Utskrift från gbg.yimby.se
....

Byggbranschen lanserar forumet ”Stockholmsgruppen för tillväxt”

Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
"Vi som representerar samhällsbyggnads­branschen ser ett akut behov av aktivitet för att förändra den strategiska planeringen och åtgärda de strukturella hinder som hämmar tillväxten. Det som krävs för att säkerställa Stockholms läns tillväxt och framtida utveckling är en bred, politiskt förankrad och kommunöverskridande exploateringsplan, samt ett forum för att bereda och åtgärda de strukturella och juridiska hinder som står i vägen för att förverkliga planen."

http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/samordning-kravs-for-tillvaxten-i-stockholm

Låter intressant. Kanske vore idé att uppvakta undertecknarna med lite Lindhagen-info?

Byggbranschen lanserar forumet ”Stockholmsgruppen för tillväxt”

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6721 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
20 Augusti 08:39 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert