Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

"Götgatsbacken kan få radhus"

Profilbild
Johan Eriksson
342 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Enligt DN 08.02.2012 ska det bli radhus på taket i 60-talshuset i korsningen Götgatan/S:t Paulsgatan: http://www.dn.se/sthlm/gotgatsbacken-kan-fa-radhus

Förvisso logiskt med radhus när det nuvarande huset delvis har ett platt tak och det hela är en tillbyggnad men är just radhus på tak Sthlms nya form av favoritbebyggelse, lite "landet-kvar-i-stan-känsla" s a s? Som sagt, ibland passar den formen väldigt bra men man får samtidigt en känsla av att en vanlig påbyggnad/höjning av nuvarande volym per automatik fortfarande(?) är för störande, "för stort intrång" etc. Radhusen kanske ger bättre ljusförhållanden och plats för en miniträdgård men har de blivit "standardideal" i en stad som fortfarande kämpar med sitt storstadskomplex?
Profilbild
Johan Eriksson
342 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
(Inom parentes: "Här finns ett högt 60-talshus omgärdat av ett lågt hus, men också en gammal nedfart till Söderledstunneln som stängdes när Sverige gick över till högertrafik 1967"

Det här är helt fel, det gick aldrig att komma fram till dåvarande Södergatan den vägen och jag fattar inte varifrån A Sundström fått det ifrån!?)
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Johan Eriksson skrev:

(Inom parentes: "Här finns ett högt 60-talshus omgärdat av ett lågt hus, men också en gammal nedfart till Söderledstunneln som stängdes när Sverige gick över till högertrafik 1967"

Det här är helt fel, det gick aldrig att komma fram till dåvarande Södergatan den vägen och jag fattar inte varifrån A Sundström fått det ifrån!?)


Han blandar nog ihop det med Hornsgatan, vars nerfartsramper används än idag. Det tycks ha funnits en trappa på platsen (enligt SL-kartan 1966) och den kan kanske ha stängts när Södergatan blev trafikled.
Profilbild
Johan Eriksson
342 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008

 > Allmänt
"Götgatsbacken kan få radhus"

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6727 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter