Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Lagar och liknande som motverkar byggande av tät blandstad.

Profilbild
Theodor Adolfsson
277 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Januari 2008
Jag har flera gånger hört sägas att till exempel plan- och bygglagen motverkar byggandet av stad. Vad är det i denna lag som är stadsmotverkande? Vad finns det mer för lagar eller myndighetsbeslut som går i fel riktning?
Senast ändrad 27 augusti 2008 18:48
Profilbild
Hans Berglund
110 Inlägg
Ort: Södertälje, Gick med: April 2008
Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
I detaljplaner är det ju oftast specificerat vilken typ av verksamhet som ska finnas på de olika fastigheterna. Ofta handlar det om bostadsområden där man förbjuder och begränsar butiker och andra servicelokaler, för att minska trafik och buller.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.
Profilbild
Hans Berglund
110 Inlägg
Ort: Södertälje, Gick med: April 2008
Att alla bostadsområden måste planeras med så många parkeringsplatser. Jag är med och projekterar elen till en ny bostadskåk där parkeringsplatserna tar upp större yta än huset där folk ska bor. Samtidigt som det är 200m till pendeltåget. Ingen trädgård eller nått liknande. Bara parkeringsplatser. Vansinne.
Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Det är ganska märkligt att miljöpartiet och miljörörelsen i övrigt inte försökt driva opinion mot den höga parkeringsnormen.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Vad som är än märkligare är att miljöpartiet och vissa miljörörelser driver kampanj mot staden som idé! Det är faktiskt riktigt sjukt och visar på ett stort problem där tro och dogma går före resonerande argument och faktabaserade beslut.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
En sak som faktiskt åtgärdats är ju införandet av den tredje dimensionen inom fastighetsjuridiken: tredimensionell fastighetsbildning. Det underlättar ju t.ex. byggandet av affärer i bottenplanen på lägenhetshus, då man kan dela upp fastigheten. Butikerna kan tillhöra ett större fastighetsföretag, eller sig själva om de är omständiga, och lägenheterna kan tillhöra en äkta bostadsrättsförening. Om man tittar på byggnationen så har det ju byggts mycket utan affärer i bottenplanen tidigare, men nu börjar lagändringen synas praktiskt då allt fler nya byggen innehåller butiker i bottenplanen.

Vidare har vi brandföreskrifter som håller nere hushöjderna. Det här vet troligtvis en respektabel man som Herr Hans Berglund ännu bättre än jag, men jag skriver vad jag vet. Rätta mig om jag har fel, men jag har för mig att Boverkets Byggregler behandlar även brand. Det står i alla fall skrivet att varje brandcell ska ha två utvägar, helst så långt ifrån varandra som möjligt. I lägenhetsbyggen betraktar man varje lägenhet som en brandcell. Det betyder att det ska finnas två alternativa utvägar från varje lägenhet. Den ena är självklart dörren ut till trapphuset. Den andra brukar oftast vara ett fönster eller en balkong (helst från ett av sovrummen, har jag för mig). Här kommer problemet: Hur ska folk ta sig ner? Man räknar med att en vanlig brandstege når ca 11 meter, och om man har en stegbil så når den 21 meter. Stegbilens stege måste alltså nå upp till det översta fönstret. Om man bygger högre så måste man lösa utrymningen på andra sätt, som kostar pengar. Det kanske går att komma undan utrymningskravet med m.h.a. tekniska hjälpmedel, men det kostar också pengar.

Systemet med byggrätter är något som jag är stark motståndare till, och jag menar att det är hämmande för en tät stad, men framför allt bidragande till höga lägenhetspriser. Men jag vet att det finns politiska motsättningar i det, så jag lämnar det öppet.
Profilbild
Hans Berglund
110 Inlägg
Ort: Södertälje, Gick med: April 2008
Eric Thärnström:

Jag är inte så insatt i hur Boverkets byggregler skulle påverka husets utformning. För EL som jag håller på med berör den mest delar som utformning av brandlarm, belysning till utrymningsvägar mm. Mest sunt förnuft.

Det här med 2st utrymmingsvägar känner man igen dock. Utrymning via fönster brukar undvikas om möjligt.
Profilbild
Gustav Svärd
721 Inlägg
Ort: Stockholm (Bandhagen), Gick med: Oktober 2007
Dessutom finns ju reglerna kring vägbyggande. En korsning som Sveavägen/Kungsgatan är idag olaglig att bygga. Med de volymerna som passerar där krävs en planskild lösning med ramper.
/detta enligt stadsplanerare jag pratat med.
__________________
Medlem sedan starten 2007.
Talesperson för nätverket YIMBY Stockholm

Senast ändrad 29 augusti 2008 09:56
Profilbild
Theodor Adolfsson
277 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Januari 2008
Ange gärna lagrum eller liknande till era påståenden, så att det enkelt kan kontrolleras.

Vad gäller tredimensionella fastigheter regleras de i fastighetsbildningslagen och då särskilt i 3:e kapitlet, paragraferna 1-1a. I den senare bestäms att en sådan fastighet som är ägnad för boende måste innehålla minst fem bostadslägenheter. Det är denna bestämmelse som behöver tas bort för att det ska bli möjligt med ägarlägenheter.

Fastighetsbildningslagen: http://www.notisum.se/rnp/Sls/lag/19700988.htm
Senast ändrad 29 augusti 2008 11:47

 > Allmänt
Lagar och liknande som motverkar byggande av tät blandstad.

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
1 Augusti 08:24 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan