Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer
 > Uppsala

Västra infarten till Uppsala

Johan Andersson
23 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Juli 2009
Naturskyddsföreningen i UNT Debatt: Förbifart - eller Hållbar Entré?

Ett välkommet inlägg. Luthagsesplanaden blir ju trafikled helt i onödan mitt i stan.
Henrik Nilsson
109 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Maj 2008
Jag misstror per automatik allt som Naturskyddsföreningen säger.

Men infarten som stadsgata låter vettigt, förutsatt att man inte medvetet begränsar kapaciteten genom för få filer eller liknande samt bombarderar med hinder som fartgupp.
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Det finns många trafikleder som med fördel skulle kunna byggas om till stadsgator. Tycho Hedens väg och Råbyvägen är kanske den mest uppenbara trafikslummen vi har i stan. Angående 55:an så visst, det kan finnas poänger i detta. Kanske framförallt att en massa mark tillgängligörs för stadsbebyggelse. Det skulle också vara kul om detta skulle leda till mer liv på Luthagsesplanaden och kanske längs S:t Johannesgatan vid studentstaden med underlag för butikstråk och andra verksamheter.

Sen är det ju ett känt problem att trafikverket endast bistår med pengar till motorvägsslum och aldrig till något som skulle gynna stadsbebyggelsen. Frågan att väga städernas attraktivitet mot möjligheten att färdas smärtfritt genom landet borde kanske ses över lite...

 > Städer
 > Uppsala
Västra infarten till Uppsala

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6727 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter