Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Uppsala

Järnvägskorsningarna

David Magnusson
37 Inlägg
Ort: Lund, Gick med: Februari 2009
Skall järnvägstrafiken till Uppsala utvecklas måste bommarna väck. Det är dessutom en stadsbyggnadsfråga, särskilt bommarna mellan Råbyvägen och Vaksalagatan utgör ett hinder för att kunna bygga ut stadskärnan till andra sidan järnvägen. Före resecentrums invigning 2011 kommer man inte börja med några nya ombyggnader. Därefter är det viktigt att sätta igång. Drömmen vore om man kunde kombinera tunnlarna (brolösningar är p.g.a. lutning och omgivande bebyggelse uteslutna) med t.ex. affärsstråk eller något dylikt för att liva upp sträckorna. Särskilt längs S:t Persgatan borde det finnas potential för en vitalisering med köpcentrat Kvarnen på ena sidan och stadskärnan väster om järnvägen, vilket betyder att kundunderlag inte kommer att saknas. Man kan dessutom fråga sig om det är viktigt att behålla S:t Olofsgatan för biltrafik när Råbygatan och Vaksalagatan utgör fullgoda alternativ. Busstrafiken däremot behöver alternativ till dagens hårt trafikerade Vaksalagatan, för bussar, räddningsfordon och ev. även spårväg bör man bygga tunneln till fri höjd (4,7 meter).
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
En tunnel under järnvägen i höjd med S:t Olofsgatan skulle faktiskt inte vara helt fel. Problemen ligger i den omkringliggande bebyggelsen som får det lite jobbigt. En frihöjd på 4,7 meter blir väldigt tufft att få till. Det är tveksamt om nerfarterna till viadukten vid Vaksalagatan klarar av dagens vägbyggnadsnormer (maximal lutning 6 procent). Men definitivt något att fundera på!
David Magnusson
37 Inlägg
Ort: Lund, Gick med: Februari 2009
Vill framförallt ha en såpass hög viadukt att den kan användas för framtida spårvägstrafik. Då är det lika bra om man bygger för 4,5 meters frihöjd. I Banverkets förstudie kom man fram till att man även skall höja spåren med 70 centimeter vid S:t Olofsgatan för att få bättre spårläge mot Dala/Ostkustbanorna vilket betyder att man inte behöver bygga alltför våldsam lutning (fast det blir nog rätt mycket ändå). Sen är det viktigt att det blir en "enande" passage om man ska kunna bygga ut stadskärnan till andra sidan järnvägen, kanske kan man sätta upp kiosker längs gångbanorna?
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Ja, kiosker eller kanske någon form av konstnärlig utställning. Men man måste göra bättre ifrån sig än vid Vaksalagatan för att det ska bli mer inbjudande.

Höjningen på 70 centimeter: Hur lång sträcka?
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Det optimala skulle vara att gräva ner järnvägen så att man kan bygga stad ovanpå. Tunneln finansieras av vinsterna man gör på all superattraktiv mark som finns ovan jord. Genom detta skulle man väsentligt utöka storleken på Uppsala centrum och samtidigt få detta mer attraktivt, med en torggata från vaksalagatan längs med där järnvägen går idag. Stadsbebygelse och ett stort torg skulle kunna överdäcka råbyleden...

genomfartsvägar och järnvägsspår är lika mycket hinder som de är transportmöjligheter. I framtidens Uppsala hoppas jag att man bygger bort dessa hinder...
Jarl Hermansson
15 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Augusti 2009
Det var tydligen någon (Banverket?) som utredde nergrävning någon gång på 90-talet eller så. Tydligen skulle det bli väldigt dyrt. Man kan även fundera på hur långt söderut banan mot Sala skulle behöva komma upp ur marken med tanke på att Fyrisån ska passerar borta vid Fyrisskolan.
Men absolut, nergrävd och överdäckad är optimala lösningen. Tyvärr dröjer det säkert åtskilliga decennier innan något sådant sker.
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Ett stort problem med Uppsala är att allt är så platt, och att allt ligger i samma plan. Det är dessutom svårt att gräva ner något under jord p.g.a. lergrunden. Under alla dessa år som järnvägen gått där den går har också flertalet större trafikleder grävts ner i viadukter, vilket skulle göra en total nedgrävning ännu mer kostsam. Svartbäcksgatan, Råbyvägen, Strandbodgatan, Kungsängsleden och Bärbyleden (norra) är bara några exempel. Det skulle bli extremt dyrt, och jag tror personligen inte att Uppsala har riktigt de markpriserna som krävs för att bekosta något sådant.

Men om man ser till möjligheterna med ett sådant projekt så skulle vi få en väldigt bra koppling mellan stadsdelarna, mellan Centrum och Fålhagen och mellan Kungsängen och Boländerna. Den extra marken skulle förstås göra sitt, men den stora fördelen är kopplingarna, kontakten. Stadskärnan skulle kunna bli hur stor som helst.
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Jag tror inte att ett sånt projekt är omöjligt dyrt. Om man lägger tågtrafiken i ett dike som man sedan lägger ett lock över i form av nya byggnader. Sträckningen för detta går från centralen där spåren är halvtnergrävda och samtidigt överdäckade av blandannat hotell och kontor, vilket skapar ett stort stadsmässigt torg framför centralen. Själva tunnelnbörjar straxsöder om vaksalagatan, vilket ger plats för en stor galleria med förbindelser till centralen och en ytterligare galleria i sivia torg. Norr om Vaksalagatan går en bred torggata flankerad av fantasifullt vackra hus ända till där råbyleden överdäckas av ett stort torg med Uppsalas nya konstmuseum stårEtt sånt projekt skulle iofs innebära att man blir tvungen att göra ombyggnader av stora delar av infrastrukturen i Uppsala. Ffa kring råbyleden, centralen och alla järnvägskorsningar där billarna nu kommer att gå plant ovan mark över järnvägen. Med lite landskapande av markytan i området behöver inte "nedgrävningen" bli alltför djup heller. vilket minskar eventuella omspårläggningar norr och söderom tunneln.

Jag menar om man har råd att gräva ner spåret i gamla uppsala, kan det ju kanske finnas kapitalskäl till en nedgrävning i centrum. Men samtidigt om man gör ett projekt av denna skala måste man elimimera oönskade konsekvenser. Därför borde man bland annat göra spårutbyggnad möjlig för snabbtåg i "tunneln".
Axel H
79 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: April 2009
Inget är omöjligt, och det är givetvis en optimal lösning utom på en punkt. Det är inte så framtidssäkert. Tågtrafiken står inför en renässans och det är svårt att sia om hur omfattande den blir. Men allt går att lösa, det är bara en fråga om pengar. Man kan ju vänta tills markpriserna stiger till de nivåerna som krävs.
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Ett stort bekymmer är ju att man i detta nu bygger fast spåret där det ligger. I Resecentrum går det ju en g/c-tunnel under spåren, liksom Strandbodgatan fortfarande går i en viadukt. Jag tror att det är svårt att klara att gå ner i tunnel från Centralstationen redan fram till Vaksalagatan.

Skulle man dra det till sin spets så skulle spåren gå ner i en tunnel redan efter Kungsängsleden. Då kan man kanske klara en rak överfart för Kungsängsesplanaden. Sedan dyker norrgående spåret upp någonstans efter Gamla Uppsalagatan, och Dalabanan skulle dyka upp efter Cementgjuteriet. Då skulle man kunna bygga plana vägnät mellan Kungsängen-Boländerna, Kvarngärdet-Svartbäcken och Librobäck-Luthagen, för att inte tala om värdefulla Centrum-Fålhagen.

Att dyka ner kanske 5-6 meter under marken kräver några hundra meters backe, annars blir lutningen för stor för t.ex. godståg: Loken orkar inte dra vagnarna. Men det vore förstås häftigt om vägnätet kunde bli plant igen och centrum expandera bortom järnvägen på ett snyggt sätt.
Carl Mohlin
4 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: November 2009
Glöm nedgrävning av järnvägen, särskilt nu när Resecentrum byggs.

Nej, i stället blir det tunnlar för S:t Olofsgatan och S:t Persgatan under järnvägen. Samtidigt förbereder man för att kunna bygga ett tredje järnvägsspår. http://svtplay.se/v/1751941/tagtunnlar_planeras_i_uppsala

Bommarna vid järnvägsstationen slipper vi äntligen april 2010.
Axel H
79 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: April 2009
Vad bra att man är så förutseende på kommunen och planerar för ett framtida tredje spår. Det kommer behövas.

 > Infrastruktur
 > Uppsala
Järnvägskorsningarna

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
26 November 09:55 av Anders Gardebring
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 22:58 av Matthias H.
nay73972
18 Augusti 13:03 av Nay73972 Nay73972