Utskrift från gbg.yimby.se
....

Din sökning på kungsladugård gav 6 träffar.

Artiklar:

 1. Yttrande över Program för Fixfabrikområdet

  Publicerad 24 Augusti 2015.
 2. 31:a Yimbyvandringen: Klippan

  Publicerad 7 Juli 2014.
 3. Göteborg berättar: Landshövdingehus

  Publicerad 17 Maj 2009.
 4. Den femte Yimbyvandringen - Gråberget

  Publicerad 20 April 2009.
 5. Ett blandstadsdilemma

  Publicerad 17 Mars 2009.
 6. Förtäta rätt

  Publicerad 12 Februari 2009.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6715 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
11 November 2019 09:49 av Matthias H.
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert