Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

P-normen

Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Varifrån kommer p-normen? Borde den överhuvudtaget finnas och hur ska den då se ut?
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
PBL Kap 3 §15:6 Lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon i skälig utsträckning anordnas på tomten eller i närheten av denna. Om tomter tas i anspråk för bebyggelse som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för barnstuga, skola eller annan jämförlig verksamhet, skall det finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse på tomten eller på utrymmen i närheten av denna. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att anordna både parkering och friyta, skall i första hand friyta anordnas.

Enligt PBL är det alltså viktigare med friyta än parkering, fortfarande ingen p-norm i sikte...
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Update: Nuvarande p-norm har inte beslutats av kommunfullmäktige utan härrör från ett beslut i byggnadsnämnden 1996.
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Mattias Bolander
478 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Tyck till om parkering i centrala Göteborghttp://www.goteborg.se/wps/portal/Aktuellt?WCM_GL..

"För att förbättra parkeringssituationen i centrala Göteborg genomför Trafikkontoret och Parkeringsbolaget nu en stor kundundersökning. Undersökningen ska användas som underlag för hur parkeringssituationen ska utvecklas de närmaste åren. Därför vill vi gärna höra din åsikt.
•Hur tycker du att parkeringen i centrala Göteborg fungerar?
•Vilken typ av parkeringsplats föredrar du?
•Hur vill du betala för att det ska kännas bekvämt?
•Vilka är dina största parkeringsbekymmer?"

OBS: Enkäten öppnar den 18 okt.
Senast ändrad 15 oktober 2010 11:26
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Nya PBL gäller från och med maj 2011. Plan- och bygglag (2010:900) Jag vet att många yimbisar tycker hela PBL är jättedumt men jag har inte läst in mig på det. Hur anser Yimby att PBL ska vara?

Här är några utdrag. Mitt förslag är att stryka som framgår

Fjärde kapitlet - hela 13 § borde strykas
13 § I en detaljplan får kommunen bestämma
1. de krav i fråga om att ordna utrymme för parkering, lastning och lossning som behövs med hänsyn till 8 kap. 9 § första stycket 4,
2. placeringen och utformningen av parkeringsplatser, och
3. att viss mark eller vissa byggnader inte får användas för parkering.

Åttonde kapitlet
9 § En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på
platsen. Tomten ska ordnas så att

1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara,
2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer,
3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon,
4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt
utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon,

5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt, och
6. risken för olycksfall begränsas.

Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.

10 § Det som gäller i fråga om utrymme för parkering, lastning och lossning och om friyta i 9 § första stycket 4 och andra stycket ska i skälig utsträckning också tillämpas om tomten är bebyggd.

Mina kommentarer: I fjärde kapitlet tycker jag hela 13 § kan strykas, för det täcks av trafikfrågan i 8 kap 9 § 2 stycket. I åttonde kapitlet tycker jag fjärde stycket kan strykas, för det täcks också av 8 kap 9 § 2 stycket.

Vad tycker ni andra? För eller senare tycker jag det vore bra om Yimby sa något lite mer konkret om PBL.
Senast ändrad 16 oktober 2010 17:42
Profilbild
Mattias Bolander
478 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Mattias Bolander skrev:

Tyck till om parkering i centrala Göteborghttp://www.goteborg.se/wps/portal/Aktuellt?WCM_GL..

"För att förbättra parkeringssituationen i centrala Göteborg genomför Trafikkontoret och Parkeringsbolaget nu en stor kundundersökning. Undersökningen ska användas som underlag för hur parkeringssituationen ska utvecklas de närmaste åren. Därför vill vi gärna höra din åsikt.
•Hur tycker du att parkeringen i centrala Göteborg fungerar?
•Vilken typ av parkeringsplats föredrar du?
•Hur vill du betala för att det ska kännas bekvämt?
•Vilka är dina största parkeringsbekymmer?"

OBS: Enkäten öppnar den 18 okt.Jag påminner om parkerings-enkäten på min länk ovan. De 300 första som svarar får dessutom en biocheck.

 > Allmänt
P-normen

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 2021 22:58 av Matthias H.
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan