Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer
 > Uppsala

Hur sköter sig kommunen?

Axel H
79 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: April 2009
Idag i UNT står det att läsa att Uppsala kommun inte är felfria som planerade organ och lägger således fram ett förslag att bilda en samhällsbyggarnämnd för att samordna samhällsplaneringen.

http://www.unt.se/startsidan/uppsala-ska-bli-batt..

Bra tycker jag, det låter vettigt iaf...
Vad tror ni?
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Uppsala (långbänkarnas stad) är i stort behov av en bättre organisation. Det är helt klart: Vi kan inte ha handläggningstider på minst 2 år för detaljplaner om vi ska kunna ha en befolkningstillväxt på 2% per år och dessutom minska bostadsbristen. Om det handlar om att ersätta ett antal nämnder av idag med en ny samlad nämnd är det mycket positivt. Då måste problemen lösas inom nämnden och ledtiderna kan förkortas avsevärt. En sammanhållen Samhällsbyggnadsnämnd kan vara något positivt.

Samtidigt kommer inte en ny nämnd att förändra problemen som finns inom tjänstemannaterritoriet Stadsbyggnadskontoret. Där behövs en mycket större flexibilitet.

 > Städer
 > Uppsala
Hur sköter sig kommunen?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6727 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter