Utskrift från gbg.yimby.se
....

Argument för att riva slussen

Sofia Buhrgard
159 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Oktober 2012
Nu i julhelgen träffade jag lite släktingar som jag fick veta är väldigt mycket för att bevara Slussen och vi hade lite diskussioner om detta. Jag blev lite irriterad på mig själv för att jag inte hade fler argument för att riva. Jag har alltid sett det som självklart att Slussen kan bli mycket bättre än den är idag och alla på min utbildning i stadsplanering håller med, lärare och elever. Däremot var det svårt för mig att förklara detta för en oinsatt och det blev mest subjektiva argument att den är ful och anpassad huvudsakligen för biltrafik. Är det någon som har tips på fler enkla argument som jag kan ta till nästa gång?
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Det enklaste argumentet är ju att den blir lika dyr att renovera som att bygga ny. Och då kan man ju bygga något nytt som ger mer plats för något annat än bilar.
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Det enklaste argumentet för just rivning är väl att t o m bevararna medger att anläggningen är i så dåligt skick att den måste rivas. Det bevararna vill är att bygga upp en identisk kopia igen, och det blir i och för sig säkert något billigare än Nya Slussen eftersom mängden överdäckningar är mindre, men som Jan påpekar, varför ska man inte ta chansen att byta ut anläggningen mot något som är mer för människor och mindre för bilar, nu när trafiken har gått ner till ca 1/3 av vad den byggdes för.
Senast ändrad 27 december 2012 16:23
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007

Argument för att riva slussen

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6734 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

ufu82646
14 Oktober 04:12 av Ufu82646 Ufu82646
independent escorts
13 Oktober 09:29 av Worldescortshub Worldescortshub
Göteborgsregionens folkmängd
10 Oktober 21:04 av Matthias H.
Spamanvändare?
4 Oktober 23:00 av Tore Kullgren