Utskrift från gbg.yimby.se
....

Årsredovisning 2018

 

Stadsbyggnadsåret är till ända och det är dags att göra bokslut för Yimby Göteborg år 2018. Under året har vi hörts och synts i media, publicerat ca 40 inlägg på hemsidan, deltagit i debatter, seminarier, evenemang, ordnat stadsvandringar samt arrangerat en fest för att fira vårt tioårsjubileum. Vid denna högtidliga tillställning delade vi också ut årets Yimbypris.

Medlemsstatistik

Under året har vår Facebook-grupp ökat med 620 nya medlemmar, från 5400 till 6020. Antalet registreringar på hemsidan har ökat med ca 25, från 5350 till 5376. Diskussionen har de senaste åren helt flyttat från hemsidans kommentarsfält till Facebook-gruppen, och därför brukar vi länka till dessa diskussionstrådar längst ner i våra blogginlägg.

Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna!

 

Inlägg

Utöver det ständiga flödet kring stadsbyggande som sker i Facebook-gruppen har vi också publicerat ett 40-tal inlägg och krönikor på bloggen. Några av de mest spridda och diskuterade var:

 

Förslag och samarbeten

Yimby Göteborgs eget förslag till lokalisering av arenan som skall ersätta Scandinavium lanserades under året. Efter en omröstning bland medlemmarna i Facebook-gruppen om lokaliseringen i annat läge än i "Evenemangsstråket" föreslår vi att den byggs i Gamlestaden istället, mellan E45 och Norge/Vänerbanan. Förslaget presenterades på GP debatt lagom inför att arenafrågan städades undan inför valet. Vi arrangerade en stadsvandring i området för den tänkta arenan, och kommer att fortsätta bevaka frågan när den kommer upp på agendan igen.

Yimbys förslag för en ny arena i Gamlestaden.

Yimbymedlemmen Alexander Lisinski har lagt ett fint göteborgsförslag om att återuppbygga landshövdingenhusen, som fram till 1966 stod längs Risåsgatan och Lilla Risåsgatan i Skansbergets sluttning. Förslaget är framtaget av Yimby Göteborg och folkrörelsen Göteborgs Arkitekturuppror i samverkan. Förslaget presenterades bland annat på GP debatt efter att göteborgsförslaget fått 200 röster och därmed kommer att tas upp för avgörande i byggnadsnämnden. Vi tittade även närmare på Skansberget under en stadsvandring i området, och vi kommer att följa den fortsatta processen med stort intresse!

Landshövdingehusen på Skansbergets sluttning.

Risåsgatan innan saneringen.

Förslag på landshövdingehus för fastigheten Skansen 3 ritat av arkitekt Albert Svensson.

 

Yimby Göteborg i media

Under året har fokus främst legat på arenafrågan och "Evenemangsstråket", men även på återuppbyggandet av landshövdingehusen på Skansberget samt den föreslagna bebyggelsen på delar av Skanstorgets parkeringsplats. Här är några av de debattartiklar vi skrivit:

 

Yttranden

Under året har vi skickat in ett yttrande, men vi har diskuterat och granskat desto fler i Facebook-gruppen. Eftersom det varit valår har vi prioriterat andra aktiviteter än att skriva samråds- och granskningsyttranden på stadsbyggnadskontorets planförslag, bland annat planering och genomförande av vårt 10-årsjubileum.

 

Stadsvandringar

Yimby Göteborg på vandring i Gamlestan.

Vi anordnade fyra Yimbyvandringar under året:

Högsbo industriområde ("Södra Änggården")

Gamlestaden

Skanstorget

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (rapport kommer)

 

Yimby Göteborgs stora pris till Albert Lilienbergs minne 2018

För femte gången delade vi ut Yimby Göteborgs stora pris till Albert Lilienbergs minne. Det är ett årligt pris som delas ut till den eller dem som gjort något bra för stadsutvecklingen i Göteborg. Nomineringar och vinnare röstas fram bland våra medlemmar och bloggläsare.

Staffan Claesson tar emot Yimbypriset från Jesper Hallén. Foto: Håkan Cullberg

Yimbypriset år 2018 gick till Staffan Claesson och Alexander Ståhle med flera för analysen "Värdeskapande stadsutveckling – värdering av stadskvaliteter för bostäder, kontor och handel i Göteborgsregionen".

Prisutdelningen ägde rum under Yimby Göteborgs 10-årsjubileum på gamla Sjöbefälsskolan.

 

Samordnarna

Inför valrörelsen under våren gjorde vi en presentation av samordnargruppen som den såg ut då. Sedan dess har vi tackat av Patrik Höstmad och Annette Vejen Tellevi, som kom att ingå i det så kallade Kunskapsteamet i Älvstranden Utvecklings omtag kring Frihamnen. Denna process med framtagning av en ny plan har kunnat följas i vår  Facebook-grupp. Arbetet har även sammanfattats i en slutrapport: Strukturplanförslag för Frihamnen från Kunskapsteamet.

Strukturplanförslag för Frihamnen från Kunskapsteamet

Vi har under året välkomnat Tove Krabo och Anders Bäck till samordnargruppen, som sedan tidigare bestod av Olof Antonson, Jesper Hallén, Pär Johansson, Alvar Palm och Patrik Sjöberg.

 

Övrigt

Under året har vi deltagit i olika evenemang. Vi även tagit temperaturen på de olika partierna inför valet med vår Valenkät 2018. Patrik Höstmad medverkade i en paneldebatt: Är det rätt att bygga tätt? tillsammans med bland annat Claes Caldenby, som anordnades av Mistra Urban Futures. Samma arrangör bjöd också in stadsbyggnadsnestorn Jan Gehl, som höll ett inspirerande föredrag om Livable Cities.

Samordnaren Alvar Palm deltog i Yimbys seminarium i Almedalen "Hur bygger vi mer tät, grön stad?".

Vi var också representerade i den jurygrupp som vaskade fram de tre förslag för Skanstorget som allmänheten kunde rösta om.

Förslaget Haga hjärta Linné vann markanvisningstävlingen för Skanstorget.

 

Tråkigast under stadsbyggnadsåret:
"Evenemangsstråket" ser ut att förbli en olöst stadsbyggnadsfråga. Alliansen och Socialdemokraterna gjorde upp inför valet om inriktningen som bara i mycket begränsad omfattning tillåter bostadsutveckling. Istället planeras för ett storskaligt handelsområde med 80 000 m2, vilket kan jämföras med Nordstan som omfattar 70 000 m2 butiker och restauranger.

Roligast under stadsbyggnadsåret:
Trafikverket försökte stoppa utbyggnaden i Gårda, men fick finna sig i att bli överkörda. Ledningsarbetet startade redan vintern 2018, men pausades på grund av att detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen. De nya kontorshusen beräknas vara färdiga 2022.

... med detta önskar Yimby Göteborg alla ett riktigt

Gott Nytt År!

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.