Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer
 > Uppsala

gamla regementet... (vid polacksbacken)

Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Strax söder om akademiska sjukhuset och bara några minuter ifrån centrum finns idag resterna av ett gammalt regemente (Samma regemente som figurerat i kultfilmen "Repmånad")... Sedan försvarsmakten flyttade ut har universitetet och en del företagsverksamhet flyttat in. Man kan säga att området är monofunktionellt - det saknar bostäder! Det har också en förbluffande stor yta av parkeringar.

Uppsala är en stad som behöver nya bostäder - ca 1200 nya bostäder/år. Man skulle lätt kunna få in över 1200 nya bostäder bara genom förtätning i gluntenområdet och dessutom kunna anlägga nya parker! I hela regementes området skulle man nog kunna få in uppemot 2000 bostäder ~6000 invånare på en mycket liten yta.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Här har jag gjort en liten idéskiss på hur gluntenområdet kan förtätas. Det gröna är nyanlagd parkmark, det gråa är nya huskroppar. De runda huskropparna är parkeringstorn som ersätter de parkeringarna som har bebyggts. Ett litet torg bildas också framför rüdbeck-laboratoriet.

Den lilla dalgången mellan gluntenområdet och sten-sture-skogen där det ligger lite kolonilotter idag har potentialen att bli uppsalas vackraste park! Om man dessutom får in mycket bostäder intill, så kommer det antagligen kunna bli en av de livligaste parkerna också! Polacksbackan har stor potential att utvecklas. Delar av den kan bli högkvalitativ park, i andra delar kan man anlägga en liten fotbollsplan (och isbana på vintern).

Jag tror att detta kan bli ett riktigt trevligt område med en intressant blandning mellan gammal och ny arkitektur. Ett tryggt område med nära till natur (fyrisån, stadsskogen, sten-sture-skogen) och samtidigt nära till centrum. Ett område med en del affärsverksamheter, någon restaurang och något café - kanske också en ny skola? Ett område med en stor befolkningsbredd - studenter, barnfamiljer, karriärister, äldre, rika och mindre rika...

Vad tycker ni om detta?

 > Städer
 > Uppsala
gamla regementet... (vid polacksbacken)

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6727 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter