Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Hur är det med gröna fasader?

Sofia Buhrgard
159 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Oktober 2012
Jag och en kurskamrat diskuterade gröna fasader häromdagen. Vi tycker båda att det verkar vara ett mycket bra sätt att få in grönska i stadsmiljön. Vi undrade dock varför det inte verkar vara så särskilt populärt att ordna dessa gröna fasader. Man ser ibland exempel på inovativa byggnader eller nya projekt men det måste väl gå lika bra att spänna upp ett nät på gaveln av ett funkishus och plantera lite murgröna som får växa uppåt längs väggen.

Så hur kommer det sig att gröna fasader bara verkar planeras för nya, dyra byggnader? Kanske kräver den kostsamt underhåll med rensning och borttagning av döda växter. Eller är det att växternas rötter kan skada husgrunden?
Är det någon som har koll på nackdelarna?
Senast ändrad 10 februari 2013 18:08
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Det kanske bara är så att moderna hus har fasader som med sin blotta fulhet dödar allt levande. Så var det visst med Arkitekturhögskolan i alla fall, som man förgäves har försökt få den planerade murgrönan att växa på nu i en halv mansålder.
Sofia Buhrgard
159 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Oktober 2012
Herbert Tingesten skrev:

Det kanske bara är så att moderna hus har fasader som med sin blotta fulhet dödar allt levande. Så var det visst med Arkitekturhögskolan i alla fall, som man förgäves har försökt få den planerade murgrönan att växa på nu i en halv mansålder.


Haha det är sant. Här är en bild på den sparsamma växtligheten.
Profilbild
Robin Andersson
238 Inlägg
Ort: Stockholm/Linköping, Gick med: Juli 2008
De flesta moderna fasader för "dussinbyggnader" är ju konstruerade på ett sätt som inte riktigt gillar infästningar. Med andra ord, kanske beroende på kostnader?

Men så är ju fasadväxter ett sätt att både absorbera buller, partiklar och att minska koldioxidmängden lokalt. Så det är ju bra ur miljösynpunkt.

Sen finns det teorier om att vi "behöver grönska" runt omkring oss för att må bättre. Jag är personligen tveksam till att vi behöver grönska <i>på det sättet</i>. Jag tror mer att vi behöver en mer småskalig och nära växtlighet. Alltså grönska som vi kan ta på och "känna" med fler sinnen än med synen.

 > Allmänt
Hur är det med gröna fasader?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6727 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter