Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Övrigt

Västtrafik - en helig ko?

Christoffer M
9 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: November 2008
Västtrafik verkar ha status likt en helig ko när kollektivtrafiken kommer på tal. Kravlöst kan de fortsätta sin verksamhet och politiker och tjänstemän tror alla att en snabb och kraftig utökning av kollektivtrafiken är lösningen på miljö- och trafikfrågorna. Inte en tanke i debatten ägnas åt att analysera nuläget som de flesta utomstående med enkelhet kan betrakta som växtvärk. Den består av förseningar, trängsel, för höga hastigheter, vårdslöshet i trafik, dåligt underhåll och låg servicenivå. Bland annat. Växtvärken hämmar både förtroendet för Västtrafik och dess entreprenörer men också vikten av prioriteringsordning hos beslutande politiker. För det gäller att lära sig krypa innan man kan gå - eller springa som i deras fall. En sund verksamhet måste stanna upp ibland och ta intryck från andra än den egna styrelsen.

Den dagliga infarkten och avsaknaden av kvalitetsfokus i kollektivtrafiken spär på fördomarna om att bilen fortfarande är bäst och billigast. Inflationen i tidtabellen som skall ge så många avgångar på så många linjer som möjligt ter sig näst intill naiv när vi andra inser och dagligen observerar de fysiska begränsningarna i spår och vägar. Istället skulle Västtrafik analysera efterfrågan under dygnet mer noggrant och utforma tidtabellerna med hänsyn till både antalet passagerare och flaskhalsarna som uppstår när 5 halvtomma bussar köar för att köra in på hållplatsen på Kungsportsplatsen efter att ha kört långt över de lagliga 30 km/h längs Östra Hamngatan.

Att först uppfylla kvalitetsmålen hade alltså varit att föredra om Västtrafik på uppdrag av sina förblindade politiker vill nå ut till en ännu ej vunnen kundbas. Likaså bör man ta tillvara och leverera över förväntan på det underlag man idag inte värdesätter. För när såg vi ett verkligt och påtagligt mervärde i att åka kollektivt senast?
Senast ändrad 27 november 2008 11:00
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Jag har också observerat att bussar och spårvagnar köar för att komma in på hållplatserna Korsvägen och Chalmers. Det behövs antingen fler hållplatslägen, eller färre bussar och vagnar.

I Brunnsparken och på Kungsportsplatsen kan det bli bättre på sikt om man sprider ut trafiken genom att bygga en spårvägslänk Linnéplatsen-Stigberget-Lindholmen.
Senast ändrad 5 januari 2009 13:44
Christoffer M
9 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: November 2008
Så kan åter olyckor, vårdlöshet i trafik, förseningar och hopplös teknik skrivas under av Västtrafik. Men vad händer? Ingenting! Ingen står till svars för kaoset som de flesta av oss kollektivresenärer kan bevittna varje dag. Med minst 6 avgångar per linje och timme kan vilken idiot som helst förstå att det blir just ett kaos. Om Västtrafik och Göteborgs Spårvägar med alla sina entreprenörer kunde prioritera kvalitet framför kvantitet i sin iver att tillmötesgå "allas" krav så kanske de på allvar kunde konkurrera med bilisterna? Varför i hela friden är det ingen som ser sambandet med inflationen i utbyggnaden och allt strul?!?!
Matthias H.
652 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Christoffer, du menar inflationen av outbyggnaden va? För spårvagnsnätet byggs ju inte ut nånting.
Stefan L
29 Inlägg
Ort: Mölndal, Gick med: Maj 2009
Artikel i GP igår som jämför Västtrafik och Skånetrafiken. (http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.232143-vasttrafik-dyrt-och-daligt). Inte så rolig läsning för Västtrafik.
Jag håller med om att mycket är dåligt och något som inte nämnts så mycket är vänthallar/busskurer. I en stad där det regnar och blåser ofta skulle det kunna blir bättre. Någon som sett något lämpligt? Har två exempel som dock är från varma länder, men något liknande borde väl kunna fungerar här där det regnar från sidan.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


 > Infrastruktur
 > Övrigt
Västtrafik - en helig ko?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5380 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter