstråk, som leder cykeltrafiken bort från gående mellan hållplatserna.


Mellan Landeriet och västra sidan av stationshuset ligger idag en hållplats som ska flyttas österut. Den yta som då blir ledig passar till en cykelbana som leder cyklister mellan Södra vägen och Mölndalsvägen.

Mellan Apoteket och norra sidan av stationshuset ligger en annan hållplats som också flyttas österut. På denna friställda yta finns gott om plats för en cykelbana mellan Södra vägen och Örgrytevägen i samma sträckning som idag. Detta är Korsvägens mest trafikerade cykelstråk. Enligt stadens förslag ska denna cykelbana tas bort helt.

De av Cykelfrämjandet föreslagna cykelbanorna norr och väster om stationshuset leder cyklisterna genaste vägen och minskar därmed risken för att folk cyklar mellan de två nya hållplatserna och stationshuset. Det är här man kan förvänta sig att resenärerna går för att byta mellan tåg, spårvagn och buss. Tvärtemot Trafikkontorets farhågor så ger gena cykelstråk ingen försämring för gående. Istället håller de cykeltrafik borta från gåendes viktigaste ytor, och det blir ingen platsbrist.

Den enda betydande ändringen som de föreslagna cykelbanorna förutsätter är att det inte blir någon entré på västra sidan av stationshuset. Det finns ingen sådan entré på dagens stationshus, trots den nuvarande hållplatsen utanför. När den försvinner återstår bara Landeriet som möjligt motiv för att gå ut just där, och det är nog inte många resenärer som har Landeriet som färdmål.

Det är inte Cykelfrämjandets uppgift att rita nya Korsvägen. Men det förefaller som att Trafikkontorets förklaring för liggande förslag, att cykelbanor skulle inkräkta på knappa ytor, inte stämmer.

Cykelfrämjandets göteborgskrets genom
Erik Sandblom

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6736 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.