Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Program för arkitektur och stadsbyggnad i Norrköping

Profilbild
Mattias Stenberg
30 Inlägg
Ort: Norrköping, Gick med: Januari 2012
Jag bloggar idag om att vi kommer ta fram ett program för arkitektur och stadsbyggnad i Norrköping. Kom gärna med inspel på bloggen så ser jag till att de tas med i processen.
__________________
Grundare Stenberg&Stenberg AB
fd kommunalråd och ordförande i stadsplaneringsnämnden, Norrköping

 > Allmänt
Program för arkitektur och stadsbyggnad i Norrköping

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6727 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter