Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer
 > Uppsala

Slottsbacken

Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Eftersom det varit lite snack om området slottet och slottsbacken på sistone så har jag gjort klart en liten bild på hur det skulle kunna se ut. Tänkte mig terrasser med trädgårdar, lite caféer, någon/några krogar och några gallerier. Kanske en utomhusteater för sommarbruk också och kanske ett museum insprängt i kullen. Allt sammanlänkat med någon typ av bergbana, hiss, rulltrappa eller dylikt.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Tänkte mig att det skulle kunna bli ett fantastiskt område under sommarkvällar då man ser de sista solstrålarna reflekteras på konserthuset och man har hela staden utbredd nedanför sig.
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Vackert! Helt plötsligt blir den vertikala ogräsväggen en genväg istället för ett hinder, men också en plats att stanna upp på. Människor kan ta sig upp, ta del av utsikten och få tillgång till ett ökat kulturellt utbud väldigt nära centrum. Det kan äntligen locka människor till stadens västra sida!

Ska vi skicka förslaget till Sten Bernhardsson, kulturdirektör'n? Han som inte är så intresserad av att ge Uppsala Konstmuseum några nya lokaler, och som menar att staden "tids nog" kommer växa västerut och omfatta även Bror Hjorts Hus.

Keep it up, Alexander!
Henrik Ottosson
46 Inlägg
Ort: Uppsala (Ulleråker), Gick med: Maj 2009
Sten Bernhardsson har lagt fram iden att bygga en inglasad rulltrappa uppför Slottsbacken, och han vill även flytta Upplandsmuseet upp till Slottet så att det blir starkare prägel av museiverksamhet där. Just Stens ide tror jag dock inte helt på - även Upplandsmuseet skulle förlora besökare om de flyttar till Slottet. Jag tror det skulle floppa!
Petal Joan Roberts skrev en insändare om det hela för någon vecka sedan
http://www.unt.se/debatt/konstmuseet-i-uppsala-fortjanar-ett-eget-hus-920635.aspx

Snarast tror jag att man bör förlägga Uppsala Konst- och Designhögskola till Slottet (det som Lars Z beskriver under tråden "var finns Uppsalas espri?"). Tillsammans med ateljer och härbärge för gästande konstnärer m.m. får man då en daglig aktivitet som rycker upp Slottet- Därtill måste det finnas annan aktivitet som restauranger och gallerier. Men museer tror jag inte är rätt för Slottet.

 > Städer
 > Uppsala
Slottsbacken

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6727 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter