Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yimby Göteborg 15 år!

 

 

Idag den 7 juni är det 15 år sedan det första inlägget publicerades på Yimby Göteborgs blogg 2008. Sedan dess har det skrivits hundratals inlägg, debattartiklar, yttranden och kommentarer. Vi har ordnat 45 stadsvandringar, varit med i många olika sammanhang och växt till omkring 7000 medlemmar i Facebookgruppen.

Många människor har kommit och gått genom åren, och vi vill passa på att tacka alla som bidragit på något sätt; det känns som att vi var med och förändrade mycket när det var som mest kritiskt, när monofunktionella hus-i-parkeringsplats var standardlösningen på alla problem.

 15 år! Det känns lite vemodigt när man går igenom material så här på spaning efter den tid som flytt. Det är förvisso omöjligt att sammanställa en någorlunda uttömmande sammanfattning, men det kan ändå vara på sin plats att lyfta några av de förslag och samarbeten vi haft genom åren.

 

Ett axplock av förslag och samarbeten genom åren

  

 2009: Södra Gårda

Södra Gårda, ett alternativ till Stadsbyggnadskontorets förslag om att riva bebyggelsen närmast leden för att tillgodose Svenska Mässans parkeringsbehov. Illustration: Jesper Hallén (klicka för att förstora).

 

Komplettering i stället för totalsanering. Montage: Jesper Hallén (klicka för att förstora)

 

Förslaget föranleddes av en stadsvandring på Gårda under slutet av 2008.

 

Fattas väl egentligen bara Kenta, Stoffe och en cykel till Bahamas.

 

 

2010: Landshövdingehus 2.0

Landshövdingehus 2.0. Ett koncept för att vidareutveckla den omtyckta byggnadstypen med en bottenvåning i sten följt av två i trä, som fordom huserade hälften av göteborgarna. Illustration: Jesper Hallén (klicka för att förstora)

 

 

2013: Lokallängor vid Karl Johansgatan

Ett förslag till komplettering av skivshusens längs Karl Johansgatan med lokallängor för att ingjuta liv mellan Chapmans torg och Jægerdorffsplatsen. Montage: Jesper Hallén (klicka för att förstora)

 

Här lyfts förslaget under en stadsvandring från Kusttorget via Klippan till Älvsborgsplan 2014.

 

 

2013: Kunskapsstråket Guldhedsstaden

Kunskapsstråket Guldhedsstaden, ett samarbete med arkitektkontoret inobi. I förslaget sker en stadsmässig komplettering av Guldhedsgatan, vilket stärker kopplingen mellan angränsande stadsdelar samt Sahlgrenska och Chalmers. Detta utan att äventyra befintliga kvaliteter och bostadsmiljöer inne i grannskapsenheten Norra Guldheden, exempelvis genom slentrianmässig förtätning av typ hus-i-park. Illustration: inobi (klicka för att förstora)

 

I samband med förslaget skrevs även en debattartikel i GP, och vi genomförde en stadsvandring i området. Fredrik Rosenhall från inobi (längst till höger) var vår guide.

 

 

2013: Norra Heden

Norra Heden, med inspiration från arkitekten Gunnar Anjous debattartikel från 2008, som legat och grott någonstans i bakhuvudet. Bebyggelse föreslås på den norra delen av Heden och spårväg dras över i Vasagatans förlängning, vilket resulterar i ett tydligare definierat parkrum som ramas in av allér och bebyggelse på alla sidor. Montage: Olof Antonson (klicka för att förstora)

 

"Genom att bebygga Vasagatans förlängning mellan Södra Vägen och Sten Sturegatan kopplas stenstaden samman, såväl visuellt från staden inom vallgraven, som fysiskt mellan Avenyn och Skånegatan." Montage: Jesper Hallén (klicka för att förstora)

 

 

 

 2014: Nya Heden

2014: Nya Heden. Montage: Tomas Lundberg, Folkstaden (klicka för att förstora)

 

Det ordnades någon form av workshops och stadsbyggnadsseminarier i klassrummen på Internationella skolan, där bland annat Ola Nylander berättade om sin nyutkomna bok om den svenska bostadsarkitekturen 1850-2000. Jesper Hallén och jag befann oss plötsligt indelade i samma diskussionsgrupp som bland annat Sture Sturemyr från Bevara Guldheden. Jag kände ett djupt behov av att debattera!

Efteråt i ett av klassrummen träffade vi på arkitekten Tomas Lundberg, som tillsammans med Håkan Cullberg vann det första Yimbypriset, och han hade sett potentialen i vårt förslag för Heden. Detta ledde till ett samarbete där Tomas hjälpte oss att ta projektet vidare. Norra Heden blev Nya Heden – och ett oerhört givande projekt.

 

En byggskylt hade varit roligt tänkte jag för att trolla allmänheten om byggnation på Heden. Men det krävde tydligen ett bygglov, så det fick bli en "konstinstallation" i stället ... Jesper gjorde en fantastisk logotype/flyer/karta för detta tillfälle.

 

Vernissage under Kulturnatta för vår byggskylt 30 kvadratmeters konstinstallation på Heden. (klicka för att förstora)

 

Högljudd konversation mellan ett förbipasserande medelålders par:

 

DESSA planer kände inte jag till! Skall kommunen bygga här nu?!!

 
 
 
Ja, det är fördjävligt!
 Fotbollskids från förorten:

 
 
WOW! De skall göra Heden ännu större!
 

 

Tomas intervjuvas av Mattias Axelsson för Pennypodden

 

Två av initiativtagarna till projektet: Arkitekten Tomas Lundberg (Folkstaden) och Olof Antonson (Yimby). Foto: Mattias Axelsson

 

En person uttryckte sin rädsla över att kommunen (sic!) inte planerat in några räcken på taken, och att människor därför riskerade att ramla ner och slå sig fördärvade. (klicka för att förstora)

 

"Påskägg": Yimbysamordnare med storhetsvansinne som skalgubbar i fönstren. (klicka för att förstora)

 

Jag var närmast säker på att veporna skulle vandaliseras omgående, så vi bjöd in till en stadsvandring redan dagen efter vernissagen. Men till min förundran fick dessa hänga kvar i princip orörda från oktober ända fram till jul. Ibland så överraskar människorna ...

 

Håkan och Jerker betraktar verket

 

Fredrik och Jesper hänger på Heden 2014.

 

"Fredrik och Jesper hänger på Heden 2021?"

 

Ödets ironi: Tänk vad vi kritiserat Älvstrandens alla otaliga workshops genom åren, och så fann vi oss själva som medarrangörer till just en sådan under "Bostadsvrålet".

 

En deltagare ifrågasatte huruvida vi som samlats i rummet alls var från Göteborg, och konstaterade att "Heden är helig mark för göteborgare!". Efter en kort diskussion lämnade han sedan abrupt lokalen.

 

 

2014: Hisingsskylten

Tidig version av Hisingsskylten på Ramberget: "Under måndagen skulle vi få ut debattartikeln om vårt förslag för "Nya Heden", vilket vi sedan skulle ha vernissage för under Kulturnatta. Men redan på fredagen kände vi oss lite otåliga, och väckte därför vårt projekt kring Hisingsskylten till liv ..." Montage: Jesper Hallén

 

Bilden på Hisingsskylten var länge en "crowd pleaser" när vi exempelvis deltog med ett utställningsbord under Flusåsstråkets dag och liknande arrangemang. Detta kom att bli ett av de roligaste och mest uppmärksammade projekten, och inefattade allt från konstutsträllning till otaliga förstasidor, utnämning till årets Hisingsprofil av Tidningen Hisingen, artiklar i riksmedia samt en intervju med Lotta Bromé i P4.

Det gick faktiskt så långt att Göteborgs stad gjorde en förstudie där de undersökte flera olika möjliga skyltplaceringar, bland annat Ramberget, Arödsberget och den konstgjorda kullen borta vid raffinaderierna.

 

Flunsåsstråkets dag 2013

 

Hisingsskylten var med på ett hörn när jag talade om stadsbyggnad på Pecha Kucha på ett fullsatt Park Lane (februari 2014).

 

Jag var lite inne på det konspiratoriska spåret, att det funnits en gammal skylt som brann ner 1922. Detta fick fart i olika grupper som handlade om Göteborgs historia, och till en början var de flesta som gillade skylten pensionärer.Vid ett tillfälle satt vi i en bil tillsammans med en skyltmakare som ville åka upp på Ramberget för att se på fundamenten från den gamla skylten, som han var övertygad fanns kvar. Så kan det gå när man väl börjat snärja in sig i osanning... Montage: Olof Antonson

 

I och med att Göteborgs-Posten fick upp ögonen för skylten exploderade intresset. På deras Facebook-sida hade artikeln gillats (åtminstone) 4817 gånger och delats 366 ...

 

 

Jag vet inte? Jag blir generad. Det känns så enormt provinsiellt.
 
– kommentar i en av artiklarna i Stockholms-media
 

 

 

En av de mest omtyckta kommentarerna på GP-artikeln var för bra för att inte göra något av ...

 

... Vill du vara med i TVs nya storsatsning? Montage: Jesper Hallén (förstora genom att klicka på bilden)

 

 

ABSOLUT INTE!!! vad är det för idioter som kommit på detta?

 

 

 

2016: Yimbys Julkalender: 24 luckor i Stadsväven

Yimbys Julkalender 2016: Varje dag öppnades en lucka som motsvarade en plats i Göteborg som skulle kunna förtätas. I det här fallet blir Gårda och Mölndalsån till Amsterdam. Montage: Annette Vejen Tellevi

 

 

 2017: Traktören som en god förebild

Ett "göteborgsförslag" om att liva upp Postgatan och ge kvarteret Traktören en aktiv bottenvåning, för att på så sätt låta Stadsbyggnadskontoret föregå med gott exempel med avseende på stadsliv. Montage: Jesper Hallén

 

"Ja här finns oändliga möjligheter att förvandla bottenplan till något mer. Tänk inte bara handel, café och restaurang utan även och framförallt kommunens egen service som riktar sig ut mot det offentliga, t.ex. arkivet och konsumentrådgivningen med ingång direkt från gatan."

 

 

 2018: Scandinaviums framtid finns i Gamlestaden

I samarbete med trafikplaneraren Joachim Jensen tog vi fram ett förslag för Scandinaviums ersättare, som vi placerade i Gamlestan och presenterade i en debattartikel. (klicka för att förstora)

 

Vi ordnade även en stadsvandring i Gamlestan för att titta närmare på området.

 

På andra sidan Slakthusgatan finns ytan där arenan byggs i Yimbys förslag. Det är Göteborg Energi som äger marken, och det finns goda kommunikationer hit både genom kollektivtrafik och med bil.

 

 

 

 

 2018: Återuppbygg landshövdingehusen på Skansberget

Under vår stadsvandring vid Skanstorget berättade Alexander Lisinski om sitt göteborgsförlag att återuppbygga landshövdingehusen på Skansberget, som revs i slutet av 60-talet. Tillsammans med Göteborgs Arkitekturuppror skrev vi en debattartikel om detta, som utgick från Albert Svenssons fasadritningar.

 

Risåsgatan innan saneringen. Rivningarna 1967 var ett stort misstag.

 

Förslag på landshövdingehus för fastigheten Skansen 3 ritat av arkitekt Albert Svensson. (klicka för att förstora)

 

 

 

2019: Motförslag apropos omfattande rivning vid Sahlgrenska

Efter en stadsvandring runt Sahlgrenska formulerade vi ett motförslag som byggde på komplettering snarare än rivning. Illustrationer: Tove Krabo; foton: Jesper Hallén

 

 "Alla deltagare var inte riktigt lika övertygade om det liggande förslagets förträfflighet."

 

Denna byggnad är i skrivande stund dessvärre reducerad till en grushög

 

"När vandringen officiellt var över kände vi behovet av att börja skissa på ett alternativt förslag."

 

 

2020-2022: Coronaåren ...

 

Förhoppningsvis blir det fler förslag och samarbeten i framtiden. Nu känns det som att vi börjar komma igång så smått efter pandemin. Vi har faktiskt ett pågående lite hemligt projekt för tillfället, så den som lever får se!

 

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Gå med i Yimby Göteborg

Yimby Göteborg om: , ,

Bloggar om: , ,

Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.