Utskrift från gbg.yimby.se
....

Aktivera dig!

Vad kan du som boende i Göteborg göra för att Göteborg skall börja bygga stad igen och för att debatten skall vitaliseras och utvecklas?

 • Sprid ordet om, och om du har en blogg eller hemsida, länka till gbg.yimby.se! Om du diskuterar arkitektur eller stadsbyggnadsfrågor med vänner och kollegor berätta om att vi finns.

 • Surfa in på hemsidan för din stadsdel eller kommun. Där kan du söka eller klicka dig fram till ditt närområde. Läs om de planer som finns i området och tyck till. Du kan naturligtvis även tycka till om projekt längre bort om du vill.

  Du kan påverka antingen genom att gå på samrådsmöten, skicka kommentarer via hemsidan eller skriva en inlaga. Idag går nästan uteslutande de som inte vill förändra något på dessa möten och skickar inlagor och åsikter. Positiva röster behöver höras!

  Att gå på ett samrådsmöte är enkelt, du kan behöva anmäla dig i förväg så kolla upp det. Sedan går du bara dit och lyssnar och talar om din åsikt. Var dock beredd på att mötesordningen ibland inte respekteras och att människor kan vara ohövliga, det är tyvärr vanligt.

  Att skriva en inlaga är också enkelt. Den behöver inte följa någon speciell formalia utan det räcker om du skriver vilket projekt det gäller och dina åsikter om det.

  Om du har skrivit en inlaga och vill att Yimby ställer sig bakom den officiellt, kontakta oss först.

  Här hittar du stadsbyggnadskontoret i Göteborg

 • Skriv insändare och debattinlägg. Du kan skicka dem till mitt-i-tidningarna, lokala stadsdelstidningar, metro och så vidare. Skriv kort!

 • Prata med kollegor och vänner. Ofta visar det sig att motståndet som många har inte är baserat på mer än känsla och när man visar på de positiva följderna ändrar sig många.

 • Både kritisera och ge beröm. Skriv till stadsdelsnämnd, byggbolag och så vidare när något är bra (de flesta kan kontaktas via internet). Det är mycket viktigt att de får höra vår röst. Men om något inte är bra, till exempel ett nytt radhusområde på en plats där två isolerade stadsdelar istället kan byggas samman eller man bygger trevåningshus precis intill en spårvagnshållplats, så skriv också in och påtala vad man borde ha gjort istället. Försök alltid att skriva konstruktiv kritik och ge gärna konkreta exempel på vad man borde göra istället om du har möjlighet.

 • Gå med i en arbetsgrupp. Kontakta oss om du vill starta upp eller gå med i en arbetsgrupp.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6712 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter