Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer

Nimby-insändare i Lerums tidning

Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
http://www.lerumstidning.com/lv_visa.asp?id=12440..


Bygg inte högt – ligg lågt
2011-02-24 ”Du tycker inte om höghus” – så sa centerkvinnan till mig vid ett av kommunens tältmöten. Detta är ett understatement – förvisso ett höghusfob – på en del goda grunder.
Höghus har en tendens att yngla av sig – när väl trenden är bruten dyker det upp fler och fler.
I miljonprojektets höghushysteri staplade man statarlängor på höjden under principen mesta möjliga ”people” på minsta möjliga utrymme – och på gården hamnade barnen med korslagda ben förtvivlat stirrande mot skyn om någon kunde hinna ner och hjälpa till innan olyckan var skedd.
Höghusen blev en bra grogrund för anonymitet och alienation tillika.
Nu är ju ”skrapan” i Lerum väl inte avsedd för småbarnsfamiljer eller förstagångsboende, förstås – fast mer gräddhylla. Det är likafullt ett stilbrott och skamgrepp på Lerums själ – vars främsta image utgör just småskalighet och fina, promenadvänliga närliggande strövområden – som lockat hit många att leva här.
Att bygga höghus är ett dåligt argument att få fart på Lerum som löper risk att hamna i bakvatten och bli blott och bart en sovstad till Göteborg i framtiden.
Det fordras både kunskap och krafttag att vända den trenden. Jag är hundra på, om inte idag, inte i morgon men om något decennium, att Lerum kan starkt profilera sig såsom den närort med bevarad lågskalighet till storstadens utkant.
För djupt i den svenska folksjälen kommer alltid att finnas den röda lilla stugan med vita knutar.
Om Lerum exploateras för hårt kan rentav de initiativrika och penningstarka vända Lerum ryggen för en mer idyllisk hemmahamn.
Så snesmoral – bygg inte högt – ligg lågt. En förhatlig ”logga” kan utplånas – det är svårare med höghus.
Lite invånardialog kanske?

Elisabeth Raborn
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.
Anders Norén
408 Inlägg
Ort: Olika, Gick med: Juni 2009
Jag tycker inte att det var särskilt mycket NIMBY i den insändaren, bara motstånd mot höghus.
__________________
Bara för att jag har en användare här innebär det inte att jag per automatik vill betraktas som medlem i, och sympatisör med, nätverket Yimby.
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Beskrivningen av de (egentligen) rätt glesa miljonprogramsområden var väl inte helt träffande. Det mesta är väl antingen 3-4 våningslimpor eller småhusbebyggelse.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Jag blir inte klok på uttrycket "statarlängor på höjden".

Är det kritik mot att höghusfolk är fattiga och obildade?
Är det kritik mot segregerande stadsplanering?
Eller är det kritik mot höghus i allmänhet?
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

 > Städer
Nimby-insändare i Lerums tidning

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.