Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Mölndal Centrum

Sida 2 av 5
Mikael Kreutz
498 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008
Olle Jansson skrev:

Har varivt väldigt, väldigt lite i Mölndal och har av den anledningen känt mig en smula distanserad från sakfrågan.

Undrade lite varför jag vet så lite om Mölndal och tog mig tid att titta runt i kommen med eniros karttjänst. Det är ingen vacker syn för en urbanist. Fyra kvarter i Krokslätt och två vid centrum är ungefär summan av stad i en kommun med över 60000 invånare. Kommer nog fortsätta att aldrig åka till Mölndal. Om nu planen är att konkurrera med Frölunda torg... Nä, kommer inte att hända. Min inställning mot Mölndal kommer nog fortsätta vara densamma som de flesta Göteborgare annars har för Hisingen.


Haha, ja jag anser nog att Mölndal och Hisingen konkurrerar lite över områden jag gärna inte vill bo eller vistas i! Men om Mölndal "stadskärna" kan förbättras något och om Göteborg och Mölndal kan arbeta fram en gemensam detaljplan där ett par tusen bostäder knôs in i Mölndals dalgång så kan den inställningen snabbt förändras!
Senast ändrad 5 december 2008 00:01
Jesper Hallén
348 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2012
Hisingen är då värt mer än att jämföras med gråa Mölndal! Tristare ställe får man gräva efter, Hisingen är ett underbart ställe att bo på.
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Sista dag för yttrande är 19 december. Ska vi lämna in något? Någon som känner för att skriva ett utkast? Vi kan ju föreslå mer stadsmässig utformning (enligt bilderna ovan). Och högre höghus förstås...
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Olle Jansson
155 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: December 2009
Kan inte se att det ligger ute på gp.se, men i dagens (söndag) tidning var det några människor som beklagade sig över vad som tidigare beskrivits som en stadsmiljö förvandlats till en köpcentrum. Dessutom var de missnöjda med samrådsprocessen.
Matthias H.
660 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Klart vi måste in med ett yttrande när vi har diskuterat det såpass. Jag kanske kan skriva nåt sammanfattande Johannes så kan du justera det som vi gjorde med Åby Stallbacke?

Eller om du vill köra helt och hållet, du skriver så himla bra. Jag tycker hursomhelst att vi måste föreslå en omläggning av själva bron över motorvägen, tror inte någon annan varit inne på det tidigare. Det skulle ju öppna upp möjligheterna avsevärt tycker jag. Eller?
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
@ matthias: Det är bättre att du skriver, som är mer insatt i området (och du skriver också väldigt bra...)

Ang. bron: Jag är generellt för att man håller sig till planens förutsättningar när man skriver yttranden, det bli lite "deus ex machina" över det annars. Vårt förslag bör sas stå på egna ben. Men inget hindrar ju att man utöver ett "diskbänksrealistiskt" förslag rekommenderar mer övergripande förändringar (omläggning av bron, spårvagnstrafiken, mikaels idé om de norra kvarteren etc).
__________________
A house is not only a machine for living in
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Matthias, att flytta på bron är helt orealistiskt. Det är alldeles för dyrt och vad är nyttan egentligen? Den kommer ju att få ett lika trist brofäste ett stenkast söderut. Man kan ju likaväl låta centrums tyngdpunkt flytta norrut, det skulle bli mycket billigare.

Men jag tror inte att trafiken på bron är ett jätteproblem, tvärtom. Mölndalsbro är ju ett resecentrum som genererar ett flöde av människor, handeln tjänar på att etablera sig i närheten. Det är ju hela vitsen med att bygga det här jättekomplexet just där.
Profilbild
Olle Jansson
155 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: December 2009
Sven R.:
Intressant nog är det just trafiken som människan som tillfrågas på gatan alltid vill ha bort för att göra en plats mer trivsam, som till exempel på Avenyn. Trafik- och funktionsseparation har måhända satt sig i folksjälen att det är naturligt att dela upp platser; här åker vi bil och där har vi det mysigt. Att sedan att få människor besöker den mysiga platsen är något de flesta inte tycks tänka på.
Matthias H.
660 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Jag har faktiskt ingen aning om vad en flytt av bron skulle kosta, 150 miljoner kanske? Siffrorna över ombyggnaden av Mölndals Centrum tror jag är beräknade till 3-4 miljader. Då känns nästan en omläggning av bron som en kostnad projektet inte skulle vara avhängigt av. Men alltså 150 miljoner är en ren spekulation, kanske vi har någon konstruktör/brobyggare med oss som kan ge en rimlig uppskattning?
Mikael Kreutz
498 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008
Matthias Henkel skrev:

Jag har faktiskt ingen aning om vad en flytt av bron skulle kosta, 150 miljoner kanske? Siffrorna över ombyggnaden av Mölndals Centrum tror jag är beräknade till 3-4 miljader. Då känns nästan en omläggning av bron som en kostnad projektet inte skulle vara avhängigt av. Men alltså 150 miljoner är en ren spekulation, kanske vi har någon konstruktör/brobyggare med oss som kan ge en rimlig uppskattning?


Glöm inte att man bygger köpcentret där bara för att Mölndals Bro är en kollektivtrafikknutpunkt. Så att flytta på bron är inte aktuellt. Men kanske omvandla dess ändamål? — Ta bort personbilstrafiken från bron, och bygg samman centrumhuset och bron så alla dessa resenärer, som man påstås rikta sig till, kan gå rakt in i huset efter att ha klivit av bussen, spårvagnen, eller tåget. Voilà! Där har vi en länk över motorvägen för stadsliv! Persontrafik kan ledas om till befintlig infrastruktur som är Lackarebäcksmotet, som då kanske behöver lite ombyggnad för att klara mer trafik men det blir billigare än att bygga en nya bro. Dessutom öppnar det upp för att bygga kvartersstad söder om centrumhuset!
Senast ändrad 15 december 2008 01:35
Mikael Kreutz
498 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008
Här ser ni hur mycket centrumhuset skulle kunna växa (rött) om man bortser från bron. Borde ju inte vara allt för svårt att övertyga Steen & Ström om de skulle få all den extra marken till exploatering. #5 på kartan är höguset, #3 är centrumannexet, men handel, kontor, och konferens. Om man skulle göra på det här sättet skulle ju också (och jag citerar ) "det böljande landskapet" (#16) kunna bebyggas eftersom ramp och rondell inte längre är nödvändigt.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Mikael, hur har du tänkt att bussarna ska köra om bron slutar i en husfasad?

Ditt och ännu mer Matthias tänkande bygger på reduktion. Någonting ska tas bort för att man just här ska få det "mysigt". Det är ingen bra utgångspunkt för stadsbyggande. Varför inte bygga era mysiga platser där det inte finns störande trafik från början då? Dom platserna kommer förmodligen inte att bli speciellt levande och mysiga (som Olle så träffande beskriver) men det är ju iallafall ett billigare sätt att bygga stad på än att ta bort fungerande infrastruktur som sedan genererar nybyggnads-/utbyggnadsbehov någon annanstans.

Om två bilbroar reduceras till en så blir ju trafiksystemet ännu mer grovmaskigt och storskaligt. Den traditionella staden hade ju ett finmaskigt gatunät som var fotgängarvänligt och gav förutsättningar till en stadsväv som kunde växa ut kontinuerligt och småskaligt. Det är bl.a därför jag tycker det är så viktigt att vi bygger nya centrala broar över älven.

Brofästen kan bli fantastiskt levande platser. Tänk t.ex på Kungsportsplatsen. Det är tack vare att all trafik leds över just här som platsen har blivit så levande. Det är fortfarande tillåtet att köra bil över bron och jag tycker inte det stör. Googla på "skvallertorget norrköping" så ser ni ett exempel på hur alla trafikslag kan samsas på samma torgyta, även bussar och bilar. Man behöver inte ta bort bilarna helt, man kan komma långt genom att bara ta ner hastigheten.
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Jag tycker Sven har en viktig poäng här. Bron är ju inte bara en barriär utan även en central del av genomströmningen i området. Hade bron varit en gata hade vi älskat den. Vi kanske ska försöka utveckla brons gatuegenskaper istället - förbättra kopplingarna till byggnaderna och gatorna runt omkring?

Rejäla trottoarer och breda trappor ner till gatuplanet (nu förutsätter jag kvartersuppdelningen som på bilden), entréer från bron?

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

__________________
A house is not only a machine for living in

Senast ändrad 15 december 2008 10:07
Daniel Sjölund
292 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
I detaljplanen ger man ju möjlighet att flytta vändslingan söderut (sid 33).
Det skulle ju ge möjlighet för en byggnad på hela vändslingetomten. Byggnaden sammanlänkas med köpcentrumet med en byggnad under bron och skall anslutas mot bron så att gatukaraktären förstärks ytterligare. (entréer i plan med bron)
Så jag skulle vilja se en sån där fin kub på andra sidan med, Johannes.

En liten parentes..
..Vad gäller vändslingan mitt i Mölndals stads centrum. Vad signalerar den egentligen?
Det hade varit väldigt intressant om Mölndals stad började bygga ut ett spårvägsnät utifrån deras villkor. Hur skulle det kunna se ut? Eller vill de satsa på bussar? Det är läge att ta fram en plan nu. -Innan man bygger fast sig för mycket.
Senast ändrad 15 december 2008 13:21
Matthias H.
660 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Såsom jag tänker en omdragning av bron skulle det inte spela någon roll som helst för kollektivtrafiksresenärerna. Istället för att bron går rakt över kan den från östra sidan dras mer diagonalt söderöver alternativt att en kurva byggs in så att den går ner på Gamla Kungsbackavägen. Jag tycker att man i vårt yttrande i slutet kan nämna det i alla fall, det kan ju vara någon som säger att det kan vara intressant och att dom inte ska stressa fram planerna.

Sen så var vi inne på spårvagnen tidigare, att den förlängs via Astra in i berget under Balltorp. Mölndal har stora planer på massa bostäder nerför Balltorpshöjderna.
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
@ matthias: Visst tycker jag vi ska nämna det. Men jag tänker såhär: Problemet är ju inte att gatan går där den går (över bron), problemet är att den är planskild. Hade den inte varit planskild hade vi ju glatt radat upp stadskvarteren runt omkring. Så det som behöver byggas bort är kanske snarare barriäreffekterna som planskillnaden skapar än själva bron?
__________________
A house is not only a machine for living in
Matthias H.
660 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Här är en början Johannes till yttrande;

"Mölndals kommun arbetar nu med flera stora parallella projekt beträffande kommunen i allmänhet och staden i synnerhet. Syftet är, som vi inom Yimbygbg tolkar det, att staden ska bli tätare och med en högre exploatering för att stärka indentiteten. Stora planer finns bland annat för Åby Stallbacke där vi lämnade in ett yttrande för två veckor sedan men den största förändringen av staden torde vara den planutställning som finns för Mölndals Centrum. Dock anser vi att dessa båda utställningar är avhängiga varandra för Mölndals framtid.

Vi inom Yimbygbg ställer oss positiva till ambitionerna att stärka Mölndals Centrum men vi tycker inte att den nuvarande planutställningen i tillräckligt hög grad motsvarar de ambitionerna. I delen av planutställningen som ligger söder om Broslättsgatan anser vi att den rad med lamellhus som löper mot höghuset förses med lägre byggnader emellan där det ges plats åt olika former av verksamheter, detta inkluderar även öppningen emellan det sista lamellhuset och höghuset. Husen inklusive höghuset blir då bättre integrerade med varandra och en mer statdsmässig miljö skapas. De kvarter som är inritade söder om Barnhemsgatan bör slutas och även här bör det beredes plats åt olika verksamheter i bottenvåningarna. Genom dessa åtgärder skapas en urban stadsmiljö söder om Broslättsgatan. Beträffande höghuset hade vi hellre sett att det stannat vid de ursprungliga planerna på mellan 40-50 våningar.

Beträffande Broslättsgatan...

Beträffande Centrumbyggnaden norr om Broslättsgatan...

Vi hoppas också på att Mölndal väljer att satsa vidare på spårvägen och att en förlängning av befintlig linje görs. Det skulle frigöra mark där vändslingan idag är, på denna mark bör då ett stadsmässigt kvarter byggas. Beträffande spårvägen är ett förslag från oss att dra spårvägen förbi Astra in i berget under Balltorp då det även där finns stora utbyggnadsplaner enligt kommunens hemsida.

Den existerande planutställningen och även vårt yttrande utgår ifrån att dragningen av Mölndals Bro är ungefär densamma som idag. Vi vill bara peka på att det skulle kunna finnas ett alternativ till Mölndals Bros dragning idag och det är att från samma ställe på den östra sidan av motorvägen dra Mölndals Bro över i en diagonal eller en kurva som mynnar ut i Gamla Kungsbackavägen. Då skulle nuvarande Broslättsgatan kunna sänkas ner till marknivå samtidigt som lamellhusen söder om gatan då borde slutas helt och hållet. Det skulle också kanske kunna öppna upp andra möjligheter."
Hehehe, nu fick jag med det jag ville men stryk om det är alldeles uppåt väggarna, sen måste det fyllas på med förklaringar där jag bara satt punkter, kanske Johannes, Sven o Mikael kan fylla på?
Profilbild
Lars Ekberg
1 Inlägg
Ort: Mölndal, Gick med: November 2008
Många kreativa och inspirerande inlägg! (Bortsett från de vanliga misskrediteringen av Hisingen/Mölndal. Precis som någon reagerade - bor man på Hisingen älskar man ön. Samma sak med Mölndalsborna, de flesta tycker om sin stad och vill verkligen att den utvecklas, sedan kan de ha olika tankar om det).

Jag hoppas verkligen att ni skickar in era kommentarer och synpunkter, eftersom jag upplever att de flesta av er är mer genomtänkta och strukturerade än de mer rabiata motståndare jag har mött i Mölndal. Det ni pekar på kan nog bidra på ett konstruktivt sätt till den fortsatta dialogen om Mölndals centrum.

Några kommentarer till tidigare inlägg:

- det är inte helt lätt att flytta eller göra om brons funktion. "Knutpunkt Mölndals Centrum" är Göteborgsregionens andra kollektivtrafik-hub (efter Nils Ericsons-platsen) i antal passagerare, 3,2 miljoner s k ombytesresande per år. D v s passagerare som inte bara passerar utan byter linje/transportslag i Mölndal. Och det är en av de tungt vägande skälen till varför S&S väljer att satsa här.

- det finns fortfarande en möjlighet att någon gång i framtiden förlänga spårvägen från Mölndals C till Åbro, därefter västerut till Frölunda. Ett sådant markreservat finns sedan länge i ÖP:n. Däremot har det aldrig diskuterats att förlänga söderut till Balltorp. Göteborgsregionen/Västtrafik är dock sedan länge bussorienterade. Det är billigare att skapa nya linjer med bussar än att lägga spårvagnsspår. Flexibiliteten är också större med bättre möjligheter till anpassning till förändrade resmönster. Sedan kan man tycka att spårbunden trafik är trevligare, ger mindre dieselavgaser, inte fastnar i bilköer...

- vi har inga planer att bygga fler bostäder i Fässbergsdalen. Eklanda är i det närmaste färdigbyggt. Däremot finns utpekat i ÖP:n det område vi kallar Västra Balltorp, vilket i princip innebär en utbyggnad från nuvarande Balltorp till Sisjön. Det kan dock ta tid innan vi kan förverkliga planerna. Dels hävdar försvarsmakten fortfarande sina intressen i Sisjöns övningsområde, vilket hindrar en exploatering av Västra Balltorp, dels måste vi (Mölndal och Göteborg) komma överens med Vägverket om ett nytt mot på Söderleden, ungefär i kommungränssnittet. Den dialogen pågår.

Utställningen har sin sista dag på fredag, jag kommer att finnas på plats då i Hajen. Ni är alla välkomna om ni vill diskutera Mölndals Centrum ytterligare!
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Trevligt svar Lars!

Matthias spånande om tunnel under Balltorp känns lite väl... ehhh... visionärt! :-D Med tanke på att man inte ens hade råd att bygga underjordisk hållplats åt Johannebergsborna i Chalmerstunneln så känns det kanske inte så troligt att man vill göra det borta i Mölndal. Busstrafik är inte att förakta, jag tycker inte man ska räkna det som andra klassens kollektivtrafik. Men om man nu tänker sig att man ändå drar spårväg till balltorpsborna så skulle det vara häftigt om linjen fick ringla sig upp på höjderna och sedan gå parallellt med dalgången en bit och sedan bort mot Sisjön. Vilken fantastisk utsikt man skulle få!

Ett annat ställe som jag tycker Mölndal borde titta på om man kan exploatera är berget öster om Mölndals dalgång. På toppen ligger Saab Ericsson Space. Men vid bergskanten finns det idag bara en ful kraftledning, jag tycker den skämmer hela dalgången. Flytta den och bygg sedan bostäder på bergskanten som blickar ut över Mölndal. Det skulle naturligtvis bli en gräddhylla, bostäder som låg lite avsides. Men om man byggde dem med expressiv form så skulle det kunna bli ett signum för Mölndal lika mycket som Wingårdhs höghus är tänkt att bli. Jag tänker mig hus som balanserar på bergskanten, ungefär som Klas Anselms biblioteksbyggnad på Medicinarberget som kragar ut mot Sahlgrenska.
Senast ändrad 16 december 2008 10:53
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
@ lars: Tack för dina kommentarer. Nu vet vi att vårt yttrande kommer att läsas noggrant och välvilligt ;)

Jag tycker precis som du att Mölndal har stor urban potential - men då är det viktigt att man tänker och gör rätt. Åby Stallbacke är ett exempel där man bör tänka om. Kopplingen till Göteborg längs Göteborgsvägen är ett annat viktigt område, tänk om vi kunde bygga ihop Göteborg och Mölndal via Krokslätt...
__________________
A house is not only a machine for living in
Sida 2 av 5

 > Allmänt
Mölndal Centrum

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6726 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
8 December 2020 19:27 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert