Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer
 > Norrort

Barkarbystaden

Erik Westberg
117 Inlägg
Ort: Järfälla, Gick med: Maj 2009
Järfälla kommun har, tillsammans med en del andra inblandade, tagit fram en sajt för Barkarbystaden http://www.barkarbystaden.se/

Etapp ett av projektet finns också beskriven på http://www.jarfalla.se/templates/page____25031.as..
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Kul att något görs i ens forna hemkommun. Det kan bli spännande.
Vad man bör tänka på när man bygger tätt är att infrastrukturen måste vara bra. Idag är vägarna till och från Barkarby handelsplats delvis ingenproppade. Matarbuss till Jakobsberg, Barkarby och Akalla är inget bra alternativ. Här bör man fundera på att förlänga Akallalinjen. Om underlaget är för litet är det väldigt enkelt att bara höja exploateringen samt utöka planområdet (yta finns det gott om). Ett annat alternativ är en tvärbana mellan Barkarby/Jakobsberg och Sollentuna. Man beräknar att behovet av p-platser ska ligga på 0,6-0,8 platser per lägenhet. Men de nämner uttryckligen att detta kräver god kollektivtrafik. Bra att det på Enköpingsvägen blir kollektivfält (spårvagn på bild). Dessa bör utformas på så sätt att det blir svårt att köra där. När det blir spårväg skulle man kunna tänka sig gräsbesådd banvall. Tvärbana finns i långsiktig plan. Istället bör tvärbana vara en del av planeringen från början.Något annat man reagerar på:
(sid 10)
"Husen görs förhållandevis smala för att möjliggöra genomgående lägenheter,
vilket är nödvändigt av bullerskäl (se avsnittet om störningar)."
och
"Längs gator som inte är del av de övergripande handels- och parkstråken
bör halvprivata rum (förgårdsmark och innergårdar) vara ett tydligt närvarande
inslag. Förgårdsmarken bör vara ca 4 meter bred för att möjliggöra
funktionella och möblerbara uteplatser."

Om nu buller skulle vara ett problem och alla lägenheter ska vara genomgående kan man undra varför man ska tvinga in uteplatser ut mot gatan. Passar inte sådant bättre mot innergården. Jag ställer mig frågande till formuleringen "bör". Varför? Det finns ju ingen anledning, i synnerhet inte då meningen är att detta ska bli tät kvartersstad.

-Kul/bra att de inför cykelparkeringsnorm.

-I plankartan ligger nuvarande rondell kvar. Dessutom byggs ytterligare en. Varför? Av slentrian? En rondell skapar inte några bra förutsättningar för bra koppling mellan gata och trottoar. De tar dessutom plats. Istället bör man ersätta nuvarande rondell med en korsning, samt avföra den tillkommande från planerna.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Erik Westberg
117 Inlägg
Ort: Järfälla, Gick med: Maj 2009
Tvärbanan finns med i planeringen i den formen att mark reserveras för den, när den sedan kommer är svårt att säga, så lätt som det är att få igenom investeringar idag. T-bana har det varit rätt tyst om, och när S tog upp frågan i den kommunala valrörelsen var det tyvärr i form av anslutning till Husby, en rätt värdelös variant enligt min mening.

Jag håller med om att ytterligare förtätning vore önskvärt,bland annat för att höja tvärbanans värde i SL:s prioriteringslista, men har tyvärr svårt att se det som politiskt möjligt i nuläget. Det positiva med att planerna kommer nu är annars att moderaterna har övergett sin gamla ståndpunkt, de ville tidigare bara ha 2000 bostäder på Barkarbyfältet och talade sig varma för parhus m.m. Nu har de anslutit sig till planen på 5000 bostäder, men att de helt skulle ge upp att bygga i alla fall en del enfamiljshus på området tror jag inte går.

Problemet med den nya rondellen tycker jag hör ihop med hur jag tolkar deras lösning för Enköpingsvägen. På kartan ser den ut mer som en trafikled än som en del av stadsgatenätet, snarast en möjlig barriär mellan området och vad som kan tänkas byggas i anslutning till den tänkta, flyttade, Barkarby station.
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Fördelen med att dra vidare Hjulstalinjen är att man få en knutpunkt med Barkarby Stn. En sträckning bort till Handelsplatsen blir totalt runt 2,5 km. Bygger man Akallalinjen skulle 3 kilometer behöva byggas, fast då vore det konstigt om man inte drog den vidare till Jakobsberg (totalt 4,8 km). Ett annat alternativ är en ögla, där Akallabanan fortsätter mot handelsplatsen och vänder tillbaka mot Barkarby Stn och Hjulsta, runt 5,5 km. T-bana är något som behöver nämnas i yttrandet och det påverkar inte bara planområdet, utan hela handelsplatsen med omnejd. Nu är trafiksituationen då och då rätt så kaotisk. En ny t-bana ger fler möjlighet att komma den vägen och därmed lätta på trycket.

Vad gäller Enköpingsvägen så håller jag med. Stadsgata utan rondeller vore bäst. Mot Herrestavägen och Enköpingsvägen verkar det som att man vill förlägga köplador (men planprogrammet är här otydligt). Man bör istället skapa ett stadsrum direkt, utan att det känns att man "åker in" in stadsdelen. Om ytterligare köplador ska byggas kan de ju främst ligga mellan Enköpingsvägen och E18. Men de bör givetvis vara underordnade ett rutnät som en fortsättning på stadsdelen.

Vad gäller småhusbebyggelse samt punkthusdito så är de tragiskt att se vad som hittills byggts i området bakom köpcentrumet. Så fort ordentligt övergripande stadsplan så återgår det per default till punkthusbyggande och annat småduttande. För hoppas att det inte blir mer av den varan.

En annan grej jag kom på. Det är viktigt att stadsdelen får någon integrerad park och att man är tydligt med att planområdet kan komma att utökas så vi slipper försäljningsargument som "5 minuter från naturen" eller "Stadens gröna hörn". Det gröna finns inom stadsdelen och behöver inte leva på andra meriter ån så.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Erik Tysk
98 Inlägg
Ort: Bangkok, Gick med: Mars 2009
Jag tycker det är viktigt att man visar ngn slags vilja/vision på hur Barkarbystaden kan växa ihop med Jakonsberg samt Akalla. Rent teoretiskt skulle man kunna bygga ett mer eller mindre sammanhängande område ända från Jakan till Kista och tom. vidare mot Sollentuna.
Erik Westberg
117 Inlägg
Ort: Järfälla, Gick med: Maj 2009
Niklas: Nackdelen med att dra vidare Hjulstalinjen är att den redan korsar pendeln i Sundbyberg. Dragningen till Barkarby får då lite karaktären av en alternativ, men långsammare, väg in till stan. Diskussionen är dock aningen akademisk, med nuvarande politiska vindar i t-banefrågor räknar jag inte med att få se någon av dragningarna i min livstid.

Erik: Instämmer, men vilja och visioner saknas helt. I stället betonar man hur viktigt det är med grönområde kring Igelbäcken, som då förväntas separera Akalla från Barkarbystaden i all framtid. I den ursprungliga planen förväntades t.o.m. nuvarande förbindelse Barkarby-Akalla trafikregleras bort, varför man skulle vara tvungen att ta sig upp på förbifarten (som förutsätts bli byggd) för att kunna göra den korta resan. Just den idiotin har man kanske gett upp, jag är inte säker.
Henrik Nilsson
109 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Maj 2008
Nu har jag kollat igenom bilderna på Barkabystadens hemsida och något som slår mig är att det likt andra nybyggda områden saknas vettiga butiksytor i bottenvåningarna.

Hur kommer det sig att Hornsgatan på söder är helt proppfylld med butiker i bottenplan medan det inte är så i nybyggda områden? Har jag missat nåt här eller är det planerarna som missat nåt?
Kalle .
47 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Januari 2009
Henrik:
Det finns flera anledningar. Delvis är det såklart en planeringsfråga.
Kommunen brukar inte vilja pressa på byggarna innehåll som de inte beräknar vara lönsamt för dem och framtida bostadsrättsföreningar.
Barkaby ligger väldigt ocentralt i Stockholmsregionen. Jag gissar att inte så många kontor är intresserade av att sitta i det läget.
Hornsgatan var ju inte universums centrum när den byggdes heller men dåtidens samhälle såg ju också helt annorlunda ut från vårt. Både dåtidens ekonomier och folks rörelsemöjligheter var betydligt mer begränsade vilket gjorde att småskaliga verksamheter och fysisk närhet var en nödvändighet. (Byggbolagen var ju även de (likt företagen generellt) mycket mindre vilket såklart spelar stor roll.)

Sedan så är det väldigt många "måsten" som konkurrerar om platsen i husen idag. Förutom bilparkering så brukar cykelförråd, lägenhetsförråd, tvättstugor, miljörum, elcentraler, barnvagnsförråd, föreningslokaler, fläktrum, etc göra att det blir rätt lite plats över att klämma in lokaler på (även om man väljer att lägga parkering i garage).
Det är såklart en balansfråga för kommunerna att hitta en väg som både är ekonomiskt möjlig för byggarna (som ofta har krav på sig att snabbt få tillbaka de pengar man lagt ut) och stadsplanemässigt önskvärd på lång sikt. Att fler byggare skulle bygga hyresrätter för egen förvaltning är ett sätt att komma åt kortsiktighetsproblemet lite.
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Frågan är vad parkeringsnormen kommer ligga på i detta område. Skulle man inte kunna byta ut parkeringsnorm mot lokalnorm? Folk vallfärdas ju till köpladorna intill. Borde man inte då kunna leda in dem i stadsdelen istället? Underlaget borde inte vara något problem.
__________________
När får vi se Lindhagen II?

Senast ändrad 1 juni 2011 23:34
Erik Westberg
117 Inlägg
Ort: Järfälla, Gick med: Maj 2009
Parkeringsnormer för etapp ett finns på plankartan, se länken nedan.

http://www.jarfalla.se/upload/Barkarbystaden%20I_s_plankarta%20blad%201_110131.pdf
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Hmm 0,5 parkeringar per 1:a eller 2:a. 0,8 parkeringar per 3:a eller större.

Måste nog medge att parkeringsnormen är relativt låg. i Solna räknar man med 1,1 parkeringar per bostad oavsett läge och storlek, trots Solna centrala belägenhet. Men med tanke på att så (pass relativt) få parkeringar planeras innebär det att det finns utrymme att införa en lokalnorm istället.

Som sagt så kan kommersen i köpområdet sprida sig in på gatorna. Man ska inte underskatta denna potential.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Erik Westberg
117 Inlägg
Ort: Järfälla, Gick med: Maj 2009
Nytt inlägg i gammal, mer eller mindre avliden, tråd.

Visning söndag 19/5, med modell av färdig Barkarbystad enligt länk.

http://www.barkarbystaden.se/nyheter/kalendarium/..
Fortfarande tror man att städer kan vara färdiga..........

 > Städer
 > Norrort
Barkarbystaden

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6719 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert