Utskrift från gbg.yimby.se
....

Årsredovisning 2019

 

Stadsbyggnadsåret är till ända och det är dags att göra bokslut för Yimby Göteborg 2019. Under året har vi hörts och synts i media med ett flertal debattartiklar, publicerat 21 inlägg på hemsidan, deltagit i samtal, seminarier och ordnat stadsvandringar. Men vi kan i ärlighetens namn konstatera att 2019 på många sätt varit lite av ett mellanår.

 

 

Medlemsstatistik

Under 2019 har vår Facebook-grupp ökat med 200 nya medlemmar, från 6020 till 6220.

Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna!

 

 

Samordnarna

Samordnargruppen har varit oförändrad sedan sist. Den består av: Jesper Hallén, Pär Johansson, Alvar Palm, Patrik Sjöberg, Olof Antonson, Tove Krabo och Anders Bäck. Tillsammans gör vi så gott vi kan för att moderera de olika forumen, skriva inlägg och debattartiklar, delta i olika sammanhang och verka för ett konstruktivt samtal om stadsbyggande i Göteborg.

 

 

Blogginlägg

Stadsbyggnadsdiskussionen har – på gott och ont – gradvis flyttat över till Facebook-gruppen de senaste fem åren. Det är en tydlig trend som också speglas i att vi endast publicerat 21 inlägg på bloggen i år. Ämnen som för några år sedan hade utvecklats i text och bild på bloggen – av samordnare, medlemmar och andra – blir idag snarare ett hastigt inlägg av mer efemär karaktär i Facebook-flödet.

Vårt konto på Instagram @yimbygbg fungerar här som ett komplement, och där brukar vi lägga upp bilder från vårt deltagande vid olika seminarier, besök, föreläsningar osv.

Det är dock kännbart att samordnargruppen mist ett flertal mycket produktiva skribenter de senaste åren, som av olika orsaker gått vidare till andra uppdrag. Några av de inlägg som väl skrevs var dock dessa:

 

 

Yimby Göteborg i media

Under året har vi skrivit följande debattartiklar:

 

 

Förslag och samarbeten

I samband med stadsvandringen på Sahlgrenska i november förra året, började vi spåna på ett motförslag, eftersom flera av de äldre sjukhusbyggnaderna hotades av rivning. Vi träffades sporadiskt under ett par månader för att läsa på, skissa och skriva ett yttrande.

 

 Yimby Göteborg föreslog att utveckla bebyggelsen på Sahlgrenska snarare än att riva. Foton: Jesper Hallén; illustrationer: Tove Krabo.

 

 

Yttranden

Under året har vi skickat in tre yttranden (det har inte funnits så många planer att yttra sig om). Huvudfokus har legat på översiktsplanen samt vårt eget alternativ för Sahlgrenska, där ett flertal äldre tegelbyggnader hotades av rivning. Vi har även yttrat oss mot den planerade rivningen av det fina hörnhuset på Fredsgatan, vars tomt ingår i den framtida anläggningen Fredstan.

Snart ett minne blott? Foto: Jesper Hallén

 


 

 

Stadsvandringar

Vi anordnade två Yimbyvandringar under året:

"Lundbypark" med visning av bokaler

Gullbergstunneln (rapport ej färdigställd)

 

Visning av Sverigehusets bokaler i Rambergsstaden. Foto: Olof Antonson

 

På vandring ner i Gullbergstunneln. Foto: Olof Antonson

 

 

Yimby Göteborgs stora pris till Albert Lilienbergs minne 2019 – to be continued

Yimby Göteborgs stora pris till Albert Lilienbergs minne utdelas till någon som särskilt bidragit till stadsutvecklingen i Göteborg. Nomineringar och vinnare röstas fram bland våra medlemmar och bloggläsare. Priset har ej delats ut ännu då det skjutits på framtiden.

 

 

Övrigt

Vi kritiserade som bekant Stadsbyggnadskontoret för det rekordlåga antal detaljplaner med bostäder som skickades ut på samråd under 2018. Detta ledde till att vi samordnare blev inbjudna till SBK den 19/2 för att diskutera detta vidare med bland annat stadsarkitekt Björn Siesjö och stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant. Vi sammanställde våra tankar från mötet, och skickade sedan in dem till Stadsbyggnadskontoret.

 

Inför mötet på Stadsbyggnadskontoret den 19/2. Foto: Olof Antonson

 

Fredagen den 20/9 fick vi besök av Martin Lindahl och Sofia Buhrgard som är aktiva i Yimby Stockholm. De är särskilt engagerade i att få till en byggemenskap i Stockholm, och hade därför deltagit i konferensen för socialt byggande som hölls på Chalmers.

Det är ett konkret sätt att gå från en teoretisk diskussion om hur staden borde byggas, till att snarare föregå med gott exempel genom handling, och på så vis bidra till konkret stadsutveckling under rådande förutsättningar.

Tillsammans tog vi en stadsvandring från Gamlestan till Järntorget genom olika platser som står inför omvandling, för att sedan avsluta med ett restaurangbesök. Det var väldigt trevligt, och även intressant att utbyta erfarenheter mellan de olika nätverken och städerna.

 

Stadsvandring med Yimby Stockholm under Röde orm vid Partihallarna. Foto: Tove Krabo

 

Tråkigast under stadsbyggnadsåret:
Doften av nygräddade bullar som hämmande kraft.

 

Roligast under stadsbyggnadsåret:
Att följa de olika storskaliga projekten som tar fysisk form i staden, inte minst konstruktionen av den nya Hisingsbron. Detta speglas även av den strida strömmen uppdateringar i de olika trådarna för pågående byggprojekt i vår Facebook-grupp.

 

... med detta önskar Yimby Göteborg alla ett riktigt

Gott Nytt År!

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.