Utskrift från gbg.yimby.se
....

Vad ville de bygga 2019?

 
Det är dags att sammanställa och granska det fullbordade årets detaljplaner. Vi kan notera en betydande uppgång från 2018, men liksom förra året är det få planer med bostäder som gått ut på samråd under 2019. Totalt hittar vi 9 planer med totalt 2 298 lägenheter, varav 220 studentbostäder.Årets 9 planer som gått ut på samråd.

EDIT: I en tidigare version av inlägget fanns bara 8 planer med 2 198 bostäder med. Inlägget har kompletterats med påbyggnad av Rotary studenthem i Johanneberg med 100 studentbostäder.

Som vanligt filtrerar vi bort övergripande program, planer utan bostäder, enstaka villor, serviceboenden och andra specialfall. Det som studeras är planerna så som de ser ut efter att stadsbyggnadskontoret och fastighetsägarna har gjort sitt jobb och byggnadsnämnden har godkänt att planen går ut på samråd till allmän beskådan. Därför är detta ungefär vad stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden vill se byggt i Göteborg i framtiden. Vissa planer justeras något i efterhand efter inkomna synpunkter, några planer avbryts, men i huvudsak är det som går ut på samråd också det som antas och senare byggs.

 

Kvantitet

Utfallet de senaste åren:

2011: 14 detaljplaner ca 1 000 bostäder
2012: 23 detaljplaner och över 4 000 bostäder
2013: 9 detaljplaner och ca 1 150 bostäder
2014: 18 detaljplaner och 4 500 bostäder
2015: 26 detaljplaner och 6 700–9 300 bostäder
2016: 39 detaljplaner och ca 14 500 bostäder
2017: 17 detaljplaner och ca 5 200 bostäder
2018: 6 detaljplaner och ca 277 bostäder
2019: 9 detaljplaner och ca 2 298 bostäder

Året bjuder på en ökning i antal planer med 50% från föregående år, och antal bostäder 10-faldigas i planerna. De föregående 7 åren (se länkar ovan) snittar på 21 detaljplaner med 5 700 bostäder per år, så det är fortfarande en bit kvar till senaste årens planproduktion.

 

Ny översiktplan och fördjupade översiktsplaner

Under året har också samrådsförslag för ny översiktsplan för Göteborg och tre fördjupade översiktsplaner varit ute på samråd (centrala Göteborg, Högsbo - Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden samt västra Arendal och Torsviken). Samrådet för den nya översiktsplanen och två av de fördjupade översiktsplanerna pågick mellan den 17 januari och den 26 april, 2019. I vårt yttrande över översiktsplanen pekade vi på flera svagheter i planerna och vi vill se mer fokus på möjligheterna som skapas när staden växer.

 

Historisk stadsplaneanalys över Göterborg

Det är mycket glädjande att det stora kunskapsunderlag som Lukas Memborn m.fl. tagit fram inom projektet historisk stadsplaneanalys över Göteborg nu finns tillgängligt och börjat användas i planeringen. Den högupplösta kartbilden med förslag på Göteborgs utvidgade innerstad visar de viktigaste huvudstråken och hur staden borde knytas ihop mellan dem. Efter ett yrkande av D, S och V i Fastighetsnämnden beslutades den 21 oktober 2019 att

Tjänsteutlåtanden gällande markanvisningstävlingar, markanvisningar och ansökan om planbesked bör kompletteras med följande information där det aktuella ärendets mark/fastighet är markerad

1. Kartutdrag ur aktuell översiktsplan,

2. Kartutdrag ur gällande fördjupad översiktsplan och planprogram där tillämpligt och

3. Kartutdrag ur ”Historisk stadsplaneanalys för Göteborgs Stad” där tillämpligt, samt med en bilaga med,

4. Information om fördelning av upplåtelseformer i aktuellt primärområde och närliggande primärområden.

 

Läge

Det är också intressant att studera läget på bostäderna som planeras. 

 

Urbana kvaliteter

Hur ser det då utförandet ut? Finns det några urbana kvaliteter? Granskningen av planerna har gjorts utifrån tre kriterier:

  • "Funktionsblandning tillåten" som får ett "Ja" om funktionsblandning med verksamhetslokaler i bottenplan finns inom huvuddelen av husen som inrymmer bostäder.
  • "Krav på funktionsblandning" som får ett "Ja" om funktionsblandning med verksamhetslokaler i bottenplan krävs inom en märkbar andel av byggnaderna som inrymmer bostäder. Olika funktioner i olika kvarter blir ett "Nej".
  • "Slutna kvarter" som får ett "Ja" om slutna kvarter av innerstadskaraktär, eller åtminstone en sluten gatuvåning, krävs i planen eller visas i illustrationsritningen.

Av de 8 planerna är det 3 som tillåter funktionsblandning. 2 planer kräver uttryckligen funktionsblandning inom en betydande del av planen, antingen genom ett uttryckligt krav eller genom att tillåta centrumverksamhet men inte bostäder i bottenplan. Slutna kvarter krävs i 1 av planerna medan det visas på illustrationsritningen för ytterligare 1 plan.

 

Sammanfattning

Årets 9 detaljplaner innehåller 2 större detaljplaner med vardera upp till 850-1000 bostäder. Därutöver handlar det om små planer, s.k. infill; en förtätning på kvartersmarkmark med flerfamiljshus, grönområde som tas i anspråk och två påbyggnad av äldre hus. 10% av bostäderna föreslås bli inriktade mot studentbostäder.

Ingen av planerna föreslår ny bebyggelse i Angered, Västra Göteborg och Västra Hisingen, utan 1 plan hamnar vardera i Askim-Frölunda-Högsbo, Lundby, Majorna-Linné, Norra Hisingen och Örgryte-Härlanda samt 2 planer i Centrum och Östra Göteborg.

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.

 

Appendix: Så här ville de bygga 2019

Askim-Frölunda-Högsbo

Järnbrott - Stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet del 2

850 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Ja
Våningar: 4-8

Centrum

Västra Nordstan - Påbyggnad med bostäder vid Smedjegatan

30 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: +2

Johanneberg - Ändring av detaljplan för studentbostäder vid Richertsgatan

100 studentbostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: +2-4

Lundby

Kyrkbyn - Bostäder och förskola vid Grönebacken

70 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 1-8

Majorna-Linné

 

Kungsladugård - Förskola och studentbostäder vid Kungsladugårdsskolan

120 studentbostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 5, med förskola i plan 1 och 2

Norra Hisingen

Backa - Skola och bostäder vid Gåsagången/norra Litteraturgatan

1 000 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Ja
Våningar: 4-6

Örgryte-Härlanda

Bö - Bostäder vid Lilla Danska Vägen

40-45 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 5-8

Östra Göteborg

Gamlestaden - Bostäder vid Gamlestadsvägen

60 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 4-5

Gamlestaden - Bostäder vid Brettegatan

23 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 4

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6736 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.