Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Slussenmyt - Bussterminalen

Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
http://www.metro.se/stockholm/nya-slussen-kan-stj..

Samma gäng som tidigare (med bla "tillgänglighetsexperten" Lennart Klaesson) påstår att man i snitt förlorar 10 minuter genom längre gångväg i den nya bussterminalen.

Idag finns det hållplatslägen uppemot 100-150m från perrong.
10 minuter motsvarar med 5km/h gångtakt 830 meter. Alltså skulle hållplatslägena ligga i snitt så mycket längre ifrån t-baneplattform jämfört med idag.

De angöringsplatsen som ligger längst bort i den nya terminalen kommer ligga ungefär vid Lokattens trappor. Detta är runt 300 meter från plattformarna. Om deras "kalkyl" skulle stämma skulle avståndet behöva vara en dryg halvkilometer.

Sedan förekommer talet om att det inte blir någon galleria och att man därför skulle kunna ha bussterminalen kvar på samma ställe som idag. Vad jag vet var det bara avtalet med destination Slussen som sades upp men att det ska bli en galleria. Någon som vet mer?

Sedan kan det inte bli en bussterminal där den nuvarande ligger om man inte vill belamra den planerade bilfria kajen med bussar.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Ja, på bussterminalens gamla plats blev det ju en park (och för all del lite galleria närmast Saltsjöbanan). Det är samme Curre Hansson som lanserade Slussenmyten att bussar inte skulle kunna vända. Lennarrt Klaesson är som sagt "tillgänglighetsexperten" som påstod att gångbanor inte får luta mer än 2% enligt lag (vilket såväl SBK, DHR som Boverket har bekräftat som taget fullständigt ur luften). Tor Edsjö slutligen är den som hittade på det bisarra kriteriet för bussfiler att de måste vara "genomgående" och inte får korsas av några gator. Dokumenterade Slussenkramare allihop.
Senast ändrad 1 oktober 2012 13:18
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Det är svårt att värja sig för intrycket att Hansson faktiskt blåljuger. Som politiker borde han vara mån om sitt förtroende. Ska vi försöka få in en replik?
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Jag kunde inte avhålla mig ifrån att en kommentar i kommentarsfältet.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Sakligt och fullständigt förgörande. Kanske ett mejl till redaktören (tobias.sahlen@metro.se) också?
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Hanssons interpellation, som artikeln är baserad på, är full av påståenden som visar att han inte har en aning om vad han babblar om. Finns det inga krav på politiker att de åtminstone måste försöka informera sig minimalt om frågor de uttalar sig om? Det är inte bara svamlet om tio minuters längre promenad, karln har ju inte en siffra rätt i något han säger:

Hansson: "Omsatt på alla resenärer som byter trafikslag vid Slussen blir det på årsbasis 3 240 000 fler gångtimmar"
Här räknar han alltså in dem som byter mellan t-bana och Saltsjöbanan samt dem som byter till stadsbussar. Mycket oärligt med tanke på att inga av de grupperna får några längre promenader än idag. Mellan stadsbussar och bussterminal blir det i många fall t o m kortare väg än idag.


Hansson: "Om vi beräknar varje förlorad timme till en kostnad på 300 kr/timme"
Visst, men varför inte lika gärna det dubbla om man ändå fantiserar ihop en timlön som ligger högt över vad majoriteten faktiskt har?


Hansson: "Alla planer för Nya Slussen har byggt på den stora affärsgalleria som placerats precis där nuvarande bussterminal ligger. "
Gallerian ligger inte där sedan 2010 utan rakt under Katarinavägen, med en liten del parallellt med (och ovanför) Saltsjöbanans perronger. Obegripligt att han inte kollar en sån sak innan han gör sig till åtlöje inför bättre informerade kollegor.Hansson: "Utöver längre tids- och gångavstånd ökar inte heller resenärernas bekvämlighet. I planerna för Nya Slussen ingår utöver långa avstånd även nya kollektiva attraktioner i form av fler trappor, fler rulltrappor och fler hissar."
Jag trodde i min enfald att rulltrappor och hissar just var till för att öka bekvämligheten. Idag finns t ex inga rulltrappor från Saltsjöbanan till gatuplan eller t-bana.


Hansson: "För resenärerna till och från Nacka/Värmdö och Saltsjöbanan finns ingen bättre plats. Här finns de lägsta nivåskillnaderna och här finns närheten för byten till framförallt T-bana. "
Här finns också de farligaste korsningarna och den sämsta luften. Man skulle kunna bygga nya terminalen med mindre nivåskillnader men då måste många av trafikanterna passera en bussgata som idag.


Hansson: "På försommaren meddelade Stockholm Stad att planerna på affärsgallerian skrinlagts. "
Inte sant, det var avtalet med Destination Slussen som inte fullföljdes.
Senast ändrad 1 oktober 2012 14:56
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Forts...

Hansson: "Att behålla bussterminalen på "bästaplatsen" kan även innebära att höjden på Nya Slussen kan sänkas"
Komplett nonsens, det är precis tvärtom. Lägger man tillbaka bussterminalen så får man också tillbaka den höga lådan längs Stadsgården med ett trevåningsstup mot kajen. Parken går bort (om inte marknivån höjs ytterligare ett par tre meter så att man kan plantera träd ovanpå trafikleden).


"vilket för övriga kollektivtrafikresenärer leder till kortare avstånd och lägre tidskrävande nivåskillnader vilket underlättar byten mellan trafikslag. Här på "bästaplatsen" finns utrymme för en ny och modern bussterminal med förbindelser till fler väderstreck än bara mot öster.""

Hansson har inte märkt att utgångarna norrut från terminalen finns kvar från den tidigare versionen.
Senast ändrad 1 oktober 2012 14:56
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Ska vi skicka in en replik kanske?
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Anders Gardebring skrev:

Ska vi skicka in en replik kanske?

Den borde komma från någon ansvarig, annars är risken stor att den refuseras. Men vi kan väl skriva den så att den kan publiceras här också så att inte jobbet är förgäves.

 > Allmänt
Slussenmyt - Bussterminalen

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.