Utskrift från gbg.yimby.se
....

GP debatt: Utred Heden på nytt

 
Vi svarar arkitekt Gunnar Werner i en replik på GP debatt om den föreslagna spårvägssträckan över Heden. Werners främsta argument mot denna spårvägsdragning (9/9) tycks vara att "dammluckorna öppnas för en ohejdad exploatering", inte att dragningen i sig skulle vara dålig. Vi är övertygande om framtidens Heden har plats både för fotboll, spårväg och bostäder. 

Repliken följer i sin helhet.

 

Utred Heden på nytt

Gunnar Werner skriver i GP (9/9) att en spårvägsdragning över Heden riskerar att leda till att Heden “skräpas ned” med bebyggelse. Efter många turer instämmer vi i Werners frustration över det avbrutna detaljplanearbetet. Senast antog byggnadsnämnden den 15 december 2015 ett inriktningsbeslut där 30% av Heden bebyggs, utan att aktivitetsytorna minskar.

En rivningstomt

Yimby instämmer i Werners önskan att avsluta alla provisorier på Heden. Idag är det en skräpig plats som upptar nästan 12 hektar. När man ser på hur ytan används är det en mindre del som är bollplaner och ytor för rekreation. Den största delen består av allt möjligt annat som hotell, förskolepaviljonger och P-platser. Vi är många som engagerat oss för Hedens framtid. Detta är en del av staden som kan förvandlas till ett attraktivt vardagsrum för alla göteborgare.

Omkring Heden finns ett regelbundet, finmaskigt nät av gator som är naturligt och lättorienterat, med tydliga stråk. Men vid Heden tar allting slut. En rivningstomt. En baksida mitt i staden. Yimby har lanserat ”Nya Heden” med kvartersstad norr om Vasagatans förlängning medan den södra ytan reserveras för evenemang och aktiviteter. Stråket mellan Vasagatan och Bohusgatan blir då ett starkt och tryggt stråk samtidigt som aktivitetsytan blir större än idag.

Spårväg skapar mervärde

Förslaget möjliggör en riktig stadsgata över Heden för alla trafikslag. Det gäller även spårvagn, som därmed skulle få en ny länk till Skånegatan. Werners främsta argument mot denna spårvägsdragning tycks vara att "dammluckorna öppnas för en ohejdad exploatering", inte att dragningen i sig skulle vara dålig. Denna hållning är orimlig eftersom den leder till att ingen förändring är möjlig ty den kan drivas för långt. Vi anser att det enda rimliga är att identifiera ett önskvärt tillstånd och sträva mot detta - och här ser vi att en spårvägen skapar mervärden.

Därför välkomnar vi den utredning av spårväg över Heden som nu, tack vare ett yrkande av V och MP i byggnadsnämnden (27/8), blivit aktuellt i samband med utredningen av spårväg längs södra delen av Heden på Engelbrektsgatan. Vi är övertygande om framtidens Heden har plats både för fotboll, spårväg och bostäder. För fotboll spelas redan idag på t.ex. Sälöfjordsplan och Majvallen som ligger alldeles invid både spårväg och bostäder.

Samordnare Yimby Göteborg:

Pär Johansson, Alvar Palm, Jesper Hallén, Olof Antonson

Debattartikeln diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.