Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Trygg, vacker stad?

Christoffer M
9 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: November 2008
Vad händer egentligen i projektet Trygg, vacker stad som ligger under Park- och Naturförvaltningens regi? Vilka krav ställs på detta projekt och varför ser vi ingen radikal skillnad i stadsrummet? Deras projektledare Ingvar Brattefjäll slänger sig mest med standardsvar på frågor som ställs under Fria Ord i GP. Medborgarnas engagemang och undran viftas bort med förklaringen att det är ett attitydsproblem och att vi gör vad vi kan. Det är långt ifrån hela sanningen!

En sak som slår mig (och stör mig något oerhört) är att policyn om sanering av klotter inom 24-timmar fungerar väldigt, väldigt dåligt. Under min spårvagnsresa på morgonen längs Slottskogen in mot Grönsakstorget via Linnéplatsen, Annedal och Vasastan ser jag klotter på viadukter, träd, stolpar, hållplatser, gatumark och alla möjliga platser som stått utan åtgärd i månader. Resultatet: mer tillkommer för var dag eftersom skit drar skit. Därför undrar jag hur prioriteringen kan vara så svår för Göteborgs stad att se? Närmiljön formar ju dem vi är och hur vi agerar!

Det finns dock städer med högre ambition och handfasta lösningar. Stockholm Stad klarar att sanera klotter på kommunal egendom inom 24 timmar i 90-95% av fallen. Då har de ändå ca 100 anmälningar per dag. Den snabba saneringen som ska beröva klottraren glädjen av att många ska hinna se hans signatur är en del i kampen. En annan är att bit för bit, stadsdel för stadsdel ta bort både gammalt och nytt klotter. I dagarna är det främst 20 000 elskåp och 5 000 nätstationer som aldrig sanerats som ska göras rena från både klotter och lager av rester från affischer och annat.

Polisens insats mot klottrarna har också ökat rejält. Chefen för Stockholmspolisens klottergrupp anser att satsningen på en specialgrupp gjort att polisen nu vet mycket mer om klottrandet och klottrarna och att man fått fram en utredningsmetod som leder till och kommer att leda till att fler klottrare döms för grov skadegörelse. Förut var det nästan uteslutande klottrare som greps med sprayburken i handen som fälldes för ett enskilt klotter. Nu kan de med hjälp av sina kunskaper om klottrarnas signaturer och den foto dokumentation man har byggt upp indiciekedjor som gör att de kan få dem fällda för en rad brott.

Jag undrar när Göteborg skall lyfta blicken och mobilisera alla sina förfogade resurser och göra skillnad i en sliten stadsmiljö? Hur långt skall det behöva gå innan vi får se en handlingskraftig och kompromisslös aktion för att kunna visa upp en snygg "evenemangsstad"?!
Senast ändrad 9 mars 2009 14:27
Christoffer M
9 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: November 2008
Presidier, byggnadsnämnden, park- och naturnämnden samt trafiknämnden har ett gemensamt ansvar för verksamhetens mål och riktlinjer. Genom dialog, samverkan och samförstånd mellan förvaltningar, organisationer och inte minst med medborgarna skall kvalitet och resursutnyttjande förbättras.

Är det någon som tycker att denna organisation fungerar och gör skäl för mottot "Trygg, vacker stad"?


Senast ändrad 9 mars 2009 14:41
Profilbild
Hans H
193 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2009
Grundförutsättningarna för deras uppgift är enligt mig rätt dåliga, eftersom föreställningen om trygga eller otrygga områden oftast är en ren illusion. Utan i praktiken är de flesta områden ungefär lika säkra eller osäkra, med undantag för hemmet då, som är den farligaste platsen att vistas på rent statistiskt.
Och de som är rädda och otrygga i staden kan till och med hämmas av "trygghetsskapande" åtgärder iom att det kan ses som en bekräftelse på att andra platser är mer osäkra än platsen som gjorts "trygg". Det bästa vore om de rädda kunde försöka förlikas med tanken på att personen som de möter på trottoaren eller i gångtunneln antagligen inte vill dem det minsta illa. Och att gå runt och tänka på medmänniskor, buskar och mörkare platser i staden som potentiella hot är antagligen att göra sig själv en stor otjänst.

Att göra en plats vackrare är däremot lite lättare om än inte helt trivialt.
Senast ändrad 9 mars 2009 20:43

 > Allmänt
Trygg, vacker stad?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 2021 22:58 av Matthias H.
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan