Utskrift från gbg.yimby.se
....

F.A.Q

 1. Vad är Yimby?

  Yimby står för "Yes In My BackYard", alltså en i grunden positiv syn på förändringar i närområdet. Om det öppnar en restaurang i bottenvåningen blir vi glada. Om det ska byggas fler bostäder, så att fler människor får möjlighet att bo där vi bor, ser vi fram emot fler grannar och kommer med konstruktiva förslag på hur det ska göras så bra som möjligt.
 2. Vad är Nimby?

  Nimby står för "Not In My BackYard", en term som länge använts av planerare för att beskriva de som av egoistiska skäl reflexmässigt motsätter sig och överklagar alla förändringar i närområdet. När en stad växer och utvecklas behövs fler bostäder, kontor, restauranger, dagis osv. Det är bra och något som alla i slutänden vinner på. Tyvärr finns det alltför många som säger "Bygg gärna, men inte här". Men om alla tänkte så skulle det inte hända mycket.
 3. Var står Yimby Göteborg politiskt?

  Vi är partipolitiskt obundna. Yimby Göteborg är en enfråge-rörelse, och är ej bundna till något parti eller annan politisk åsikt. Självklart kan vi ha synpunkter på partiers politik när det påverkar vårt "område". Vi som är med och organiserar har så klart ideologiska ståndpunkter i övrigt och är spridda över större delen av det politiska spektrat. Men Yimby Göteborg är helt och hållet oberoende.

 4. Är Yimby Göteborg för ALLT byggande?

  Nej. Det finns till och med redan byggda saker som vi ibland är emot. Motorvägar skall till exempel inte dras i markplan mitt inne i centrala stadsdelar, i så fall skall de grävas ner. Vi är starka anhängare av urbanismens principer. Vi vill att staden byggs som just stad. Med tät kvartersbebyggelse som skapar det folkliv, utbud, möten och kulturliv som kännetecknar en stad. Att vissa hus av kulturhistoriska skäl bör vara skyddade är självklart, men att blanda ny och gammal bebyggelse ger variation och är i grunden positivt.
 5. Vill Yimby Göteborg riva i Göteborg?

  Vi är överlag tveksamma till rivningar av befintlig bebyggelse. Det finns undantag men Yimby Göteborg handlar om förtätning och expansion av den urbana stadsmiljön i Göteborg, inte om att riva befintlig bebyggelse. Blandningen av gammal och ny bebyggelse bidrar till en levande stadsbild.
 6. Vill Yimby Göteborg ta bort grönområden i Göteborg?

  Yimby Göteborg vill utveckla och förbättra tillgången till kvalitativa grönområden i Göteborg. Vi vill att man slutar bygga små onödiga grönplättar som ingen nyttjar, som till exempel gräsbarriärer mellan hus och trottoar och gräsbarriärer mellan olika hus. Istället vill vi se fler gröna innergårdar, takterasser, trädplanterade alléer, torg och kvalitativa parker. Kort sagt, låt naturen vara en del av staden, inte staden en del av naturen.
Läs också gärna "Om oss".

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.