Utskrift från gbg.yimby.se
....

Göteborgs utvidgade innerstad: samtal om förtätning 16 mars

 
Chalmers slår nu, enligt veckans nyhetsbrev från ACE, upp dörrarna och välkomnar till onsdagssamtal om förtätningen av Göteborg den 16 mars kl. 17-19. Lukas Memborn, Fastighetskontoret, introducerar arbetet med "Förtätning av centrala staden" och kommunens planarbete. Detta arbete har vi i Yimby Göteborg följt med stort intresse. Här följer den publika inbjudan till eventet och en genomgång av hur uppdraget kom till från början.City engine-illustrationer av Arkitekt: L. Memborn och GIS ingenjörerna: R. Nilsson, S. Stendahl. Utformningen är än så länge helt algoritmiskt genererad enligt måtten i Göteborgs lokala byggnadsordning från 1895.
 

Publik inbjudan till onsdagssamtalet finns här.

Plats: Kunskapstrappan, Sven Hultins Gata 6, Samhällsbyggnad I-II (Hitta hit)

Tid: 2022-03-16 17:00-19:00

Välkommen till onsdagssamtal om förtätning av Göteborg

Program:

  • Arkitekt Ingemar Mattsson, Arkitekturens Hus inleder mötet
  • Arkitekt Lukas Memborn, Fastighetskontoret redovisar sitt arbete med "Förtätning av centrala staden" och kommunens planarbete
  • Professor emeritus Claes Caldenby, Centrum för Byggnadskultur lämnar sina synpunkter på "Förtätningsplaneringen"
  • Professor Ola Nylander, Arkitektursektionen  lämnar sina synpunkter på "Förtätningsplaneringen"

 

Kort historik om projektet

Vi har noga följt arbetet som med stor politisk enighet startades 2014 och 2015 i det som skulle komma att bli projektet Göteborgs utvidgade innerstad som numera finns publicerad på en mycket lättnavigerad sida hos staden.

Det var från början två separata uppdrag där fastighetsnämnden 2014 gav fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna för framtida ”infillprojekt” (lucktomtsprojekt) och påbyggnader i den redan täta stadsmiljön. Detta kompletterades 2015 av byggnadsnämnden som gav stadsbyggnadskontoret i uppdrag att dessutom genomföra en inventering av äldre stadsplaner för att se om det fanns delar av dem som skulle kunna vara relevanta och effektiva även i framtiden.

I januari 2016 påbörjades den omfattande inventeringen av alla potentiellt byggbara ytor som delas in i tre olika tidskategorier; kort sikt (inom ca 20 år), mellanlång sikt (20–40 år) samt riktigt lång sikt (i upp till 40–100 år). Den färdiga kartan med identifierade huvudstråk i den redan täta stadsmiljön inom ca 20 minuters cykelväg åt alla väderstreck från city på den här länken. En inspelad presentation av projektet från 25 november 2021 finns tillgänglig här.

 

Fortsatt stor politisk enighet

Vid sammanställningen av byggplanerna som gick ut på samråd 2021 gick vi också igenom budgetförslagen från de olika politiska grupperingarna (se bilaga 2 längst ner på sidan). I budgeten för Göteborg stad 2022 skriver den styrande alliansen att "de planerande nämnderna ska tillsammans fortsätta arbetet med pilotprojektet som tar sin utgångspunkt i Göteborgs utvidgade innerstad (tidigare kallad Historisk stadsplaneanalys). Pilotprojektet syftar till att upprätta en stadsplan inom avgränsade områden i Göteborg."

Socialdemokraterna skriver i sitt förslag till budget att "i stadsutvecklingen ska stråk prioriteras och stadens delar byggas samman. Det måste finnas en helhetssyn i planeringen så att inte viktiga potentiella stråk blockeras av ny bebyggelse, utan att byggnaderna istället följer och förstärker stråken. Den historiska stadsplaneanalysen i Göteborgs utvidgade innerstad ska vara utgångspunkten."

Även Demokraterna föreslår att "omgivande bebyggelse, stadens historia, de äldre stadsplaner som finns och inte minst planen för Göteborgs utvidgade innerstad / Historisk stadsplaneanalys samt Värdeskapande stadsutveckling – Stadskvaliteter i Göteborg ska vara utgångspunkter som tydlig märks i slutresultatet."

 

Exempel på konkreta resultat från projektet

Arbetet med ”Göteborgs utvidgade innerstad” börjar även ge konkreta resultat. I slutet av 2021 föreslog Fastighetskontoret att ca 240 studentbostäder ska utredas på tre tomter i Brämaregården.

Två av tomterna används idag för markparkering och den tredje tomten innebär att ett kvarter sluts i hörnet mot Lundbyleden. Ytterligare tomter i området kan komma att bli aktuella för liknande "infill-projekt" senare. Ärendet togs upp för beslut på Fastighetsnämnden 7/2 2022.

 ”Tomterna, som ligger vid Myntgatan, Brämaregatan och Neptunusgatan, utgörs av kommunal mark och har identifierats inom arbetet med Utvidgad innerstad.”

 "Föreslagen exploatering innebär att nuvarande lägenhetsarrenden för markparkering på tomt A och B avslutas vilket innebär en utebliven intäkt. Tomt C vid Neptunusgatan innebär en relativt småskalig exploatering som bör utvecklas av samma exploatör som tomt B för att bli en rationell förvaltningsenhet. Dessa två tomter kan eventuellt hanteras inom en och samma detaljplan."

 "Tomt A utgörs av en markparkering som upplåts ut till en närliggande BRF med lägenhetsarrende med uppsägningstid på 3 månader. Ersättningsparkering bedöms inte kunna anordnas inom ramen för projektet. Enligt skissförslaget möjliggörs 96 studentlägenheter."

 "Tomt B utgörs till del av markparkering som upplåts med lägenhetsarrende till parkeringsbolaget med uppsägningstid på 1 månad. Skissförslaget visar att en parkeringsanläggning kan anordnas i sluttningsvåningen för att ersätta parkeringsbolagets befintliga platser."

 "Tomt C utgörs av en gräsbevuxen rivningstomt i ett befintligt kvarter och 27 studentlägenheter möjliggörs där. Tomten ligger i anslutning till Lundbyleden men föreslagen exploatering bedöms inte komma i konflikt med kommande infrastrukturåtgärder. I området är trafikbullernivåerna höga vilket påverkar planlösningen genom att enkelsidiga lägenheter endast kan placeras mot innergården."

 

Tidigare djupdykningar

Från projektet har vi tidigare publicerat den högupplösta stadsplankartan, vilken nu även finns i en uppdaterad version och som en mer lättnavigerad version som nås direkt på denna länken. Förslaget finns dessutom tillgängligt i 3D med hjälp av City Engine.

Göteborgs utvidgade innerstad: Biskopsgården som trädgårdsstad

Vi har även publicerat presentationer med specifikt fokus på områna Norra Masthugget, Frihamnen, Lindholmen, Lundby och Karlastaden, Centralen och Gullbergvass, Gamlestaden samt det ständigt aktuella Skeppsbron.

 

För den som vill veta mer finns även tjänsterna som ligger till grund för GUI på stadsutvecklingswebben (https://karta.fastighetskontoret.goteborg.se/gui/)

Det är både visningstjänster (WMS) och vektoriserade (WFS)

Det bör fungera bra att använda visningstjänsterna i de flesta GIS-program. De vektoriserade tjänsterna innehåller en del objekt som är mycket tunga att rendera (framförallt gatunäten), och där har det märkts att det kan vara bra att uppgradera till exempelvis senare versioner av QGIS. Finns det frågor om tjänsternas uppbyggnad och tekniken bakom så går det bra att e-posta tobias.ryden at fastighet.goteborg.se.

 

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Marianne Qvick (14 Mars 2022 11:07):
Hej vet ni om detta sänds digitalt?
Hittar inget på Inbjudan. Sitter med gipsat ben och får inte köra bil.
 0
Pär Johansson (14 Mars 2022 12:10):
Det kommer bara vara på plats den här gången. Det finns planer på ytterligare samtal till hösten.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.