Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer
 > Uppsala

Kambodjanskt tempel???

Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Hur ska man blåsa liv i Blåsenhusområdet? - Jo genom att bygga ett hus som dels är en stor inomhuspark och dels bostäder för ca 1000 personer - självklart funktionsblandat med kontor/affärer och restauranger...

Inomhusparken blir till en naturlig fortsättning av botan, samtidigt som det blir en attraktion i sig. Här finns ytor för utställningar och så finns en teater för ca 3000 åhörare som kan användas för ovanligt populära gästföreläsare vid UU och för konserter.

Längs med fasaderna på de 10-12 våningar höga tornhusen ska det finnas klätterväggar av olika karaktärer och bergarter (SGU ligger alldeles intill).


Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Stadsplan över området söder om slottet...

1. = Ovan föreslagna hus

2. = Bebyggelse vid stadsträdgården/akademiska

Notera också dragningen för en ny bro vid strandbodgatan
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Mer häftig arkitektur skadar inte! En farhåga kan dock vara att ett för stort inglasat kluster blir för slutet mot omgivningen (se Bovieran). Området tjänar på ett mer "genomträngligt" stadsrum, dock med god rumsbildning. Arkitekturen bör man dock bygga vidare på!

Vad gäller Akademiska Sjukhuset är det en utmaning att försöka binda samman centrum med campusområdena. En koppling via Strandbodgatan är önskvärd (även om det inte blir en bilbro), men då kan man också utveckla området runt Studenternas.
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Jag tror att man kan ha det öppet för allmänheten. Skillnaden mot "bovieran" är att detta är funktionsblandat och gynnas därmed av att allmänheten har tillgång till inomhusparken. Sen kan ju också en stor byggnad vara "genomtränglig"... Men jag håller med risken är ju att det blir genomträngligt på samma sätt som en galleria...

Men min tanke är att detta område behöver någon form av mötesplats, dit många människor drar sig, för att på sätt kunna levandegöra hela området mer än vad annars skulle vara möjligt...


Vad gäller en bilbro (dragen enligt kartan) vid strandbodgatan så tror jag stenhårt på det. Om man sedan minskar trafikmängden som fortsätter sjukhusvägen längs stadsträdgården (genom att reglera den med trafikljus) så tror jag att det kan bli riktigt bra. Då kan östra ågatans stråk förlängas med gåfartsgata ända ner till tullhuset. Munkgatan vid svandammen skulle också kunna bli en smalare gåfartsgata.


Sen vill jag säga att jag inte tycker att vägen över strandbodgatan bör ha så många filer - helst en i varje körriktning + eventuella buss/spårvagnsfiler.

 > Städer
 > Uppsala
Kambodjanskt tempel???

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6727 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter